Meniu

Cum sfinţim ziua Domnului

Folosiţi-vă cunoştinţele şi dovediţi-vă intuiţia

Imag. IV.5. Copii la sanctuarul „Sfânta Tereza de Lisieux”. Ca la orice Liturghie copiii care au credinţă se bucură pentru că sunt împreună, dar mai ales pentru că sunt în casa Domnului şi sărbătoresc împreună cu Isus.

Minunea învierii lui Isus a inaugurat mântuirea. "În prima zi a săptămânii, dis-de-dimineaţă, pe când mai era încă întuneric, Maria Magdalena a venit la mormânt şi a văzut că piatra fusese luată de la mormânt […]. Isus i-a zis: «Nu mă reţine, pentru că nu m-am urcat încă la Tatăl, dar du-te la fraţii mei şi spune-le: mă urc la Tatăl meu şi Tatăl vostru, la Dumnezeul meu şi Dumnezeul vostru». Maria Magdalena a venit la discipoli şi le-a vestit că l-a văzut pe Domnul şi că el i-a spus acestea" (In 20,1-18).

În ce zi îl întâlneşte Maria Magdalena pe Isus cel Înviat? Ştii vreo minune mai mare ca învierea lui Isus? Este vreo legătură între termenii "duminică" şi "Domnul" care se referă la Isus cel Înviat? Ce înseamnă pentru tine duminica?

1. Liturgia duminicală – Paştele săptămânal

Liturgia duminicală respectă porunca lui Dumnezeu de a-l adora în mod vizibil, public, în fiecare săptămână, în ziua dedicată lui. Mai mult, ea desăvârşeşte această poruncă, celebrându-l pe Dumnezeu Creatorul, Răscumpărătorul şi Sfinţitorul.

Liturgia duminicală este în centrul vieţii Bisericii. Duminica este principala zi de sărbătoare în care se celebrează misterul pascal, adică Învierea lui Cristos. Astfel, duminica este Paştele săptămânal. Ea se celebrează în fiecare comunitate pentru a conduce poporul creştin la Domnul şi pentru a-i da cult lui Dumnezeu cel viu. Împreună cu celebrarea Euharistiei, duminica este timpul primirii învăţăturii lui Cristos şi a practicării carităţii.

Imag. IV.6. Salutul între creştini este semn al comuniuni şi al iubirii. "Tot ce vreţi ca oamenii să vă facă vouă faceţi-le voi lor". Gesturile simple sunt cele mai minunate.

La sfânta Liturghie îl lăudăm şi-l adorăm pe Dumnezeu, cerându-i ajutor, iertare pentru păcate, mulţumindu-i, în acelaşi timp, pentru binefacerile primite.

2. Participarea la sfânta Liturghie

Porunca Bisericii spune: Duminica şi în celelalte sărbători de poruncă, credincioşii sunt obligaţi să participe la Liturghie. Această obligaţie o îndeplineşte numai cel care participă la o Liturghia întreagă.

Cei împiedicaţi de un motiv serios (boală, închisoare) sau cei care intervin pentru salvarea altora (pompieri, poliţişti, medici) şi cei dispensaţi, dintr-un motiv just şi în conformitate cu prescripţiile episcopului diecezan, nu păcătuiesc.

Dacă, din lipsă de preoţi sau din alte motive importante, participarea la celebrarea euharistică este imposibilă, li se recomandă insistent credincioşilor să participe la liturgia cuvântului, la alte celebrări comunitare: familiale sau particulare.

La sfânta Liturghie trebuie să participăm:

 • cu atenţie, evitând distracţiile şi rugându-ne cu evlavie;
 • activ, dând răspunsurile cerute şi cântând;
 • primind sfânta Împărtăşanie.

3. Duminica, zi de har şi bucurie

Imag. IV.7. La masă în zi de sărbătoare. Orice masă de sărbătoare fie că este mai monotonă sau mai vioaie are surprizele ei şi în familiile bune este un moment de comuniune şi bucurie.

Duminica şi în celelalte sărbători de poruncă, credincioşii trebuie să înceteze lucrul. Fiecare creştin şi, în special, patronii trebuie să ofere angajaţilor posibilitatea de a respecta ziua Domnului. Când totuşi, în anumite situaţii speciale, unele categorii de credincioşi creştini (poliţişti, medici, pompieri etc.) sunt obligaţi de serviciu să lucreze şi în zilele de duminică şi de sărbătoare de poruncă trebuie să-şi rezerve timp cel puţin pentru a participa la sfânta Liturghie sau la alte celebrări liturgice.

Duminica este ziua împlinirii creştinului, a destinderii, a bucuriei, a cultivării vieţii spirituale, a promovării valorilor familiei, a culturii şi a carităţii.

4. Sărbătorile de poruncă care trebuie respectate ca duminica:

Imag. IV.8. Sfânta Liturghie în catedrala din Iaşi

 1. Solemnitatea Sfintei Fecioare Maria, Născătoarea de Dumnezeu, 1 ianuarie;
 2. Epifania Domnului, 6 ianuarie;
 3. Sfântul Iosif, 19 martie;
 4. Înălţarea Domnului, 40 de zile după Paşti;
 5. Trupul şi Sângele Domnului, joi după Preasfânta Treime;
 6. Sfinţii Apostoli Petru şi Paul, 29 iunie;
 7. Adormirea Maicii Domnului, 15 august;
 8. Solemnitatea Tuturor Sfinţilor, 1 noiembrie;
 9. Neprihănita Zămislire a Sfintei Fecioare Maria, 8 decembrie;
 10. Naşterea Domnului nostru Isus Cristos, 25 decembrie.

5. Păcatele împotriva poruncii a III-a sunt:

1. Neparticiparea la o sfântă Liturghie întreagă duminica şi în zi de sărbătoare de poruncă;

2. Desfăşurarea oricărei activităţi pentru care se primesc bani (salariu);

3. Impunerea de către patroni a unor lucrări care i-ar împiedica pe angajaţi să respecte ziua Domnului

Aplicaţi noile cunoştinţe

1. Cum îi poţi ajuta pe bolnavi, pe săraci şi pe bătrâni să simtă bucuria zilei Domnului?

2. Scrie textele biblice referitoare la porunca a III-a a lui Dumnezeu?

3. Care porunci ale Bisericii detaliază porunca a III-a a lui Dumnezeu?Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *