Meniu

Mirul

"Iar Eu Îl voi ruga pe Tatăl şi alt Mângâietor
vă va trimite vouă" (In 14, 16-26).

Prin Botez, omul primeşte o viaţă nouă, aceea de fiu al lui Dumnezeu. Pentru a fi întărit în această viaţă şi a primi puterea de a înainta în sfinţenie, este necesar să primească şi Sfânta Taină a Mirului. Această Taină se administrează imediat după Botez, în cadrul aceleaşi slujbe religioase.

Isus a rânduit această Sfântă Taină, pentru ca oamenii să înainteze şi să crească în viaţa lor spirituală.

În timpul vieţii Sale publice Isus le-a promis de multe ori apostolilor că nu îi va lăsa singuri. La Cina cea de Taină le-a spus aşa: "Iar Eu, Îl voi ruga pe Tatăl Meu, şi alt Mângâietor vă va trimite vouă" (In 14,16).

După Înviere, timp de 40 de zile Isus i-a pregătit pe apostoli pentru misiunea lor. Apoi, înainte de a se înălţa la cer, le-a promis că le va trimite un alt Mângâietor.

Această promisiune s-a împlinit în ziua de Rusalii, la 10 zile după Înălţare, când Spiritul Sfânt, Mângâietorul promis, s-a revărsat asupra apostolilor sub formă de limbi de foc.

Spiritul Sfânt cu darurile sale a pătruns în inimile şi în minţile apostolilor şi le-a dat curaj să-L mărturisească pe Isus şi putere să învingă toate greutăţile.

Începând din acea zi, apostolii au început să administreze această Taină celor care s-au botezat atunci, 3000 de oameni, prin punerea mâinilor asupra lor.

Mai târziu pentru a întări semnificaţia acestei Taine, la punerea mâinilor s-a adăugat şi ungerea cu mir.

Definiţie: Mirul este Taina instituită de Isus, prin care cel botezat, prin ungere cu mir şi rugăciune, primeşte pe deplin pe Spiritul Sfânt şi darurile Sale, pecetea darului Spiritului Sfânt, pentru a putea mărturisi şi apăra credinţa.

Celebrare:

Celebrarea acestei Sfinte Taine se face în Biserică, de către episcopi sau preoţi. Momentul principal al acestei Taine este ungerea cu Mir a frunţii, ochilor, nasului, gurii, urechilor, pieptului, spatelui, mâinilor şi picioarelor celui botezat pentru sfinţirea simţurilor şi a întregii fiinţe. Ungerea se face în semnul Sfintei Cruci.

La fiecare ungere, preotul rosteşte formula: "Pecetea darului Spiritului Sfânt". Mirul pecetluieşte legământul de la Botez, şi este semnul că cel botezat îi aparţine definitiv lui Isus Hristos.

Mirul se pregăteşte dintr-un amestec de untdelemn, vin şi alte aromate. Acesta este sfinţit de către episcop în Joia Mare. Parfumul pe care îl răspândeşte semnifică bogăţia darurilor Spiritului Sfânt şi bucuria de a trăi cu Domnul.

Prin ungere cu Mir, se revarsă asupra celui botezat Spiritul Sfânt şi darurile Sale, aşa cum s-a revărsat asupra apostolilor în ziua de Rusalii.

Darurile Spiritului Sfânt sunt: înţelepciunea, înţelegerea, ştiinţa, tăria, sfatul, evlavia, frica de Dumnezeu.

Pentru ca aceste daruri să rodească, creştinii trebuie să ducă o viaţă plăcută lui Dumnezeu şi să-şi arate credinţa prin fapte.

Roadele Mirului sunt:

 • îl uneşte pe cel botezat mai strâns cu Isus şi îl leagă mai strîns de Biserică;
 • îi dă o putere specială de a putea mărturisi şi apăra credinţa de cei care Îl neagă sau Îl ofensează pe Dumnezeu;
 • îi face pe cei botezaţi soldaţi ai lui Hristos.

Taina Mirului imprimă o pecete de neşters şi de aceea se administrează doar o dată în viaţă. Miruirea care se face cu diferite ocazii nu este oTaină, ci doar o Binecuvântare, care ne aduce aminte de darurile primite odată cu Taina Mirului.

De reţinut!

 • Prin Mir primim Spiritul Sfânt pe deplin.
 • Spiritul Sfânt lucrează în fiecare dintre noi în tăcere, pentru a ne lumina, călăuzi şi sfinţi prin darurile Sale.
 • Isus a promis de multe ori că-L va trimite pe Spiritul Sfânt. Promisiunea Lui s-a împlinit în ziua de Rusalii.
 • Taina Sfântului Mir formează, alături de Botez şi Euharistie, Tainele iniţierii creştine.

Aplicaţii

 • Caută în Vechiul Testament fragmente care prezintă ungerea unor persoane: regele Saul, regele David.
 • Caută şi notează însuşirile Spiritului Sfânt din versetele: In 16,13; Fap 2,38; Fap 2,3-4; Fap 8,17.

Pentru a cunoaşte mai mult

În Vechiul Testament, la poporul evreu gestul ungerii cuiva însemna că acea persoană era o persoană aleasă, era consacrată pentru o misiune precum cea de: profet, rege sau preot.

Întrebări

 1. Ce este Mirul?
 2. Care sunt darurile Spiritului Sfânt?
 3. Care este categoria de Taine din care face parte?
 4. Crezi că în viaţa ta se manifestă darurile Spiritului Sfânt?
 5. Ce ar trebui să faci ca să rodească darurile Spiritului Sfânt şi în sufletul tău?

Vocabular

 • a mărturisi – a face cunoscut un adevăr ştiut.
 • pecete – sigiliu, semn.
 • rusalii – sărbătoare la care creştinii comemorează Coborârea Spiritului Sfânt
 • a pecetlui – a confirma, a întări


Focul – simbol al Spiritului Sfânt


Coborârea Spiritului Sfânt


Miruitor aurit


Celebrarea Mirului


Ungerea cu untdelemn sfinţit


Spiritul Sfânt


Ungerea lui SaulImportant: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *