Meniu

Euharistia

"Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele
Meu are viaţă veşnică" (In 6,54).

Împreună cu Botezul şi Mirul, Euharistia face parte din categoria Tainelor de iniţiere. Toţi cei care prin Botez au devenit fii ai lui Dumnezeu şi au fost confirmaţi prin Mir în această demnitate, participă, prin Euharistie, la Jertfa Domnului. Bogăţia nepreţuită a acestei Taine este exprimată şi de denumirile care i se dau. Ea este numită:

 • Euharistie, pentru că este aducere de mulţumire Tatălui pentru toate darurile Sale: creaţia, răscumpărarea, sfinţirea
 • Împărtăşanie, pentru că ne face părtaşi la trupul şi sângele lui Isus Hristos.

În timpul vieţii publice, prin minunile Sale, Isus a vestit instaurarea acestei Sfinte Taine.

Bogăţia Euharistiei este prefigurată de apa prefăcută în vin la nunta din Cana, şi de înmulţirea pâinilor cu care Isus a săturat 5000 de oameni. După această minune, le-a promis oamenilor că le va da o altă pâine, care nu se va asemăna cu cea pe care au mâncat-o şi nu va fi la fel ca mana cu care s-a hrănit poporul ales în pustiu.

Isus a zis: "Eu sunt pâinea cea vie care M-am coborât din cer; de va mânca cineva pâinea aceasta, va trăi în veci, iar pâinea pe care o voi da Eu este Trupul Meu"(In 6,51-52).

După care a continuat: "cine mănâncă Trupul Meu şi bea Sângele Meu va avea viaţă veşnică"(In 6,54).

Pentru că aceste cuvinte erau greu de înţeles, mulţi care nu aveau suficientă încredere în El l-au părăsit. "oare şi voi vreţi să Mă părăsiţi?," i-a întrebat El pe apostoli. Petru i-a răspuns: "Doamne la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieţii veşnice şi noi am crezut şi am cunoscut că Tu eşti Hristos, Fiul lui Dumnezeu" (In 6,69-70).

Isus a instituit Euharistia la Cina cea de Taină, ultima cină luată de El cu apostolii. Atunci, El a luat pâinea, a binecuvântat-o, a frânt-o şi a dat-o apostolilor zicând: "Luaţi, mâncaţi, acesta este Trupul Meu, care pentru voi se frânge spre iertarea păcatelor".

După aceea, a luat potirul cu vin şi l-a dat apostolilor zicând: "Beţi dintru acesta toţi, acesta este Sângele Meu, al Legii celei noi, care pentru voi şi pentru mulţi se varsă, spre iertarea păcatelor". Apoi le-a spus apostolilor: "Aceasta să o faceţi în amintirea Mea"(Lc 22,19).

Prin aceste cuvinte, El a dat apostolilor puterea de a preface pâinea şi vinul în Trupul şi Sângele Său, întemeind Taina Preoţiei.

Această putere de a preface pâinea şi vinul în Trupul şi Sângele lui Isus a trecut în timp de la apostoli la episcopi şi preoţi.

Definiţie: Euharistia este taina instituită de Isus Hristos, prin care Acesta se dăruieşte, cu Trupul şi Sângele Său, pentru a fi hrană sufletelor noastre.

Celebrare:

Euharistia este celebrată de preoţi, în biserică, în timpul Sfintei Liturghii. Pe parcursul Sfintei Liturghii, pâinea şi vinul aduse de credincioşi sunt sfinţite prin rugăciunea preotului. Prin rugăciunea acestuia, Spiritul Sfânt coboară în mod tainic pe altar, prefăcând darurile în Trupul şi Sângele lui Isus.

Euharistia nu înseamnă doar amintirea jertfei lui Isus, ci trăirea acesteia în timpul actual. Înseamnă că toţi cei care participă la Sfânta Liturghie sunt ca şi unul dintre aceia care erau în jurul lui Isus, atunci când El era pe pământ. A lua parte la Sfânta Liturghie înseamnă a participa la viaţa lui Isus.

În biserică, Euharistia se păstrează în chivotul de pe altar, iar o candelă mică este semnul că acolo este prezent Isus.

Isus a dorit ca Euharistia, această mare Taină, să se perpetueze de-a lungul timpului în Biserică. Mulţi oameni au murit pentru ea, fie apărând-o, fie mărturisindu-şi eroic credinţa şi plătind aceasta cu viaţa lor.

Pentru a ne împărtăşi aşa cum se cuvine trebuie să respectăm anumite condiţii:

 • Să ştim şi să credem că în Sfânta Împărtăşanie primim adevăratul Trup şi Sânge a lui Isus Hristos.
 • Să fim fără păcat de moarte.
 • Să respectăm ajunul euharistic prescris de Biserică.
 • Să ne rugăm înainte şi după primirea Sfintei Taine.

Cel care se împărtăşeşte fără a îndeplini aceste condiţii săvârşeşte un sacrilegiu.

Roadele Euharistiei sunt:

 • ne uneşte în mod intim cu Isus Hristos: "Cine mănâncă Trupul Meu şi bea Sângele Meu, rămâne în Mine şi Eu în el" (In 6,56);
 • ne întăreşte în iubirea noastră faţă de Dumnezeu;
 • iartă păcatele lesne iertătoare;
 • ne fereşte de păcatele grele;
 • ne ajută să ocolim păcatul şi să înaintăm în viaţa spirituală;
 • ne dă tărie pentru a trăi ca fii adevăraţi ai lui Dumnezeu;
 • Euharistia este hrană pentru sufletele noastre şi garanţia vieţii veşnice.

Biserica ne învaţă să ne împărtăşim cu credinţă şi cât mai des cu Trupul şi Sângele lui Hristos iar în mod obligatoriu o dată pe an, în Postul Mare. Împărtăşindu-ne cu Trupul şi Sângele lui Hristos, ne pregătim pentru viaţa veşnică alături de El, în Rai.

De reţinut!

 • Euharistia este cea mai importantă Taină pentru că ne face părtaşi de Trupul şi Sângele lui Isus.
 • Euharistia, împreună cu Botezul şi Mirul, formează Tainele iniţierii creştine

Aplicaţii

 • Discutaţi despre motivul pentru care mulţi oameni şi-au dat viaţa pentru Isus.
 • Realizaţi o dezbatere asupra sentimentelor pe care le aveţi când vă împărtăşiţi.

Întrebări

 1. Ce este Euharistia?
 2. Când a fost ea instituită şi prin ce cuvinte?
 3. Cine poate celebra Euharistia?
 4. Argumentaţi necesitatea pregătirii speciale pentru a primi Sfânta Împărtăşanie?
 5. Te-ai pregătit aşa cum se cuvine pentru a te împărtăşi?

Lectură: Priveşte la Mine!

Un copil leneş şi mereu nemulţumit se ruga astfel lui Isus: “Doamne, ajută-mă! M-am săturat de viaţa asta a mea! Mereu trebuie să-mi ascult părinţii şi pe cei mai mari decât mine. Mâncarea rareori îmi place, hainele îmi sunt vechi iar patul este foarte incomod…"

De pe cruce, Isus i-a vorbit din adâncul inimii: "Când vezi că nu mai ai putere, priveşte la Mine. Eu am împlinit mereu voinţa Tatălui Meu. Priveşte: hrana mea este oţet şi fiere, patul meu, o cruce, hainele Mele, au fost trase la sorţi… şi toate astea le-am făcut numai din iubire pentru tine!

Pentru a cunoaşte mai mult

În Vechiul Testament atunci când două popoare păgâne încheiau o alianţă jertfeau un animal, iar cu sângele lui o sigilau.

Acest lucru îl întâlnim şi în alianţa încheiată de Dumnezeu cu poporul Său: "Dacă (…) veţi păzi legământul Meu, dintre toate popoarele îmi veţi fi popor ales"(Ex19,5). Moise a luat sângele, a vărsat o parte pe altar, simbol al lui Dumnezeu, iar apoi a stropit poporul spunând: "Iată sângele alianţei pe care a încheiat-o Dumnezeu cu voi"(Ex 24,8).

Ultima alianţă dintre Dumnezeu şi om este încheiată de Isus prin Sângele Său. Aceasta ne ajută să înţelegem de ce Euharistia este Taina Alianţei celei noi.

Vocabular

 • unire intimă – legătură strânsă, trainică
 • sacrilegiu – a trata cu nevrednicie realităţile sfinte
 • părtaşi – prin Euharistie participăm la Patima, Moartea şi Învierea lui Isus
 • alianţă – pact, legământ încheiat şi sigilat cu sânge


Înmulţirea pâinilor şi peştilor


Poporul evreu în pustiu


Isus şi apostolii


Simboluri ale Euharistiei


Cina cea de Taină


Copii primind Împărtăşania


Masa altarului


Euharistia


Împărtăşania în Biserică


Preoţi împărtăşind credincioşi


Isus pe cruceImportant: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *