Meniu

Familia. Îndatoririle copiilor şi ale părinţilor

Folosiţi-vă cunoştinţele şi dovediţi-vă intuiţia

Imag. V.1. Sfântul Iosif şi copilul Isus

Biblia îi învaţă pe tineri: "Ascultă, fiul meu, învăţătura tatălui tău şi nu lepăda îndrumările mamei tale! Căci ele sunt o coroană plăcută pe capul tău şi un lanţ de aur la gâtul tău. Fiul meu, de voiesc păcătoşii să te ademenească, nu te învoi. Dacă-ţi spun: «Vino cu noi, să ne punem la pândă ca să vărsăm sânge, să întindem curse fără cuvânt celui neprihănit; să-i înghiţim de vii ca locuinţa morţilor. Să punem stăpânire pe tot felul de lucruri scumpe, să ne umplem de pradă casele noastre. Fii părtaş la obştea noastră, o singură pungă fi-va pentru toţi!» Fiul meu, nu te întovărăşi cu ei pe cale; abate piciorul tău din cărarea lor" (Prov 1,8-15).

Spune părerea ta cu privire la aceste învăţături, date de un tată fiului său. De ce ne cere Dumnezeu să ascultăm de părinţi? Părinţii pot greşi? Când era adolescent Isus asculta de Maria şi Iosif?

1. Familia – a nu fi singur

Imag. V.2. Eva este creată din coasta lui Adam (detaliu de pe faţada Bazilicii din Orvieto)

Cartea Genezei afirmă că Dumnezeu l-a creat pe om, pe Adam, şi din el a creat-o pe Eva pentru a nu trăi singur. Omul este, prin urmare, o fiinţă socială: el nu poate trăi singur, izolat, ci numai în comuniune cu ceilalţi membri ai societăţii. Dintre aceştia, cei mai apropiaţi persoanei umane sunt membrii propriei familii, începând cu părinţii şi fraţii.

Dumnezeu este creatorul familiei. Familia este o comunitate de viaţă şi de iubire dintre un bărbat şi o femeie, orânduită de Dumnezeu şi nu un mod de viaţă instituit de oameni. De aceea, familia este celula de bază a societăţii.

Familia are două scopuri:

– binele soţilor: "De aceea, îi va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va uni cu soţia sa şi se vor face un singur trup" (Gen 2,24);

– naşterea şi educarea copiilor: "Dumnezeu i-a binecuvântat (pe primii oameni) şi le-a zis: «Creşteţi şi înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pământ»" (Gen 1,28).

Un adevărat model de familie este familia din Nazaret, adică sfânta familie, formată din Isus, Maria şi Iosif. Au existat, de-a lungul timpului, nenumărate familii bune şi sfinte, însă aceasta le depăşeşte pe toate în sfinţenie, pentru că în mijlocul ei este prezent Fiul lui Dumnezeu însuşi. Dincolo de respectarea tuturor îndatoririlor fiecăruia dintre membri, specificul familiei creştine este dat de prezenţa lui Dumnezeu.

2. Îndatoririle copiilor faţă de părinţi

Imag. V.3. Fântâna Mariei (Nazaret), o fântână antică din primul secol, de pe timpul Mariei, mama lui Isus

Deoarece copiii primesc prin părinţi cel mai mare dar, darul vieţii, precum şi tot ceea ce au nevoie pentru educaţia lor, ei au mai multe datorii faţă de aceştia.

1. Iubirea este prima şi cea mai importantă datorie a copiilor faţă de părinţi. Prin aceasta ei îi preţuiesc cu adevărat şi se străduiesc să nu-i întristeze, ci să le facă bucurii.

2. Ascultarea decurge din iubirea şi respectul datorat părinţilor. Respectul copiilor se arată prin supunere şi ascultare adevărată: "Păzeşte, fiule, porunca tatălui tău şi îndemnul mamei tale. (…) Ele te vor călăuzi când vei vrea să mergi; în vremea somnului, te vor păzi, iar când te vei deştepta, vor grăi cu tine" (Prov 6,20-22). Copilul trebuie să asculte de părinţii săi, dar şi de cei cărora le-au fost încredinţaţi: preoţi, învăţători, profesori, pedagogi, tutori etc.

Imag. V.4. Copil în pădure. A-i ajuta pe copii să-şi cunoască propriile "rădăcini" dumnezeieşti şi umane este unul dintre aspectele cele mai importante ale misiunii educative.

3. Respectul este datorat părinţilor pentru că ei ţin locul lui Dumnezeu pe pământ. Datoria de a respecta părinţii nu încetează niciodată, nici atunci când, din cauza vârstei sau a bolii, aceştia nu mai sunt în deplinătatea facultăţilor mintale, şi nici când viaţa lor personală ar lăsa de dorit. Îndeplinirea acestei obligaţii este încurajată de promisiuni de bunăstare din partea lui Dumnezeu. În părinţi îl respectăm pe însuşi Dumnezeu, cel care dă viaţa.

4. Recunoştinţa se datorează faptului că părinţii i-au adus pe lume, i-au crescut cu dragoste şi i-au întreţinut prin munca lor.

5. Ajutorarea părinţilor aflaţi în nevoi, boală sau la bătrâneţe este, de asemenea, cerută de porunca a IV-a. Nimic nu-i scuteşte pe copii de această obligaţie. Isus insistă asupra acestei îndatoriri în Evanghelia după Marcu (7,10-12).

3. Îndatoririle părinţilor faţă de copii

Rodnicia unei căsătorii se vădeşte în copiii bine educaţi. Rolul părinţilor nu se reduce numai la colaborarea cu Dumnezeu pentru a aduce pe lume o nouă viaţă, ci se extinde, în mod obligatoriu, la educarea şi formarea noilor fiinţe umane pentru a deveni cu adevărat fii ai lui Dumnezeu şi buni membri ai societăţii.

Iubirea, acceptarea şi educarea copiilor sunt primele şi cele mai importante datorii ale părinţilor faţă de copii. Ei trebuie educaţi în practicarea virtuţilor: respectul, iertarea, slujirea dezinteresată, iubirea, deprinderea unei judecăţi sănătoase, a stăpânirii de sine etc. Cea mai eficientă metodă de a-l învăţa pe copil toate acestea este exemplul bun al părinţilor.

Aplicaţi noile cunoştinţe

1. Citeşte fragmentele biblice prezente în lecţie şi cele la care se face trimitere şi întocmeşte o listă cu promisiunile lui Dumnezeu făcute celor care respectă porunca a IV-a.

Care este, după opinia ta, motivul tuturor acestor promisiuni?

2. Ştii cine este modelul familiei creştine şi de ce?

3. Care sunt îndatoririle de bază ale copiilor faţă de părinţii lor?

4. Care sunt îndatoririle părinţilor faţă de copii?

5. Fă-ţi o evaluare a modului în care tu respecţi porunca a IV-a, folosind drept criteriu lista pe care ai întocmit-o la exerciţiul 2.

6. Când încetează datoria de a respecta părinţii?

7. Redactează o compunere în care rolul principal îţi aparţine: eşti tată sau mamă într-o familie. Descrie o zi obişnuită în care te străduieşti să-ţi îndeplineşti datoriile faţă de copiii tăi.Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *