Meniu

Biserica – loc de jertfă

“Casa Mea, Casă de rugăciune se va chema" (Mt 21,31).

Atât în Vechiul Testament cât şi în Noul Testament, biserica este loc de jertfă, casă de rugăciune, iar Isus o numeşte "Casa Tatălui Meu".

În afară de această semnificaţie, cuvântul "Biserică" desemnează comunitatea tuturor celor care sunt botezaţi în numele Sfintei Treimi şi care cred în Isus Hristos. Toţi cei care fac parte din această comunitate se numesc creştini, şi sunt membri ai Bisericii. Fiecare creştin este chemat să-şi mărturisească credinţa prin cuvinte şi fapte şi să contribuie astfel la binele şi sfinţenia Bisericii.

În biserică, credincioşii se adună pentru a sta de vorbă cu Dumnezeu; de aceea în ea se stă în linişte, cu atenţie, fără alte preocupări.

În Vechiul Testament, locul pentru jertfe era Cortul mărturiei. Mai târziu, regele Solomon a zidit Templul închinat lui Dumnezeu la Ierusalim. Acesta avea trei părţi:

 • curtea în care stătea poporul;
 • Sfânta, în care se afla altarul tămâierii, masa pe care se puneau pâinile şi sfeşnicul.
 • Sfânta Sfintelor, în care se ţinea chivotul Legii, cu cele zece Porunci dumnezeieşti, scrise pe table de piatră.

În Noul Testament, creştinii săvârşeau Sfânta Jertfă în case particulare. Mai târziu au început să construiască biserici. Acestea erau în formă dreptunghiulară sau de cruce. Bisericile sunt orientate cu altarul spre Răsărit, acesta simbolizând lumina adusă de Domnul Isus, prin venirea Sa în lume.

Biserica se compune din următoarele părţi: pronaos, naos şi altar.

 • Pronaosul – este prima încăpere în care se intră după trecerea pragului bisericii. Aici se păstrează cristelniţa şi se săvârşesc anumite sfinte slujbe.
 • Naosul – este următoarea încăpere după pronaos, în care stau credincioşii. În mijlocul său este suspendat un candelabru mare, simbol al luminii dumnezeieşti, ce se coboară peste cei care participă la sfintele slujbe.
 • Altarul – este partea cea mai sfântă a bisericii, în care se săvârşesc cele mai importante slujbe de către slujitorii bisericii. În mijlocul altarului se află Sfânta Masă, obiectul cel mai sfânt din biserică. În timpul Sfintei Liturghii, darurile de pâine şi vin puse pe Sfânta Masă se prefac în Trupul şi Sângele lui Isus. Pe ea se află chivotul, în care se păstrează Sfânta Euharistie.

În partea stângă a mesei altarului se află proscomidiarul, unde se face Proscomidia, adică se pregăteşte pâinea şi vinul pentru Liturghie.

Altarul este separat de naos prin iconostas. Iconostasul constituie podoaba cea mai frumoasă a bisericii, iar icoanele aflate pe el constituie o carte deschisă, pe care se poate citi întreaga istorie a mântuirii. Iconostasul cuprinde: în partea de jos patru icoane mari: Isus, Maria, Sfântul Ioan Botezătorul şi Sfântul Nicolae sau icoana care reprezintă hramul bisericii. Pe uşile de la mijloc este reprezentată Buna-vestire, iar pe celelalte două uşi sunt arhangheli sau diaconi.

 • Pe primul rând, deasupra, sunt reprezentate principalele sărbători ale anului liturgic, iar la mijloc Cina de Taină sau Învierea.
 • În rândul al doilea sunt apostolii, cu Isus la mijloc.
 • În rândul al treilea sunt profeţii, iar în mijloc este Fecioara Maria, cu Isus în braţe.
 • Deasupra se află Isus răstignit pe cruce. La dreapta şi la stânga crucii se află chipurile Maicii Domnului şi ale Sfântului Ioan Evanghelistul.

De reţinut!

 • Biserica este loc de jertfă, casă de rugăciune şi desemnează, de asemenea, comunitatea celor care sunt botezaţi.
 • Cei care cred şi sunt botezaţi se numesc creştini.
 • Creştinii au datoria de a contribui, prin cuvinte şi fapte la binele şi sfinţenia bisericii.
 • În altar se săvârşesc cele mai importante slujbe. Aici intră slujitorii bisericii.
 • În altar se află Sfânta Masă, pe care se săvârşeşte Sfânta Liturghie.
 • Cuvântul “biserică" se scrie cu literă mică, atunci când denumeşte lăcaşul de cult şi cu literă mare, când denumeşte comunitatea credincioşilor sau numele unei biserici.

Aplicaţii

 • Cum vă îndepliniţi misiunea de creştin la şcoală, acasă şi în locurile publice?
 • Ce credeţi că s-ar putea face pentru o participare mai intensă a creştinilor de vârsta ta, la slujbele bisericii?
 • Identificaţi părţile componente ale unei biserici.

Întrebări

 1. Care erau părţile Templului lui Solomon?
 2. Care sunt părţile bisericii?
 3. Care este semnificaţia cuvântului biserică?
 4. Care este partea cea mai importantă a Bisericii?
 5. Ce reprezintă iconostasul?

Vocabular

 • iconostas – perete de icoane, care desparte altarul de restul bisericii
 • proscomidiar – loc în care preotul pregăteşte darurile de pâine şi vin pentru Sfânta Împărtăşanie


Templul lui Solomon


Catedrala Sfânta Treime din Blaj


Catedrala Sfânta Treime din Blaj


Interiorul Catedralei Sfântul Nicolae din Oradea


Masa altarului


Iconostas


Creştini în bisericăImportant: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *