Meniu

Căsătoria

"Bărbaţilor, iubiţi pe femeile voastre, după cum şi Hristos a iubit Biserica" (Ef 5,25).

Căsătoria a fost rânduită de Dumnezeu încă de la crearea omului. Domnul a văzut ca Adam se simţea singur, aşa că i-a făcut un ajutor potrivit: femeia. Astfel a fost întemeiată prima familie de pe pământ, căreia Dumnezeu i-a poruncit: "Creşteţi şi vă înmulţiţi, umpleţi pământul şi-l stăpâniţi."

Prin prezenţa Sa la nunta din Cana, unde a înfăptuit prima Sa minune, Isus a sfinţit căsătoria şi a ridicat-o la rangul de Taină. Astfel a confirmat bunătatea căsătoriei şi a vestit că aceasta va fi un semn al prezenţei Sale.

În legătură cu Căsătoria, Sfânta Scriptură spune că este o Taină tot atât de mare ca şi cea a unirii dintre Isus şi Biserică.

Definiţie: Căsătoria este Taina prin care două persoane libere, bărbat şi femeie, care se iubesc, se unesc pentru toată viaţa şi primesc de la Dumnezeu harul de a se ajuta şi a da naştere la copii.

Căsătoria este precedată de logodnă, prin care Biserica binecuvântează angajamentele celor doi tineri şi inelele pe care aceştia le vor purta pe degete.

Celebrare:

Celebrarea Căsătoriei se face în biserică de către preot. Căsătoria se mai numeşte şi cununie, după cununiile pe care preotul le aşază pe capul mirilor.

Aceste cununii sunt asemănătoare cu cele purtate de regi şi împăraţi şi simbolizează cinstea cu care au fost înzestraţi primii oameni de către Dumnezeu, atunci când au fost făcuţi stăpâni ai pământului.

Înainte de a se cununa mirii se spovedesc şi se împărtăşesc. Ei declară, în faţa altarului, că se căsătoresc din dragoste, de bună voie şi nesiliţi de nimeni.

Momentul cel mai important al acestei Taine este acela în care preotul rosteşte cuvintele: "Se cunună servul lui Dumnezeu … cu serva lui Dumnezeu … în numele Tatălui şi al Fiului şi al Spiritului Sfânt. Amin."

După aceasta pune pe capul mirilor cununiile, pecetluind astfel această sfântă Taină.

Atât la slujba logodnei cât şi la cea a cununiei, mirii sunt însoţiţi de către naşi. Naşii trebuie să fie creştini, soţ şi soţie. Ei sunt martorii declaraţiei pe care au făcut-o mirii în mod solemn. Au datoria să sprijine tânăra familie, iar finii pe cea de a se ruga pentru naşii lor.

Prin Căsătorie cei doi formează o familie. Membri oricărei familii au datorii unii faţă de alţii. Ei trebuie să se iubească, să-şi fie credincioşi unul altuia, să trăiască în armonie până la sfârşitul vieţii, aşa cum au promis la cununie. De asemenea, ei trebuie să îşi crească copiii cu dragoste, să-i înveţe să fie buni creştini şi să le asigure cele necesare creşterii.

Familia creştină trebuie să fie o comunitate a harului şi a rugăciunii, o şcoală a virtuţilor.

Roadele Căsătoriei sunt:

 • Prin Căsătorie se naşte o legătură:
  • unică – adică o legătură între un singur bărbat şi o singură femeie;
  • indisolubilă – deoarece nu se poate desface, pentru că însuşi Dumnezeu a încheiat-o.
 • Cei doi soţi primesc de la Dumnezeu un har special, de a se ajuta şi respecta reciproc, de a-şi iubi, educa şi creşte, copiii cu care au fost binecuvântaţi de Dumnezeu. Ei sunt chemaţi să caute binele şi fericirea unul altuia şi să aibă răbdare chiar şi atunci când unul dintre ei greşeşte.

De reţinut!

 • Căsătoria a fost întemeiată de Dumnezeu încă de la crearea omului.
 • Prin prezenţa Sa la nunta din Cana, Isus a ridicat căsătoria la rangul de Taină.
 • Prin căsătoria dintre un bărbat şi o femeie se naşte o legătură unică, indisolubilă, rânduită spre binele celor doi şi spre naştere, creştere şi educare de copii.

Aplicaţii

 • Discutaţi cu părinţii voştri despre familia voastră.
 • Arătaţi cum pot contribui copiii la binele familiei.
 • Descrieţi modul în care s-a desfăşurat o cununie la care aţi participat.

Întrebări

 1. Când a instituit Isus Căsătoria?
 2. Ce este Căsătoria?
 3. Care sunt efectele Căsătoriei?
 4. Ce rezultă în urma căsătoriei dintre un bărbat şi o femeie?

Pentru a cunoaşte mai mult

 • Cununiile – coroane care se pun pe capetele mirilor, simbol al cinstei de care se bucură tinerii în cadrul slujbei.
 • Forma rotundă a inelelor este un simbol al iubirii dintre cei doi soţi, care nu trebuie să se sfârşească niciodată.


Adam şi Eva în rai


Nunta din Cana


Taina Căsătoriei


Preot celebrând Taina Căsătoriei


Cununii


Nunta din Cana


Inele de cununieImportant: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *