Meniu

Despre scopul omului

Dumnezeu a creat lumea în toată bogăţia şi diversitatea sa, din iubire. El îi poartă de grijă şi o conduce cu înţelepciune şi iubire. Lumea creată a fost încredinţată omului, pentru că el este cea mai aleasă dintre toate făpturile, fiind creat după "chipul lui Dumnezeu". Aceasta înseamnă că el este singurul înzestrat cu inteligenţă şi voinţă şi poate astfel să stăpânească lumea cu înţelepciune şi iubire, după modelul divin.

Acest lucru îl exprimă cuvintele Sfintei Scripturi: "Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi-l supuneţi" (Gn 1,28).

Dumnezeu a creat toate făpturile din lume cu un scop. Scopul pentru care a fost creat omul este ca el să fie fericit. Pentru a fi fericit cu adevărat el trebuie să Îl cunoască pe Dumnezeu, să Îl iubească şi să-L slujească.

Omul Îl poate cunoaşte pe Dumnezeu din Creaţia Sa. Întreaga lume -munţii, câmpiile şi toate vieţuitoarele – vorbesc de înţelepciunea cea nemăsurată a lui Dumnezeu. Acest adevăr îl exprimă cuvintele psalmistului: "Cerurile spun slava lui Dumnezeu şi facerea mâinilor Lui o vesteşte tăria" (Ps. 18,1).

Astfel, cu ajutorul inteligenţei, omul Îl poate descoperi pe Dumnezeu din opera Sa, adică din natură. Această cunoaştere nu este de ajuns pentru a înţelege toată măreţia, atotputernicia şi bunătatea lui Dumnezeu.

O cunoaştere mai profundă a lui Dumnezeu o putem avea din Biblie, sau Sfânta Scriptură.

Definiţie: Sfânta Scriptură este Cuvântul Lui Dumnezeu, scris de oameni aleşi sub inspiraţia Spiritului Sfânt.

În Sfânta Scriptură Dumnezeu ni se descoperă şi ne vorbeşte prin intermediul oamenilor drepţi, prin prooroci şi în cele din urmă prin însuşi Fiul Său, Isus.

Sfânta Scriptură se împarte în două părţi:

 • Vechiul Testament – care cuprinde învăţătura descoperită de Dumnezeu oamenilor până la venirea lui Isus Hristos. Acesta conţine un număr de 46 de cărţi.
 • Noul Testament – care cuprinde învăţătura sfântă descoperită de Dumnezeu oamenilor prin însuşi Fiul Său, Isus Hristos. El a fost scris de apostoli şi evanghelişti şi conţine un număr de 27 de cărţi.

De asemenea, Dumnezeu poate fi cunoscut din Sfânta Tradiţie.

Sfânta Tradiţie cuprinde învăţătura nescrisă în Sfânta Scriptură, predicată de apostoli şi transmisă prin viu grai, în Biserică.

Membrii Bisericii, al cărui cap nevăzut este Isus, sunt chemaţi să-I păzească poruncile, pentru a fi uniţi cu El. Urmând exemplul divin de iubire, fiecare trebuie să ofere în viaţa de zi cu zi, iubire şi ajutor ori de câte ori este nevoie.

De reţinut!

 • Dumnezeu a creat lumea şi omul din iubire.
 • Oamenii sunt datori să se iubească între ei şi să stăpânească lumea cu iubire, după modelul divin.
 • Scopul omului este de a-L cunoaşte, a-L iubi şi a-L sluji pe Dumnezeu pentru ca astfel să fie fericit.

Aplicaţii

 • Notează-ţi faptele bune pe care le-ai făcut într-un jurnal. Reprezintă-le printr-un desen adecvat: o floare, o inimioară şi urmăreşte progresul făcut de la o săptămână la alta.
 • Pune în practică porunca iubirii, ajutându-i pe cei care au nevoie, vorbind frumos, cântând, zâmbind.

Întrebări

 1. Ce fapte poţi face tu din iubire?
 2. De ce a creat Dumnezeu lumea?
 3. Cum Îl pot cunoaşte oamenii pe Dumnezeu?
 4. Ce este Sfânta Scriptură?
 5. Care sunt părţile Sfintei Scripturi şi ce conţine fiecare?

Lectură

Când Dumnezeu a creat lumea, a întrebat toate animalele ce dorinţe au. După ce le-a ascultat pe fiecare, Dumnezeu le-a îndeplinit rugăminţile. Când au aflat despre asta, oamenii s-au supărat pentru că ei nu fuseseră întrebaţi. Indignaţi, au spus:

– Nu putem fi mulţumiţi cu această lume a Ta!

– Nici nu trebuie să fiţi mulţumiţi deoarece Patria voastră nu este pe acest pământ, ci în cer, unde vă aşteaptă bucuria veşniciei, le-a răspuns Dumnezeu.

De aceea, animalele au ochii îndreptaţi spre pământ, iar omul merge vertical şi priveşte spre cer. ( Legendă din Evul Mediu)

Rugăciune

Lăudaţi pe Domnul din ceruri, lăudaţi-L pe El întru cele înalte…Lăudaţi-L pe El, soarele şi luna, lăudaţi-L pe El, toate stelele şi lumina… Lăudaţi pe Domnul toţi cei de pe pământ… Împăraţii pământului şi toate popoarele, căpeteniile şi toţi judecătorii pământului; tinerii şi fecioarele, bătrânii cu tinerii, să laude numele Domnului, că numele Lui s-a înălţat. Lauda Lui pe pământ şi în cer. (Psalmul 148).

Vocabular:

 • scop – ţintă, ţel, ceea ce îşi propune cineva să facă
 • viaţa veşnică – viaţa care începe după moarte şi nu are sfârşit
 • inspiraţie – iluminare, insuflare, lucrare a Spiritului Sfânt prin care autorul biblic devine capabil să exprime corect Cu- vântul lui Dumnezeu

Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *