Meniu

Dumnezeu dăruieşte poporului cele zece porunci

Folosiţi-vă cunoştinţele şi dovediţi-vă intuiţia

Imag. I.1. A reflecta este un mod de a ajuta conştiinţa să se educe. Când reflecţiile ţin seama de învăţăturile lui Dumnezeu educaţia conştiinţei morale devine o şcoală a vieţii bune.

Porunca aceasta pe care ţi-o poruncesc eu astăzi nu este prea înaltă pentru tine şi nu este departe de tine. Ea nu este în cer, ca să zici: "Cine se va sui pentru noi în cer, ca să ne-o aducă şi să ne-o dea s-o auzim şi s-o facem?" Şi nu este ea nici peste mare, ca să zici: "Cine se va duce pentru noi peste mare, ca să ne-o aducă, să facă s-o auzim şi s-o împlinim?" Ci cuvântul acesta este foarte aproape de tine; el este în gura şi în inima ta, ca să-l faci. Iată, eu astăzi ţi-am pus înainte viaţa şi moartea, binele şi răul […]. Alege viaţa ca să trăieşti tu şi urmaşii tăi. Să-l iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, să asculţi glasul lui şi să te lipeşti de el; căci în aceasta este viaţa ta şi lungimea zilelor tale, ca să locuieşti pe pământul pe care Domnul Dumnezeul tău cu jurământ l-a făgăduit părinţilor tăi" (Dt 30,11-15,19b-20).

Cine stabileşte ce este bine şi ce este rău? Care legi ţi se par mai bune, cele date de oameni sau de Dumnezeu?

1. Legile, conştiinţa morală şi binele

Imag. I.2. Omul are nevoie de lumină pentru a-şi educa mereu conştiinţa

Omul a descoperit în natură multe legi (chimice, fizice, geologice, biologice etc.), pe care a căutat să le înţeleagă şi să le utilizeze. Ştiinţa nu inventează aceste legi. Ea nu face altceva decât să le descopere pentru că aceste legi sunt stabilite de Dumnezeu, iar creaţia se supune acestora.

În interiorul său omul descoperă sau primeşte legi care îi sunt de folos pentru a se dezvolta normal şi pentru a găsi calea fericirii.

Conştiinţa morală este vocea interioară prin care Dumnezeu îi arată omului binele pe care trebuie să-l facă şi răul pe care trebuie să- l evite pentru a fi cu adevărat fericit.

2. Ce este decalogul?

Imag. I.3. Moise primeşte „tablele legii”

Decalog, în traducere literală, înseamnă zece cuvinte. Aceste zece cuvinte sau zece porunci rezumă întreaga Lege a lui Dumnezeu. Spre deosebire de celelalte legi divine acestea sunt cuvintele prin excelenţă ale lui Dumnezeu. Poruncile au fost revelate şi scrise de Dumnezeu pe cele două table de piatră şi încredinţate lui Moise pe muntele Sinai (cu circa 1200 de ani î.C.) pentru a fi prezentate poporului lui Israel spre a fi împlinite.

Cu ajutorul poruncilor poporul cunoaşte în mod clar şi precis voinţa lui Dumnezeu. Constatăm că poporul apreciază aceste porunci: Poruncile Domnului sunt drepte, înveselesc inima, poruncile Domnului sunt curate, luminează ochii; pentru cine le păzeşte, răsplata este mare (Ps 19,9-12; cf. Dt 4,5-8).

 

 

3. Alianţa, legământul lui Dumnezeu cu poporul ales

Imag. I.4. Un frate călugăr, studiind, ne aminteşte că însăşi conştiinţa poate fi educată

Legământul reprezintă o înţelegere între Dumnezeu şi poporul său. În cadrul acestui legământ, Dumnezeu promite ajutor şi cere în schimb de la poporul său ascultare.

Cele zece porunci reprezintă legământul făcut între Dumnezeu şi poporul ales în momentul în care acesta a fost eliberat din sclavia Egiptului. Respectarea celor zece porunci garantează păstrarea în continuare a libertăţii dobândite.

Prin aceste porunci Dumnezeu indică ce este bine şi ce este rău. Cei care respectă aceste porunci beneficiază de ajutorul şi binecuvântarea Domnului. Pentru cine nu vrea să înţeleagă alianţa, decalogul este un catalog sec, iar pentru cine se străduieşte s-o înţeleagă este un dialog cu Dumnezeu.

Prin legământ omul este pus în situaţia de a fi răspunzător în faţa lui Dumnezeu. El se obligă să fie de bună voie un partener fidel care să împlinească poruncile divine.

 

Aplicaţi noile cunoştinţe

1. Pot să fac în viaţă ce-mi place?

2. Cine hotărăşte ce este bine, ce este rău şi de ce?

3. Alcătuieşte un "decalog personal" cu aplicare concretă la propria viaţă.

4. Ce trebuie să facă omul să aibă o conştiinţa morală care să nu greşească?

Imag. I.5. Cain îl ucide pe Abel. Detaliul din Ghent Altarpiece (1432) din catedrala „Saint Bavo”

5. Citeşte textul următor şi identifică aspectele legate de conştiinţă:

"Atunci a zis Domnul Dumnezeu către Cain: «Pentru ce te-ai întristat şi pentru ce s-a posomorât faţa ta? Când faci bine, oare nu-ţi este faţa senină? Iar de nu faci bine, păcatul bate la uşă şi caută să te târască, dar tu biruieşte-l!» După aceea, Cain a zis către Abel, fratele său: «Să ieşim în câmp!» Iar când erau ei în câmpie, Cain s-a aruncat asupra lui Abel, fratele său, şi l-a omorât" (Gen 4,6-8).

Ce poate exprima o faţă posomorâtă? Cum intervine Dumnezeu pentru a-i trezi conştiinţa lui Cain? Cum socoteşti alegerea făcută de Cain?

6. Caracterizează alegerea făcută de Suzana şi aplic-o la anumite situaţii concrete ale vieţii.

Suzana, soţia lui Ioachim, o femeie foarte frumoasă şi virtuoasă, a căzut în capcana a doi judecători depravaţi. Aceştia i-au propus să păcătuiască cu ei. În cazul în care ea refuza, judecătorii au ameninţat-o că o vor acuza că au prins-o păcătuind cu un tânăr. Mărturia lor falsă ar fi costat-o nu numai pierderea stimei, ci şi a vieţii deoarece ar fi fost condamnată la moarte şi ucisă cu pietre. Suzana, analizând situaţia critică în care se afla, a decis, în conştiinţa ei, să nu cedeze şantajului, ci, mai degrabă, să împlinească poruncile lui Dumnezeu. Încrezătoare în intervenţia lui Dumnezeu, cu lacrimi în ochi a spus: "Sunt strâmtorată din toate părţile; de voi face aceasta, moarte îmi este; iar de nu voi face, nu voi scăpa din mâinile voastre. Mai bine este pentru mine să nu fac şi să cad în mâinile voastre decât să păcătuiesc înaintea Domnului". Profetul Daniel, trimisul lui Dumnezeu, a dovedit că Suzana este nevinovată şi că toţi cei care au credinţă în Domnul şi-i împlinesc poruncile vor fi cu siguranţă eliberaţi de rău. (cf. Dan 13,1-62)Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *