Meniu

Maslul

"Pe bolnavi îi vindecaţi…" (Mt 10,8).

De multe ori în viaţa oamenilor este prezentă boala şi suferinţa. În faţa ei, omul poate să ajungă la disperare sau la o căutare mai profundă a lui Dumnezeu.

Prin venirea în lume a lui Isus, modul de a înţelege suferinţa s-a schimbat. El nu a înlăturat boala din lume, ci i-a dat sens şi valoare. A vindecat bolnavii, dar mai ales le-a iertat păcatele, arătând că doreşte ca omul să fie sănătos atât la trup cât şi la suflet. Mila Lui faţă de cei suferinzi este atât de mare încât se identifică cu ei: "Am fost bolnav şi m-aţi vizitat" (Mt 25, 36-40). Prin patima şi moartea Sa, El uneşte suferinţa Sa răscumpărătoare cu suferinţele noastre.

Isus a încredinţat această misiune de a vindeca pe cei bolnavi apostolilor, spunându-le: "Pe bolnavi îi vindecaţi…" (Mt 10,8). Conştienţi de misiunea lor şi urmând exemplul lui Isus, apostolii, "mulţi demoni scoteau şi ungeau cu untdelemn pe mulţi bolnavi şi îi vindecau"(Mc 6,13).

Apostolul Iacob îi îndeamnă pe creştini să se folosească de Taina Sfântului Maslu atunci când sunt încercaţi de boală: "de este cineva bolnav printre voi să cheme preoţii Bisericii să se roage pentru ei şi rugăciunea lor îi va vindeca." (Iac 5,14-15).

Definiţie: Maslul este Taina instituită de Isus Hristos, prin care, prin ungere cu ulei binecuvântat şi rugăciune, cel bolnav dobândeşte harul sfinţitor şi atunci, când este spre mântuirea lui, chiar vindecarea trupului.

Celebrare:

Sfântul Maslu se celebrează în Biserică de către preoţi, dar se poate celebra şi la casele bolnavilor sau la spital atunci când este nevoie.

Pentru administrarea Sfântului Maslu se foloseşte untdelemn sfinţit la începutul slujbei, printr-o rugăciune specială, rostită de şapte ori, de către şapte preoţi.

În timpul celebrării Maslului se citesc: şapte lecturi din cartea Apostolul, şapte lecturi din Evanghelie şi se fac şapte rugăciuni stăruitoare pentru vindecarea celui bolnav. După fiecare rugăciune, cel bolnav este uns cu untdelemn sfinţit în semnul Sfintei Cruci.

Untdelemnul rămas după ungerea bolnavului se arde în candelele din biserică sau de acasă.

Roadele Maslului sunt:

 • bolnavul primeşte un dar special de mângâiere şi pace;
 • primeşte curajul de a suporta creştineşte, cu demnitate, suferinţele provocate de boală;
 • îl uneşte pe cel aflat în suferinţă cu suferinţele lui Isus Hristos;
 • atunci când este spre mântuirea persoanei, vindecarea trupului;
 • este o pregătire pentru viaţa veşnică, pentru a putea trece la Tatăl ceresc aşa cum se cuvine.

De reţinut!

 • Sacramentul Maslului se poate celebra numai de către preoţi şi episcopi.
 • Se poate celebra oricând, nu doar în biserică, ci şi acasă sau în spital atunci când situaţia o cere.
 • În mila Sa faţă de cei suferinzi, cu care S-a identificat. Isus le-a dat apostolilor misiunea de a vindeca.
 • Apostolul Iacob îi îndeamnă pe creştini să se folosească de Sfântul Maslu atunci când sunt încercaţi de boală.

Aplicaţii

 • Povestiţi despre bolnavii pe care i-aţi vizitat şi despre suferinţele lor.
 • Participaţi împreună cu clasa la celebrarea acestui sacrament şi relataţi impresiile avute.
 • Relataţi despre sentimentele trăite în timpul unei boli.

Întrebări

 1. Cine a întemeiat Taina Sfântului Maslu?
 2. Ce noutate aduce Isus în ce priveşte înţelegerea suferinţei?
 3. Care sunt textele din Noul Testament în care se vorbeşte despre Maslu?
 4. Ce este Maslul şi cine poate să-l primească?

Rugăciune

În timp ce preotul îl unge pe bolnav cu untdelemn, spune: "Părinte Sfinte, doctorul sufletelor şi al trupurilor, care ai trimis pe Unul născut fiul Tău, Domnul nostru Isus Hristos, să vindece toată boala, tămăduieşte pe robul Tău acesta de neputinţa trupească şi sufletească ce l-a cuprins. Că Tu eşti izvorul tămăduirilor, Dumnezeule, şi Ţie slavă înălţăm, împreună şi Unuia născut Fiului Tău şi Preasfântului Spirit, acum şi pururea şi-n vecii vecilor amin."

Lectură

"Este vreunul dintre voi în suferinţă? Să se roage. Este cineva cu inimă bună? Să cânte psalmi. Este cineva bolnav între voi? Să cheme preoţii bisericii şi să se roage pentru el, ungându-l cu untdelemn, în numele Domnului"(Iac 5,13-14).

Vocabular

 • apostolul – carte de slujbă care cuprinde fragmente din cartea Faptele Apostolilor
 • psalm – imn biblic, rugăciune sub formă de versuri
 • tămăduire – vindecare
 • untdelemn – ulei


Vindecarea orbului


Vindecarea celor 10 leproşi


Preoţi celebrând Taina Sfântului Maslu


Creştini participând la Taina Maslului


Citire din Evanghelie


Celebrarea Sfântului MasluImportant: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *