Meniu

După moarte

Omul trăieşte o singură dată această scurtă viaţă pământească şi,după moarte, intră în adevărata viaţă pentru care a fost creat: viaţa veşnică.

Soarta trupului

În momentul morţii, trupul, lipsit de suflet, principiu vital al vieţii sale omeneşti, încetează să mai trăiască şi începe să se descompună încet, aşteptând să fie înviat de Isus, la sfârşitul lumii.

Soarta sufletului

Sufletul, însă, pentru că este nemuritor, apare imediat în faţa lui Dumnezeu pentru a fi judecat de el la JUDECATA PARTICULARĂ, care poate fi triplă:

  • dacă în momentul morţii, sufletul posedă viaţa divină a lui Isus (adică "harul sfinţitor") şi este curat pentru că-l iubeşte pe Dumnezeu din toată inima, atunci intră repede cu Isus în viaţa veşnică a paradisului.
  • dacă în momentul morţii, sufletul posedă viaţa divină a lui Isus (are "harul sfinţitor"), dar nu este curat, pentru că nu-l iubeşte peDumnezeu din toată inima, trebuie să-şi purifice iubirea în purgatoriu, înainte de a fi vrednic să intre în bucuria veşnică a paradisului.
  • dacă în momentul morţii, sufletul este lipsit de viaţa divină a lui Isus chiar şi din cauza unui singur păcat de moarte de care nu a vrut să se căiască înainte de moarte, merge imediat în focul iadului.

Ce ne aşteaptă la sfârşitul acestei vieţi?

La sfârşitul acestei vieţi ne aşteaptă moartea şi judecata particulară a lui Dumnezeu, căreia îi va urma imediat răsplata paradisului, purificarea purgatoriului sau condamnarea veşnică a iadului.

Aceste trei figuri simbolizează:

1. Sufletul care, în momentul morţii, este fără nici o urmă de păcat; este curat şi împodobit cu viaţa divină. El intră imediat în paradisul veşnic.

2. Sufletul care, în momentul morţii, are viaţa divină, dar este puţin murdărit de păcate lesne-iertătoare. El merge în

suferinţele purgatoriului, unde va fi purificat şi făcut vrednic să intre în paradisul veşnic.

3. Sufletul care în momentul morţii este în păcat de moarte, adică fără viaţă divină şi îngrozitor de pătat, merge imediat în iadul veşnic.

© Editura Sapientia, Str. Th. Văscăuţeanu 6, RO–700462-Iaşi, www.editurasapientia.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *