Meniu

Sfânta Liturghie

"Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său cel Unul născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică" (In 3,16).

Sfânta Liturghie este cea mai importantă slujbă a Bisericii, centrul cultului religios şi al vieţii creştine. În cadrul acesteia, preotul şi credincioşii rostesc rugăciuni de slavă, de mulţumire şi de cerere către Dumnezeu.

Definiţie: Sfânta Liturghie este jertfa Noului Legământ, în care Domnul Isus Hristos, sub forma pâinii şi a vinului, se jertfeşte Tatălui ceresc, prin intermediul preotului.

Sfânta Liturghie este memorialul morţii şi învierii lui Isus. În cadrul ei, Isus se jertfeşte Tatălui pentru mântuirea lumii.

Se numeşte "Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie" pentru că la ea participă oamenii de pe pământ, împreună cu îngerii şi sfinţii din cer. În cadrul Sfintei Liturghii se uneşte cerul cu pământul.

Sfânta Liturghie are următoarele părţi:

 • Proscomidia;
 • Liturghia Cuvântului sau a catehumenilor;
 • Liturghia Euharistică sau a credincioşilor.

În cadrul Proscomidiei are loc pregătirea darurilor de pâine şi vin destinate Jertfei Euharistice. Aceasta se săvârşeşte pe masa proscomidiarului, situată în partea stângă a altarului.

Liturghia Cuvântului are în centru Cuvântul lui Dumnezeu, prin urmare în această parte au loc citirile din Apostol şi Evanghelie. În cadrul ei, credincioşii sunt pregătiţi pentru partea cea mai importantă a Sfintei Liturghii, Liturghia Euharistică.

Liturghia Euharistică are în centru prefacerea darurilor de pâine şi vin în Trupul şi Sângele lui Isus. Ea cuprinde oferirea darurilor (ieşirea cu darurile). Pâinea şi vinul sunt aduse de pe masa proscomidiarului la altar, pentru a fi sfinţite. Preotul le oferă lui Dumnezeu şi mulţumeşte pentru ele.

Liturghia continuă cu rugăciunea euharistică, în cadrul căreia sunt amintite lucrările făcute de Dumnezeu de-a lungul timpului pentru om. Este amintită Jertfa Crucii, după care are loc momentul sfânt al prefacerii.

Folosind aceleaşi cuvinte rostite de Isus la Cina cea de Taină, preotul îndeplineşte dorinţa lui Isus: "faceţi aceasta în amintirea Mea" (Lc 22,19).

În timpul Sfintei Liturghii, la rugăciunea preotului, Spiritul Sfânt coboară din ceruri şi preface pâinea şi vinul de pe masa altarului în Trupul şi Sângele lui Isus. Pâinea şi vinul prefăcute se numesc Euharistie sau Împărtăşanie. Acest moment al Sfintei Liturghii se numeşte Prefacere.

După acest moment important se rosteşte rugăciunea Tatăl nostru şi are loc împărtăşania preoţilor şi a credincioşilor.

Creştinii trebuie să participe în fiecare duminică la Sfânta Liturghie, de la început până la binecuvântarea finală.

Sfânta Euharistie se păstrează în bisericuţa de pe masa altarului, numită Chivot.

În Sfânta Liturghie sunt reproduse perioadele din viaţa lui Isus, astfel:

 • Proscomidia, reprezintă naşterea şi viaţa ascunsă a lui Isus până la 30 de ani, în Nazaret.
 • Liturghia Cuvântului, reprezintă cei trei ani ai vieţii publice a lui Isus.
 • Liturghia Euharistică, reprezintă jertfa lui Isus pe cruce, în mod nesângeros.

Participând la Sfânta Liturghie trebuie să fim conştienţi de prezenţa reală a lui Isus, care se jertfeşte pe altar în mod nesângeros, precum s-a jerfit odinioară în mod sângeros. Toţi trebuie să-i fim recunoscători lui Isus, pentru că prin jertfa Sa, făcută din iubire, ne-a deschis Raiul. De aceea suntem datori să-I împlinim porunca, de a-l iubi pe aproapele nostru.

De reţinut!

 • Sfânta Liturghie are următoarele părţi: Proscomidia, Liturghia Cuvântului, Liturghia Euharistică.
 • Liturghia Cuvântului are în centru Cuvântul lui Dumnezeu şi pregăteşte cea de-a doua parte a Liturghiei.
 • Liturghia Euharistică reprezintă Jertfa lui Isus pe cruce, pentru mântuirea noastră.

Aplicaţii

 • După ce aţi participat la Sfânta Liturghie, redaţi în scris, momentul care v-a impresionat în mod deosebit.

Lectură

La sfântul Ludovic, regele Franţei, a năvălit cineva, să-i spună că în biserica palatului se petrece o minune. În Sfânta Pâine de pe altar se vede Isus , în chip de copilaş.

Regele a răspuns: "Cine pune la îndoială că Isus ar fi de faţă în Sfânta Împărtăşanie, să meargă să vadă minunea. Eu cred cuvintelor Domnului şi sunt mai convins că Isus este de faţă, decât dacă L-aş vedea cu ochii mei.

Întrebări

 1. Ce este Euharistia?
 2. Ce reproduce Sfânta Liturghie?
 3. Sub ce formă ni se dăruieşte Isus?
 4. Când putem spune că am participat la o Sfântă Liturghie întreagă?

Vocabular

 • jertfă – dar, ofrandă oferită lui Dumnezeu
 • catehumen – candidat la Botez, persoană care se pregăteşte pentru a primi Botezul
 • prefacere – termen ce desemnează schimbarea pâinii şi a vinului în Trupul şi Sângele lui Isus, păstrându-şi aceeaşi formă exterioară.


Evanghelie


Jertfa lui Isus pe Cruce


Moment din cadrul Sfintei Liturghii


Celebrarea Sfintei Liturghii


Jertfa Euharistică


Creştini participând la Sfânta LiturghieImportant: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *