Meniu

Biserica – obiecte de cult

În biserică, pentru celebrarea Sfintei Liturghii precum şi a celorlalte sfinte slujbe se folosesc anumite obiecte de cult. Principalele obiecte de cult se găsesc în Altar; altele îşi au locul în naos sau pronaos.

Obiectele cele mai importante care se află pe Masa Altarului sunt: Sfântul Antimis, Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce, Chivotul, sfeşnicele, Crucea Răstignirii.

Sfântul Antimis este o bucată de pânză dreptunghiulară, pe care este pictată Icoana punerii în mormânt a lui Isus. Acesta are în mijlocul părţii de sus un loc special unde se află o părticică din moaştele unui sfânt. Fără Antimis nu se poate săvârşi Sfânta Liturghie

Sfânta Evanghelie este cartea ce cuprinde fragmente din Sfânta Scriptură, care prezintă viaţa şi învăţătura lui Isus. La fiecare Sfântă Liturghie se citeşte un fragment din această carte.

Sfânta Cruce înfăţişează răstignirea lui Isus şi ne aminteşte de Jertfa Sa. Este folosită în timpul Sfintei Liturghii, a binecuvântărilor solemne.

Sfântul Chivot are forma unei bisericuţe şi în el se păstrează Sfânta Împărtăşanie, necesară bolnavilor şi copiilor.

Sfeşnicele sunt aşezate pe Masa Altarului şi pot avea unul, două, trei sau şapte braţe. Ele sunt suporturi pentru lumânări şi simboluri ale lui Hristos care este Lumina lumii.

Crucea Răstignirii este o cruce mare din lemn, pe care este pictată răstignirea Domnului Isus.

La proscomidiar se găsesc obiectele de cult folosite la Sfânta Împărtăşanie şi anume: Sfântul Potir, Sfântul Disc, copia sau lancea, steluţa.

Sfântul Potir este un vas în formă de cupă cu picior, în care se pune vinul pentru Sfânta Împărtăşanie.

Sfântul Disc este un suport de metal de forma unei farfurii, pe care se aşază pâinea folosită la Împărtăşanie.

Steluţa este alcătuită din două semicercuri metalice, deasupra cărora se află a steluţă atârnată cu un lănţişor. Se pune deasupra Discului.

Copia este un cuţit sub forma unui vârf de lance. Este folosită pentru pregătirea Agneţului şi a părticelelor necesare săvârşirii Sfintei Liturghii.

Cădelniţa este un recipient în care se pun cărbuni aprinşi şi tămâie. Ea este folosită la toate slujbele.

Toate obiectele de cult sunt sfinţite prin slujbe speciale, fapt pentru care se numesc obiecte sfinte. Ele trebuie păstrate cu grijă şi curăţate atunci când este nevoie.

Folosirea obiectelor de cult de către persoane care nu sunt sfinţite reprezintă un păcat.

În biserică se află, de asemenea, multe icoane care înfăţişează diferite persoane sfinte sau evenimente biblice. Icoanele contribuie la o mai bună comunicare între credincioşi şi Dumnezeu. Cinstirea lor nu se referă la materialul din care sunt făcute, ci se îndreaptă spre persoana care este reprezentată.

În faţa icoanei omul trăieşte întâlnirea cu Domnul Isus.

De reţinut!

 • Fără Sfântul Antimis nu se poate săvârşi Sfânta Liturghie.
 • Sfântul Antimis este sfinţit de către episcop.
 • Sfânta Evanghelie cuprinde fragmente din Biblie, care prezintă viaţa şi învăţătura lui Isus.
 • În Sfântul Chivot se păstrează Sfânta Împărtăşanie, necesară bolnavilor şi copiilor.
 • Icoanele împodobesc biserica şi asigură o comunicare mai strânsă între cei care se roagă şi Dumnezeu.
 • Reprezentările din icoane trebuie să respecte învăţătura Bisericii.

Aplicaţii

 • Realizaţi un portofoliu cu imagini care să reprezinte obiecte de cult.
 • Analizaţi imaginea alăturată şi precizaţi ce obiect de cult reprezintă şi unde se păstrează acesta.
 • Realizaţi enunţuri folosind numele obiectelor de cult.

Întrebări

 1. Care sunt obiectele de cult aşezate pe Sfânta Masă?
 2. Ce se păstrează în Sfântul Chivot?
 3. Ce obiecte se află la proscomidiar?
 4. Cum ne dovedim respectul pentru obiectele de cult?

Pentru a cunoaşte mai mult

 • sfeşnicele cu o singură lumânare simbolizează unitatea Dumnezeirii;
 • cele cu două lumânări, cele două firi ale lui Isus Hristos;
 • cele cu trei lumânări – Sfânta Treime;
 • cele cu şapte lumânări, cele şapte daruri ale Spiritului Sfânt.


Biserică din lemn


Sfântul Antimis


Sfânta Evanghelie


Sfântul Chivot


Sfeşnic


Sfântul Potir şi Disc


CădelniţăImportant: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *