Meniu

Purificarea finală sau Purgatoriul

Biserica numeşte Purgator această purificare finală a celor aleşi, care este cu totul deosebită de pedeapsa celor osândiţi. Biserica...

Continuare...

Roadele sacramentului Mirului

Mirul este o revărsare deplină a Duhului Sfânt, o întărire şi o desăvârşire a Botezului. Prin acest sacrament are loc în noi...

Continuare...

Când să se dea Botezul?

Domnul nostru spune: „Dacă cineva nu se naşte din apă şi Duh, nu poate să intre în împărăţia lui Dumnezeu” (In 3,5). Dacă-l...

Continuare...

Nimeni nu poate să creadă singur

Credinţa este un act personal: răspunsul liber al omului la iniţiativa lui Dumnezeu care se revelează. Dar credinţa nu este un act...

Continuare...

Istoria îngerilor

Îngerii sunt fiinţe foarte frumoase, complet spirituale, şi, deci, capabile să-l cunoască şi să-l iubească pe Dumnezeu în mod...

Continuare...

Îndatoririle copiilor şi ale părinţilor

Doar într-o interpretare limitată porunca a IV-a se referă doar la îndatoririle copiilor. Îndatoriri au şi copiii faţă de...

Continuare...