Meniu

Botezul

"De nu se va naşte cineva din apă şi din Spirit, nu va
putea să intre în Împărăţia lui Dumnezeu" (In 3,3).

Botezul este prima şi cea mai importantă dintre cele şapte Sfinte Taine deoarece fără Botez nu se pot primi celelalte.

Botezul este temelia întregii vieţi creştine, poarta care deschide calea spre toate celelalte Sfinte Taine.

Aşa cum fără apă nu poate exista viaţă pe pământ, fără Botez nu poate exista viaţă spirituală. Botezul a fost prefigurat de marile evenimente din istoria mântuirii, şi anume: potopul, trecerea Mării Roşii, intrarea poporului ales în Ţara Făgăduinţei prin trecerea Iordanului.

Toate aceste evenimente îşi găsesc împlinirea în Isus Hristos, care înainte de a-şi începe viaţa publică a fost botezat de Ioan Botezătorul în râul Iordan. Acesta a spus că botezul său va fi înlocuit de "un Botez în apă şi în Spirit Sfânt". Isus a întărit cuvintele lui Ioan, spunând: "Ioan a botezat cu apă, dar voi veţi fi botezaţi cu Spirit Sfânt"(Fap 1,5).

Cerându-i lui Ioan să Îl boteze, Isus a mărturisit că este om adevărat şi a făcut cunoscut faptul că Botezul este necesar pentru mântuire: “de nu se va naşte cineva din apă şi din Spirit nu va putea intra în Împărăţia lui Dumnezeu" (In 3,5).

Înainte de Înălţarea la cer, Isus instituie această Sfântă Taină, spunându-le ucenicilor: "Mergând, învăţaţi toate popoarele, botezându-le în numele Tatălui, Fiului şi al Spiritului Sfânt"(Mt 28,19).

Definiţie: Botezul este Taina instituită de Isus Hristos, prin care omul viu şi nebotezat este cufundat în apă, în numele Sfintei Treimi şi se naşte ca făptură nouă.

Celebrarea:

Botezul se celebrează în Biserică. Celebranţii Botezului sunt preoţii sau episcopii. Momentul cel mai important al Botezului este acela în care preotul cufundă copilul în apă şi rosteşte formula Botezului: "Se botează servul lui Dumnezeu în numele Tatălui, al Fiului şi al Spiritului Sfânt."

Încă de la începuturile sale, din ziua de Rusalii, Biserica administrează Botezul atât adulţilor cât şi copiilor. Copiii nu pot rămâne nebotezaţi, deoarece astfel din Biserică ar fi excluşi chiar cei pe care Isus i-a chemat să vină la Sine şi cărora le-a spus că le aparţine Împărăţia cerurilor (Lc 18, 15-17).

Copiii sunt însoţiţi la Botez de către naşi. Aceştia trebuie să fie creştini. Ei mărturisesc credinţa în locul finului lor şi devin părinţii spirituali ai acestuia. În această calitate vor avea grijă ca finul lor să devină un bun creştin.

Biserica a stabilit ca Botezul să fie administrat de către preoţi. În situaţii deosebite, când cel care urmează să fie botezat este în primejdie de moarte, poate boteza oricine, dacă o face după intenţia Bisericii. Acesta este Botezul de necesitate.

Biserica are convingerea că cei care îndură moartea pentru credinţă, fără a fi botezaţi sunt botezaţi prin însăşi sângele lor. Acest Botez se numeşte Botezul sângelui.

Catehumenii care mor înainte de a primi Botezul şi au avut dorinţa de a-l primi, se mântuiesc. Acest Botez se numeşte Botezul dorinţei.

Pe copiii morţi fără a fi botezaţi, Biserica îi încredinţează îndurării lui Dumnezeu şi speră să existe o cale de mântuire şi pentru ei.

Roadele Botezului sunt:

 • iartă păcatul strămoşesc şi toate celelalte păcate;
 • cel botezat devine creştin, membru al Bisericii;
 • cel botezat devine fiu adoptiv al lui Dumnezeu, moştenitor al Împărăţiei Cerurilor, frate al lui Isus;
 • sădeşte în om harul sfinţeniei prin care acesta devine drept în faţa lui Dumnezeu.

Botezul îi înseamnă pe creştini cu un semn de neşters, numit caracter. Cel botezat este pentru totdeauna a lui Isus, şi de aceea Botezul nu poate fi repetat.

Toţi cei care au primit Botezul, trebuie să-şi dovedească responsabilitatea faţă de acest dar, prin faptele lor.

De reţinut!

 • Botezul este moarte împreună cu Isus, pentru a învia împreună cu El.
 • Botezul stă la baza vieţii creştine şi este necesar pentru mântuire.
 • Botezul nu se poate repeta pentru că îl înseamnă pe cel botezat cu un semn spiritual de neşters.
 • Celebrantul Botezului este episcopul sau preotul.
 • Cel care primeşte taina Botezului este responsabil pentru darul primit.
 • Botezul este poarta spre celelalte Sfinte Taine.

Aplicaţii

 • Alcătuiţi o compunere despre importanţa Botezului.
 • Citiţi şi comentaţi textul din Noul Testament Mt 3,11-17.

Întrebări

 1. Ce este Botezul?
 2. Din ce categorie de Taine face parte?
 3. Cine a instituit Botezul şi prin ce cuvinte ?
 4. Care este rolul naşilor?
 5. De ce nu poate fi repetat Botezul?
 6. Prin ce semne a fost prefigurat Botezul în Vechiul Testament?

Vocabular

 • istoria mântuirii – toate faptele, evenimentele săvârşite de Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor.
 • prefigurare – a simboliza.
 • roade – efecte, rezultate obţinute în urma unei acţiuni


Trecerea Mării Roşii


Botezul lui Isus


Trimiterea apostolilor


Isus şi copiii


Celebrarea Botezului


CristelniţăImportant: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *