Meniu

Fericirile

Folosiţi-vă cunoştinţele şi dovediţi-vă intuiţia

Imag. XI.1. Un copil ce aleargă

"Văzând mulţimile, Isus s-a urcat pe munte şi, după ce s-a aşezat, s-au apropiat de discipolii săi. Şi, deschizându-şi gura, îi învăţa, zicând:

1. Fericiţi cei săraci în duh, pentru că a lor este împărăţia cerurilor.

2. Fericiţi cei care plâng, pentru că ei vor fi consolaţi.

3. Fericiţi cei blânzi, căci ei vor moşteni pământul.

4. Fericiţi cei cărora le este foame şi sete de dreptate, pentru că ei vor fi săturaţi.

5. Fericiţi cei milostivi, pentru că ei vor afla milostivire.

6. Fericiţi cei cu inima curată, pentru că ei îl vor vedea pe Dumnezeu.

7. Fericiţi făcătorii de pace, pentru că ei vor fi numiţi fii ai lui Dumnezeu.

8. Fericiţi cei persecutaţi pentru dreptate, pentru că a lor este împărăţia cerurilor.

Fericiţi sunteţi când vă vor insulta, vă vor persecuta şi, minţind, vor spune împotriva voastră tot răul din cauza mea. Bucuraţi-vă şi tresăltaţi de bucurie, căci răsplata voastră mare este în ceruri; aşa i-au persecutat pe profeţii dinaintea voastră" (Mt 5,1-12).

Poate fi un om fericit fără Dumnezeu? Ce este fericirea? Sunt fericiţi cei pe care Isus îi numeşte fericiţi? Cum argumentezi răspunsul tău? Ai văzut vreodată un om fericit? Care era motivul fericirii lui? Tu ai fost fericit?

1. Foamea după fericire

Predica de pe munte începe cu proclamarea fericirilor, unde este prezentată calea pe care trebuie să o parcurgă toţi creştinii pentru a ajunge la fericirea adevărată.

Fericirea, de prea multe ori, este redusă la nevoile trupeşti sau zilnice. Făcând astfel, riscăm să rămânem robi ai poftelor şi instinctelor ce pot deveni dezordonate.

Este necesar să căutăm fericirea specifică omului care cere curaj, înţelepciune, voinţă, o inimă iubitoare, dar mai ales ajutorul lui Dumnezeu. Omul este cel care cere, lucrează şi primeşte fericirea de la Dumnezeu.

Isus le cere ucenicilor săi o dreptate superioară: "Dacă dreptatea voastră nu va prisosi mai mult decât cea a fariseilor şi a cărturarilor, nu veţi intra în împărăţia cerurilor" (Mt 5,20-21).

2. A asculta predica lui Isus

Biblia nu are reţete gata pregătite pentru problemele grave pe care viaţa ni le pune în faţă; însă oferă propuneri pentru a căuta şi a aplica soluţii divine potrivite. Învăţăturile lui Isus pot să-l inspire pe creştin în a găsi binele şi iubirea.

Fericirile propuse de Isus, cu ajutorul harului lui Dumnezeu şi al darurilor Duhului Sfânt, oferă creştinului ajutor şi lumină pentru a le trăi. Astfel creştinul simte adevăratul gust al fericirii contrar aşteptărilor celor din jur care-l considera nefericit.

Fericirile vestite de Isus contrazic mentalitatea lumii, care spune altfel: fericiţi cei bogaţi, cei care sunt puternici… Sensul adevărat al fericirilor se poate înţelege numai privind la Isus, omul fericirilor. El nu numai că le-a proclamat, dar le-a trăit primul.

3. Ce ne transmit fericirile?

"Fericiţi cei săraci în duh căci a lor este împărăţia cerurilor". A fi sărac în duh înseamnă a recunoaşte că tot ceea ce ai, provine de la Dumnezeu. Apostolul Paul spune: "Ce ai să nu fi primit şi dacă ai primit pentru ce te făleşti?". Aceasta înseamnă să fii sărac în duh, să nu fii cuprins de mândrie.

Imag. XI.2. Fericiţi. În calitate de tineri luptători, vom privi cu seninătate viitorul şi vom trăi viaţa de zi cu zi în speranţă, credinţă şi iubire.

"Fericiţi cei care plâng, pentru ca ei vor fi mângâiaţi!" Plânsul la care se referă aici Isus este regretul pentru păcatele făcute. Este singurul plâns iubit de Isus pentru care ne va mângâia.

"Fericiţi cei blânzi, căci ei vor moşteni pământul!" A fi blând înseamnă a nu reacţiona cu violenţă, atunci când ţi se face o nedreptate. După cum promite Isus, ei vor moşteni pământul.

"Fericiţi cei cărora le este foame şi sete de dreptate, căci ei vor fi saturaţi!" A fi drept înseamnă a nu-ţi urmări propriul interes, ci a lucra pentru dreptate şi adevăr, chiar dacă uneori ai de pierdut.

"Fericiţi cei milostivi, căci ei vor afla milostivire!" A fi milostiv faţă de cei necăjiţi, nevoiaşi şi aflaţi în suferinţa înseamnă a simţi compasiune faţă de ei şi a-i ajuta.

"Fericiţi cei cu inima curată, pentru ca ei îl vor vedea pe Dumnezeu!" A avea inima curată înseamnă a nu avea păcat. Păcatul rupe legătura noastră cu Dumnezeu şi atunci nu-l mai putem vedea.

"Fericiţi făcătorii de pace, pentru că ei vor fi numiţi fii ai lui Dumnezeu!" Făcătorii de pace sunt cei care au pace în sufletul lor şi o răspândesc şi celorlalţi din jur. Ei primesc pacea de la Dumnezeu izvorul păcii.

"Fericiţi cei persecutaţi pentru dreptate, pentru ca a lor este împărăţia cerurilor!" A fi persecutat pentru dreptate înseamnă a prefera să suporţi o suferinţă decât să-l trădezi pe Dumnezeu.

Aplicaţi noile cunoştinţe

1. Sfântul Francisc din Assisi, prin mesajul şi viaţa sa, a slujit fericirile. Fă relaţii între expresiile lui Isus şi cele ale sfântului Francisc:

"Unde este iubire şi înţelepciune, acolo nu este nici teamă, nici ignoranţă.

Unde este răbdare şi smerenie, acolo nu este ură, nici tulburare.

Unde este sărăcie cu bucurie, acolo nu este lăcomie, nici zgârcenie.

Unde este pace şi meditare, acolo nu este nici grijă, nici risipire.

Unde frica de Dumnezeu păzeşte casa, acolo duşmanul nu poate găsi calea de a intra.

Unde este îndurare şi măsură, acolo nu este nici trufie, nici duritate.

2. Iată o serie de termeni care indică atitudini şi comportamente de tot felul.

Selectează-i şi pune-i în una dintre cele două coloane: generozitate, minciună, egoism, iertare, ură, conflict, adevăr, respect, nepăsare, recunoştinţă, toleranţă, moderaţie, orgoliu, mărire, jignire, obscenitate, vulgaritate, stimă, forţă, falsitate, răzbunare, delicateţe, dialog, lăcomie, zgârcenie, duplicitate, compasiune, fariseism, sinceritate, tupeu, ipocrizie.

"Sinonime" pentru fericiri ………………………………………..

"Contra" fericirilor ………………………………………..

3. Construieşte un program de viaţă prin care, în lumea de azi, o persoană să poată trăi conform fericirilor.

4. După ce a proclamat fericirile, Isus a spus că ucenicii trebuie să fie "sarea pământului şi lumina lumii". Ce vrea să afirme prin această asemănare?

5. Isus, mai întâi, a realizat în sine însuşi fericirile. În fiecare "strofă" sunt conţinute referinţe la fapte ale vieţii sale. Căută-le în evanghelie şi aşază-le în scris.Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *