Meniu

Biserica – mod de organizare. Îndatoririle creştinilor

Folosiţi-vă cunoştinţele şi dovediţi-vă intuiţia

Imag. V.5. Bazilica "Sfântul Petru". Pe frontispiciu este Isus ce şi-a trimis discipolii în toată lumea, dar în acelaşi timp a lăsat în sfântul Petru şi succesorii săi un principiu de unitate.

În timpul revoluţiei franceze când preoţii erau persecutaţi, ucişi sau fugăriţi, un tânăr a fost sfinţit în ascuns. "În capelă răsună hohote de râs şi urletele iacobinilor beţi.

Ascultă, îi spune Monseniorul de Bonald arătând cu mâna spre capela, de unde ajunge în acest moment în tăcerea bibliotecii un îngrozitor cântec revoluţionar: Aşa vom face, aşa vom face, la spânzurătoare cu preoţii!

Acolo jos ţi se cântă cântecul de ziua hirotonirii tale. Episcopul îl priveşte fix şi îndelung pe tânărul diacon. Vei fi izgonit de către oameni, proscris, urât, vei fi blestemat când tu vei binecuvânta, vei fi lovit când tu vei vindeca, vei fi alungat când tu vei salva, vei fi un om condamnat la moarte, hăituit ca o fiară sălbatică urmărit şi schingiuit ca un răufăcător. Vei trăi în sărăcie totală, în foame, în mizerie, în frig. Vei fi fără adăpost şi fără ajutor. Va trebui să te aştepţi la închisoare, poate chiar la eşafod. Auzi, Petru Coudrin! Şi din nou refrenul sacrileg urca asemenea unui val uriaş de ură: "La spânzurătoare cu preoţii". Şi acum, te întreb, Petru Coudrin: Vrei să devii preot? Diaconul ridică o privire hotărâtă spre venerabilul mărturisitor al credinţei şi spuse:

Vă rog, să binevoiţi a mă sfinţi preot! Dumnezeu va fi tăria mea.

Mulţumesc lui Dumnezeu, răspunse bătrânul. Apoi recitară împreună litaniile tuturor sfinţilor cu toată fervoarea pe care inimile lor o simţeau în acel moment.

Între timp, infernul iacobin continua să se dezlănţuie jos, în capelă. Vacarmul şi urletele devin din ce în ce mai bestiale. Peste toată această orgie, de sus, de pe un perete, îşi coboară privirea tăcută şi îndurerată un Dumnezeu răstignit. (Partizanul lui Dumnezeu, G. Hunnermann)

De unde crezi că provenea dorinţa acestui tânăr de a deveni preot? Ce înseamnă a fi preot? Ce rol are Biserica în societate?

1. Autoritatea în Biserică

Imag. V.6. Isus, bunul păstor, musoleul din Galla Placidia, Ravenna

Autoritatea este puterea de a da legi şi a cere ca ele să fie respectate. În Biserică, autoritatea înseamnă o slujire adusă celorlalţi. Isus însuşi a spus că cel mai mare trebuie să fie slujitorul tuturor: "Între voi să nu fie aşa. Dimpotrivă, cine vrea să devină mare între voi, să fie slujitorul vostru, şi cine vrea să fie primul între voi, să fie servitorul vostru, aşa cum Fiul Omului nu a venit să fie slujit, ci să slujească şi să-şi dea viaţa ca răscumpărare pentru cei mulţi" (Mt 20,26-28).

Una dintre cele mai răspândite îndeletniciri, în antichitate, era cea de păstor. Dumnezeu se foloseşte de imaginea păstorului, care apără turma, pentru a ilustra grija ce o poartă poporului său: "Domnul este păstorul meu: nu voi duce lipsă de nimic. El mă paşte în păşuni verzi şi mă duce la ape de odihnă; îmi înviorează sufletul şi mă povăţuieşte pe cărări drepte din pricina numelui său" (Ps 22,1-3).

Imag. V.7. Statuia sfântului Petru din bazilica "Sfântul Petru" din Vatican

Isus însuşi se prezintă ca bunul păstor care cunoaşte oile sale, le adună, le călăuzeşte şi îşi dă viaţa pentru ele: "Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun îşi dă viaţa pentru oi. Cel plătit şi care nu este păstor, căruia nu-i aparţin oile, vede că vine lupul, lasă oile şi fuge, iar lupul le răpeşte şi le împrăştie; pentru că este plătit şi nu-i pasă de oi. Eu sunt păstorul cel bun. Eu le cunosc pe ale mele şi ele mă cunosc pe mine; aşa cum mă cunoaşte tatăl, şi eu îl cunosc pe tatăl; iar eu însumi îmi pun viaţa pentru oi" (In 10,11-15).

2. Modul de organizare al Bisericii Catolice

Biserica este alcătuită din toţi credincioşii: ierarhie, persoane consacrate şi laici. Aceştia formează noul popor al lui Dumnezeu, adică Biserica.

Ierarhia Bisericii Catolice este alcătuită din:

a) Sfântul Părinte papa care este şi episcopul Romei, urmaşul sfântului Petru şi păstorul suprem al întregii Biserici. El este primul în autoritate şi în slujire. Ca slujitor al Duhului Sfânt are darul infailibilităţii, adică nu greşeşte atunci când învaţă în mod solemn, ca păstor şi conducător, adevăruri referitoare la credinţă şi morală. Papa colaborează cu episcopii care formează grupul numit colegiu episcopilor sau magisteriul.

Imag. V.8. Episcop, preoţi şi diaconi în catedrala din Iaşi

b) Episcopii ca succesori ai apostolilor se află în fruntea comunităţilor creştine, având datoria să-i slujească pe credincioşi, predicându-le evanghelia, celebrând sacramentele şi păstorindu-i.

c) Preoţii parohi sunt colaboratorii episcopilor şi asociaţi la răspândirea învăţăturii creştine, la celebrarea sacramentelor şi păstorirea credincioşi.

3. Îndatoririle credincioşilor laici

Creştinii laici datorează Bisericii şi păstorilor ei ascultare faţă de învăţătura Bisericii (magisteriu) şi faţă de păstorii lor când este vorba de viaţa sacramentală şi de disciplina bisericească.

Creştinii laici sunt chemaţi să promoveze Biserica: iubind-o, respectând-o şi arătându-i recunoştinţă.

Aplicaţi noile cunoştinţe

1. Prin ce se caracterizează autoritatea în Biserică?

2. Citeşte textul:

"După ce au stat la masă, Isus i-a spus lui Simon Petru: Simon, fiul lui Ioan, mă iubeşti mai mult decât aceştia? El i-a zis: Da, Doamne, tu ştii că te iubesc. El i-a spus: Paşte mieluşeii mei! El i-a zis iarăşi, a doua oară: Simon, fiul lui Ioan, mă iubeşti? El i-a spus: Da, Doamne, tu ştii că te iubesc. I-a zis: Paşte oile mele! I-a zis a treia oară: Simon, fiul lui Ioan, mă iubeşti? Petru s-a întristat pentru că i-a zis a treia oară: Mă iubeşti? şi i-a spus: Doamne, tu ştii totul, tu ştii că te iubesc!

Isus i-a zis: Paşte oile mele!" (In 21,15-18).

Ce relaţie este între Isus şi Petru?

3. Laicul are vreo misiune în Biserică?

4. Laicul este un slujitor în Biserică?

5. Care sunt locurile în care laicul poate pătrunde pentru a da mărturie despre Dumnezeu?

6. Ce datorează creştinii Bisericii şi păstorilor ei?

7. Cum se numesc păstorii Bisericii tale?Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *