Meniu

Evaluare finală

I. Având în vedere lecţia Biserica – loc de jertfă, completaţi iconostasul de mai jos cu icoanele corespunzătoare.

II. Reamintiţi-vă!

  • Care Sfinte Taine se celebrează în Biserica Greco-Catolică?
  • Cine a instituit Sfintele Taine?
  • Cum se clasifică Sfintele Taine?
  • Câte Sfinte Taine pot fi primite de mai multe ori?
  • Care Sfinte Taine se pot primi o singură dată şi de ce?

III. Indicaţi Sfintele Taine din imaginile de mai jos şi precizaţi categoria din care fac parte.

IV. Elaboraţi un text cu tema: "Religia mea, religia iubirii".

Ghicitoare:

În Biserică, în casă,
Pe perete sau pe masă,
Ne rugăm privind la ele
Căci ne ocrotesc de rele.
(Icoane)

V. Comentaţi următorul text biblic şi extrageţi învăţătura:

"Unde doi sau trei sunt adunaţi în numele Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul lor" (Mt 18, 19-20).

VI. Extrageţi învăţătura care se desprinde din următoarele texte cu privire la rugăciune:

"Niciodată de prisos, nu-ţi e ruga spre Hristos,
Chiar atunci când nu-ţi dă-n fugă, ceea ce-I ceri tu prin rugă
În genunchi, strigând la ceruri, nu e strigăt în pustiu;
Rugăciunea e ca ploaia: îţi dă rodul mai târziu!"

"Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi afla; bateţi şi vi se va deschide. Că oricine cere ia, cel care caută află, şi celui care bate i se va deschide" (Mt 7,7-8).

VII. Realizaţi un portofoliu cu Sfintele Taine care să cuprindă date cu privire la acestea şi imagini.

Rugăciune înainte de Împărtăşanie

Cred Doamne şi mărturisesc că Tu eşti Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să mântuieşti pe cei păcătoşi dintre care cel dintâi sunt eu. Cred că ceea ce iau este cu adevărat însuşi preacurat Trupul Tău şi însuşi preacinstit sângele Tău, deci mă rog Ţie:miluieşte-mă şi-mi iartă greşelile cele de voie şi cele fără de voie, pe care le-am făcut cu cuvântul sau cu lucrul, cu ştiinţa şi cu neştiinţa, şi mă învredniceşte, fără de osândă, să mă împărtăşesc cu preacuratele Tale Taine, spre iertarea păcatelor ea păcatelor şi spre viaţa de veci.

Cinei Tale celei de Taină, astăzi, Fiule al lui Dumnezeu, părtaş primeşte-mă că nu voi spune duşmanilor Tăi taina Ta, nici sărutare-ţi voi da ca şi Iuda, ci ca tâlharul mărturisesc Ţie: pomeneşte-mă, Doamne, când vei veni, întru Împărăţia Ta. Nu spre judecată sau spre  osândă să-mi fie mie împărtăşirea Sfintelor Tale Taine Doamne, ci spre tămăduirea sufletului şi trupului meu. Amin.

Rugăciune după Împărtăşanie

Trupul tău cel sfânt, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, să-mi fie mie spre viaţă veşnică, iar scump sângele Tău spre iertarea păcatetelor. Fie mie Euharistia aceasta, spre bucurie, sănătate şi veselie şi la a doua şi înfricoşata venire a Ta, învredniceşte-mă pe mine, păcătosul, a sta de-a dreapta gloriei Tale, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale şi ale tuturor sfinţior Tăi, Amin.Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *