Meniu

Adevărul şi minciuna. Isus ne cere să fim sinceri

Folosiţi-vă cunoştinţele şi dovediţi-vă intuiţia

Imag. IX.1. Pilat, după ce Isus a fost biciuit pe nedrept, îl prezintă poporului din Ierusalim: Iată omul! (Ecce homo, pictură de Antonio Miseri)

"Atunci Pilat i-a zis: «Aşadar, eşti rege?» Isus i-a răspuns: «Tu spui că eu sunt rege. Eu pentru aceasta m-am născut şi pentru aceasta am venit în lume, să dau mărturie despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul meu». Pilat i-a zis: "Ce este adevărul?" (In 18,37-38). "Eu sunt calea, adevărul şi viaţa, a spus Isus" (In 14,6).

Minciuna pare, de multe ori, o cale uşoară. De ce Isus nu a minţit ca să nu fie condamnat? Ce înseamnă că Isus este adevărul? De ce Isus a ales adevărul care l-a dus la moarte?

1. Despre adevăr şi minciună

În limbajul curent, este numit adevărat un gând, o idee, un text conform cu realitatea sau chiar realitatea însăşi, care este clară: înseamnă a prezenta lucrurile aşa cum sunt. Noţiunea biblică de adevăr este mai profundă, căci ea se bazează pe o experienţă religioasă, cea a întâlnirii cu Dumnezeu (cf. In 14,6).

Omul, prin natura sa, tinde spre adevăr şi orice păcat împotriva adevărului loveşte în propria sa fiinţă. De aceea, omul, spre a se realiza ca persoană umană, trebuie să caute adevărul, să-l iubească şi să-şi conformeze viaţa cu adevărul cunoscut.

Sinceritatea sau veracitatea reprezintă virtutea care constă în a acţiona şi a vorbi în conformitate cu ceea ce gândeşti, evitând minciuna şi duplicitatea (cf. Mt 5,37).

Din nefericire astăzi există foarte multă minciună (mint politicienii, patronii, angajaţii). Mai grav este că minciuna a pătruns şi în familie (mint copiii, mint părinţii, soţii se mint între ei) şi astfel una dintre cauzele principale ale pericolului

în care este pusă familia este faptul că se minte (fiecare îşi urmăreşte propriul interes).

2. Mărturie pentru adevăr

Imag. IX.2. Profetul Ieremia a slujit adevărul chiar dacă a fost persecutat. Este omul "Lamentaţiunilor" şi a plătit preţul cel mai greu al slujirii adevărului lui Dumnezeu fiind, conform tradiţiei, tăiat cu ferestrăul.

Falsificarea adevărului face dificilă viaţa în societate, deoarece distruge încrederea reciprocă. Virtutea sincerităţii dovedeşte respect faţă de celălalt şi păstrează echilibrul între ceea ce trebuie exprimat şi secretul ce trebuie păstrat. Sinceritatea implică atât cinstea cât şi discreţia.

Porunca a VIII-a le cere tuturor să-şi mărturisească deschis credinţa, adică să fie martori ai evangheliei în cuvinte şi fapte. A ţine ascunsă credinţa, din motive de teamă sau ruşine, e o formă voalată de minciună.

Martiriul este mărturia supremă dată adevărului credinţei. El desemnează o mărturie ce merge până la moarte. Sunt atâţia martiri care şi-au dat viaţa pentru adevărul credinţei. Biserica a cules cu grijă amintirile despre cei care şi-au vărsat sângele pentru credinţă. Aceste amintiri sunt păstrate în "Faptele martirilor" (Acta martyrum).

3. Isus ne cere să fim sinceri

Biblia este cartea care păstrează cuvântul adevărului şi prin ea Dumnezeu vorbeşte cu oamenii, ca un scriitor ce a pus în scris învăţăturile şi revelaţiile sale. Astfel, Sfânta Scriptură relatează adevărul despre Dumnezeu, despre lucrările lui şi despre ceea ce vrea de la om.

Domnul şi-a ales o serie de oameni care îl iubeau şi i-a însărcinat să scrie diferite cărţi. Ei au ştiut că Dumnezeu le-a dat misiunea să scrie despre adevăr. Citirea şi trăirea Scripturii lui Dumnezeu este esenţială pentru a găsi adevărul.

Însuşi Isus a spus: "Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează, nu umblă în întuneric, ci va avea lumina vieţii" (In 8,12). El ne cere să-l urmăm. Cel care îl urmează pe Cristos, va ajunge să cunoască adevărul. Adevărul lui Dumnezeu îl eliberează pe om de păcat. Nu orice adevăr poate elibera de păcat, ci doar Isus Cristos, adevărul venit de sus.

Adevărul, în sens creştin, este persoana lui Isus Cristos şi textul Sfintei Scripturi. Adevărul străluceşte în persoana lui Cristos care este mijlocitorul şi, totodată, plinătatea revelaţiei.

Aşa cum pentru a creşte sănătos şi puternic, trebuie să mănânci şi să faci mişcare, la fel, trebuie să citeşti şi să meditezi Biblia, dacă vrei să cunoşti adevărul şi să creşti ca fiu al lui Dumnezeu.

Vocabular

duplicitate = făţărnicie, prefăcătorie, ipocrizie;

voalat = acoperit cu un voal, umbrit, ascuns;

plinătate = însuşirea de a fi deplin, întreg.

În Isus Cristos, adevărul lui Dumnezeu s-a manifestat în întregime. El este plin de har şi de adevăr (In 1,14); este lumina lumii (In 8,12), este adevărul şi oricine crede în el, nu umblă în întuneric (In 12,46). A-l urma pe Isus înseamnă a trăi în duhul adevărului (In 14,17), pe care Tatăl îl trimite în numele său şi care călăuzeşte la tot adevărul (In 16,13). Pe ucenicii săi, Isus îi învaţă iubirea necondiţionată a adevărului: "Deci cuvântul vostru să fie: da, da; nu, nu. Ceea ce este în plus vine de la Cel Rău" (Mt 5,37).
Aplicaţi noile cunoştinţe

1. Reflectează asupra textului următor:

Imag. IX.3. Isus vorbeşte cu samariteana (goblen)

"A venit o femeie din Samaria să scoată apă. Isus i-a spus: «Dă-mi să beau!» Discipolii lui plecaseră în cetate, ca să cumpere de mâncare. Aşadar, femeia samariteană i-a zis: «Cum, tu, care eşti iudeu ceri să bei de la mine, care sunt o femeie samariteană?» De fapt, iudeii nu aveau legături cu samaritenii. Isus a răspuns şi i-a zis: «Dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu şi cine este acela care îţi spune Dă-mi să beau!, tu ai fi cerut de la el şi el ţi-ar fi dat apa vie».

Femeia i-a spus: «Doamne, nici nu ai cu ce scoate apa, iar fântâna este adâncă; de unde deci ai apa cea vie? Nu cumva eşti tu mai mare decât părintele nostru, Iacob, care ne-a dat fântâna şi a băut din ea el, fiii lui şi turmele lui?» Isus a răspuns şi a zis: «Oricui bea din apa aceasta, îi va fi sete din nou, dar pentru cel ce bea apa pe care i-o voi da eu, va deveni în el izvor de viaţă veşnică»" (In 4,7-14).

Ce reprezintă pentru tine apa vie despre care vorbeşte Isus?

2. Ce înţelegi prin cuvântul veracitate?

3. Caută în "Vieţile sfinţilor" un exemplu de martiriu pentru adevăr şi prezintă-l pe scurt în faţa colegilor. Încearcă apoi să explici în ce fel putem să urmăm acest exemplu.

4. Ce texte din Sfânta Scriptură cunoşti, prin care Isus ne cere să fim sinceri?

5. Ce trebuie să faci pentru a creşte în adevăr?Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *