Meniu

Despre Har

"Toată darea cea bună şi tot darul desăvârşit de sus este, pogorându-se de la Părintele luminilor" (Iac 1,17).

Un dar primit aduce bucurie. El este expresia iubirii cuiva şi este gratuit. Darurile primite de la semenii noştri se numesc cadouri, iar darurile primite de la Dumnezeu se numesc haruri.

Definiţie: Harul este un dar supranatural, pe care Dumnezeu îl dă oamenilor prin Spiritul Sfânt, pentru meritele câştigate de Isus Hristos, prin jertfa Sa pe cruce.

Harul este gratuit, la fel ca şi darurile. Diferenţa dintre ele este că:

 • Darul este oferit datorită meritelor unei persoane.
 • Harul este oferit fără ca persoana să îl merite. El are la bază doar iubirea lui Dumnezeu, iar meritele sunt ale lui Isus.

Prin venirea Sa în lume şi prin jertfa Sa de pe cruce, Isus ne-a făcut vrednici de a primi de la Dumnezeu harurile de care avem nevoie.

Harul este de două feluri:

 • harul ajutător;
 • harul sfinţitor.

Harul ajutător este un ajutor trecător, supranatural, prin care Dumnezeu ne luminează mintea şi ne întăreşte voinţa pentru a putea face binele şi a ne feri de rău.

Acest har se dă tuturor oamenilor de pe pământ, atât celor buni cât şi celor răi. El este important şi necesar în viaţa noastră, deoarece chiar Isus a spus: "fără Mine, nu puteţi face nimic." (In 15,5).

Harul ajutător luminează minţile celor credincioşi pentru de a cunoaşte cele necesare pentru mântuire şi îi sprijină pe cei drepţi. Oamenii trebuie să înţeleagă că pentru mântuire nu este suficient doar să crezi, ci trebuie să faci fapte, deoarece, "credinţa fără fapte este moartă" (Iac 2,20).

Harul ajutător luminează şi mintea celor necredincioşi ca să-L poată descoperi pe Dumnezeu, să înţeleagă răutatea faptelor lor şi să se îndrepte.

Cu toate că Dumnezeu ne oferă harurile Sale, fără cooperarea noastră ele nu-şi ating scopul.

Harul ajutător lucrează atât în sufletele noastre, prin inspiraţia Spiritului Sfânt, cât şi în afara noastră, prin evenimentele care se petrec în jurul nostru.

Răspunzând harului, ne facem datoria de slujitori ai lui Dumnezeu, pentru că tot ceea ce avem este darul Său.

Sfântul apostol Pavel spune despre asta:

"Ce ai ca să nu fi primit, şi dacă ai primit ce te lauzi ca şi cum n-ai fi primit?"(1Cor 4,7).

Celor care răspund harului divin, Spiritul Sfânt li-l sporeşte şi îi pregăteşte pentru a primi darul cel mai preţios: harul sfinţitor.

Harul sfinţitor este darul supranatural, prin care din păcătoşi devenim drepţi, fii ai lui Dumnezeu şi moştenitori ai Împărăţiei Cerurilor.

Acest har se numeşte aşa, deoarece, îl vindecă pe om de păcate şi îl sfinţeşte.

Harul sfinţitor se primeşte prin Sfânta Taină a Botezului şi a Spovezii. El ne conduce viaţa spre sfinţenie. Prin el, Spiritul Sfânt îşi face loc în sufletele noastre.

Harul sfinţitor se poate pierde printr-un singur păcat de moarte, deoarece păcatul înseamnă refuzul lui Dumnezeu. Harul îl poate ajuta pe om să-şi repare greşeala şi de aceea, chiar şi cel mai mare păcătos se poate converti, şi întoarce la Dumnezeu. Astfel, el poate reprimi harul sfinţitor prin Taina Sfintei Spovedanii.

De reţinut!

 • Harul este un dar supranatural oferit de Dumnezeu spre mântuirea noastră.
 • Harul este un dar gratuit, pe care Dumnezeu ni-l oferă din iubire.
 • Harul ajutător ne pregăteşte în vederea primirii harului sfinţitor.
 • Harul sfinţitor:
  • ne sfinţeşte vieţile, ne face fii ai lui Dumnezeu;
  • se pierde printr-un singur păcat de moarte;
  • poate fi redobândit printr-o părere de rău sinceră, urmată de sfânta Spovedanie.

Aplicaţii

 • Citiţi în Noul Testament, în Evanghelia lui Luca 15, 11-32, pilda Fiului risipitor şi analizaţi unde este intervenţia lui Dumnezeu.
 • Povestiţi o întâmplare din viaţa voastră în care aţi simţit intervenţia divină.
 • Notaţi fiecare pe caiete darurile pe care vi le-a oferit Dumnezeu. Comparaţi apoi ceea ce aţi scris cu colegul de bancă şi constataţi diferenţele.

Întrebări

 1. Ce este harul şi de câte feluri este el?
 2. Cum poate pierde omul harul sfinţitor?
 3. Care este rolul harului sfinţitor şi cum se primeşte acesta?
 4. Cine primeşte harul ajutător şi care este rolul său?
 5. Cum poate fi redobândit harul sfinţitor?

Vocabular

 • credinţă – actul prin care credem toate cele privitoare la Dumnezeu
 • har – dar gratuit din partea lui Dumnezeu
 • supranatural – ceva ce întrece posibilităţile omului şi este specific lui Dumnezeu
 • păcat – neascultare, ofensă adusă lui DumnezeuSfânta Treime


Jertfa lui Isus pe cruce


Întoarcerea fiului risipitor


faptă bună
Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *