Meniu

Preoţia

"Să nu neîngrijeşti harul care este în tine" (1Tim 4,14).

Tainele de slujire, Preoţia şi Căsătoria sunt destinate slujirii lui Dumnezeu şi aproapelui.

Isus a întemeiat Taina Preoţiei la Cina cea de Taină, poruncindu-le apostolilor: "Faceţi aceasta în amintirea Mea"(Lc 22,19). După Înviere, El li s-a arătat apostolilor şi le-a spus: "Luaţi Spirit Sfânt, celor care le veţi ierta păcatele, iertate vor fi, iar cărora le veţi ţine, ţinute vor fi"(In 20,22-23).

Prin aceste cuvinte, le-a dăruit apostolilor puterea de a-i învăţa pe oameni Cuvântul Evangheliei, de a-i sfinţi prin administrarea Sfintelor Taine şi de a-i conduce la mântuire. Apostolii au ales apoi dintre creştini oameni vrednici, asupra cărora se rugau şi îşi puneau mâinile şi care primeau astfel Preoţia prin puterea Spiritului Sfânt. Această lucrare continuă până astăzi în Biserică.

Definiţie: Preoţia este Taina instituită de Isus Hristos, prin care oameni anume pregătiţi primesc, prin rugăciune şi punerea mâinilor, harul sfinţitor şi puterea de a învăţa, sfinţi şi conduce poporul la mântuire.

Taina Preoţiei cuprinde trei trepte:

 • episcopatul;
 • preoţia;
 • diaconatul.

Celebrare:

Taina Preoţiei este conferită în cadrul Sfintei Liturghii, prin punerea mâinilor de către episcop şi rostirea rugăciunii de consacrare.

Cea mai înaltă treaptă a preoţiei este cea de episcop(arhiereu). Acesta primeşte plinătatea preoţiei şi este urmaş direct al apostolilor. Episcopul are puterea de a săvârşi toate Sfintele Slujbe, de a învăţa, sfinţi şi conduce poporul lui Dumnezeu. În timpul slujbelor, episcopul îl reprezintă pe însuşi Isus. El primeşte spre păstorire o comunitate numită eparhie, spre binele căreia lucrează.

Preotul aparţine celei de-a doua trepte a ierarhiei bisericeşti. El primeşte puterea de a învăţa Cuvântul lui Dumnezeu, de a celebra Sfintele Taine. Preotul nu poate administra Taina Preoţiei şi nu poate săvârşi sfinţirea Sfântului Mir. El primeşte spre păstorire o comunitate de credincioşi, numită parohie.

Preotul este părintele spiritual al credincioşilor, colaborator al episcopului şi împreună cu acesta este responsabil de binele Bisericii.

Diaconul se află pe treapta cea mai de jos a ierarhiei bisericeşti. El este hirotonit pentru slujire şi nu pentru Preoţie. El îl ajută pe preot şi episcop la săvârşirea serviciului divin şi nu poate săvârşi singur nici una din slujbele Bisericii.

Celebranţii Tainei Preoţiei sunt doar Episcopii. Primitorul acestei Sfinte Taine trebuie să fie un bărbat botezat, cu o pregătire corespunzătoare, sănătos din punct de vedere fizic şi psihic, care face dovada credinţei sale prin viaţa morală pe care o duce.

Roadele Preoţiei sunt:

 • Taina Preoţiei imprimă în suflet un semn de neşters. Aceasta înseamnă că ea nu se poate repeta şi că cel care o primeşte, chiar dacă din anumite motive nu-şi exercită preoţia, rămâne preot pentru totdeauna;
 • cel care primeşte Taina Preoţiei, primeşte darurile Spiritului Sfânt, pentru a putea îndeplini aşa cum se cuvine slujirea în care a fost aşezat.

De reţinut!

 • Episcopii, preoţii şi diaconii formează ierarhia bisericească.
 • Preoţia imprimă un caracter de neşters.
 • Elementul central al acestei Taine este rugăciunea şi punerea mâinilor.
 • Episcopul primeşte spre păstorire o comunitate numită eparhie.
 • Preotul primeşte spre păstorire o comunitate numită parohie.
 • Diaconul reprezintă prima treaptă a ierarhiei bisericeşti şi nu poate sluji niciodată singur.

Aplicaţii

 • Alcătuiţi un text în care să prezentaţi rolul preotului în viaţa voastră.
 • Comentaţi următorul text: Să nu neîngrijeşti harul care este în tine, care ţi-a fost dat prin prorocie, cu punerea mâinilor" (1Tim 4,14).

Întrebări

 1. Când a înfiinţat Isus Taina Preoţiei?
 2. Ce este Preoţia?
 3. Care sunt treptele Preoţiei?
 4. Pentru cât timp este preot cel care a primit această Taină?
 5. Cine poate primi această sfântă Taină?

Vocabular

 • apostol – trimis, nume dat celor 12 discipoli ai lui Isus
 • eparhia – cuprinde mai multe parohii şi este condusă de către episcop
 • parohia – comunitatea credincioşilor conduşi de către preot


Isus şi apostolii


Cina cea de Taină


Veşminte arhiereşti


Hirotonire de preot


Hirotonire


Veşminte preoţeştiImportant: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *