Meniu

Isus împlineşte şi perfecţionează cele zece porunci

Folosiţi-vă cunoştinţele şi dovediţi-vă intuiţia

De ce a dat Dumnezeu legile sfinte? Isus a respectat legile date de Dumnezeu Tatăl? Ştii ce a spus Isus despre legile date prin Moise?

1. Isus spune care este cea mai importantă poruncă din Lege

Imag. I.6. Predica de pe munte de Carl Heinrich Bloch, 1890. "Văzând mulţimile [Isus] s-a urcat pe munte şi, după ce s-a aşezat, s-au apropiat de el discipolii săi. Şi, deschizându-şi gura, îi învăţa" (Mt 5,1)

Poruncile decalogului chiar dacă sunt zece se reduc la unica poruncă a iubirii ce are două aspecte: iubirea faţă de Dumnezeu (primele trei porunci), şi iubirea faţă de aproapele (celelalte şapte porunci).

Isus nu a desfiinţat cele zece porunci, ci le-a dus la desăvârşire (cf. Mt 19,16-21). Viaţa desăvârşită, adică urmarea lui Isus, are, aşadar, la bază observarea decalogului. Isus doreşte să respectăm cele zece porunci din iubire faţă de Dumnezeu şi nu din teamă sau din mândrie.

În timpul activităţii publice a lui Isus, fariseii arătau mult zel în ascultarea Legii. Fiind foarte mândri de ceea ce făceau, mulţi au căzut în eroarea numită legalism, respectând Legea pentru anumite avantaje, şi nu din iubire faţă de Dumnezeu.

 

2. Diferite atitudini ale lui Isus faţă de Lege

Pentru Isus, Legea este foarte importantă. El a interpretat-o şi a respectat-o. Isus a fost foarte supus în a asculta de Dumnezeu şi de Lege; unii îl apreciau cu uimire, iar cei care înţelegeau Legea în mod greşit îl condamnau. Isus este cu adevărat un model în ceea ce priveşte împlinirea Legii.

Isus s-a supus Legii. El împlinea în mod desăvârşit toate poruncile şi prescrierile Domnului. Pentru că el respecta învăţăturile sfinte, poporul i-a recunoscut autoritatea şi l-a numit "Învăţător".

Isus împlineşte şi depăşeşte Legea. Perfecţionarea Legii este exprimată de Isus astfel: "Aţi auzit că s-a spus" […], "eu însă vă spun" […] (Mt 5,21-48).

Discutaţi şi analizaţi în domeniul religios – dar şi în cel profan – cazuri concrete în care se verifică această deviere în respectarea legilor. Să nu se discute persoane, ci situaţii din viaţă! Se poate începe cu textul din Mc 3,7-12.

Imag. I.7. O citire în grabă a cuvântului lui Dumnezeu foloseşte puţin. O meditare profundă ne dă o viaţă nouă: "Meditează aceste lucruri, stăruie în ele pentru ca progresul tău să fie cunoscut tuturora". (1Tim 4,15)

Isus a declarat: "Să nu credeţi că am venit să desfiinţez Legea sau Profeţii. Nu am venit să desfiinţez, ci să împlinesc. Căci, adevăr vă spun, mai înainte de a trece cerul şi pământul, nici o iotă şi nici o linioară nu va dispărea din Lege, până ce nu se vor împlini toate. Aşadar, dacă cineva va încălca una dintre aceste porunci mai mici şi-i va învăţa astfel pe oameni, va fi numit cel mai mic în împărăţia cerurilor. Dar, dacă cineva le va împlini şi va învăţa astfel, acesta va fi numit mare în împărăţia cerurilor. Căci vă spun: dacă dreptatea voastră nu o va întrece cu mult pe cea a cărturarilor şi a fariseilor, nu veţi intra în împărăţia cerurilor" (Mt 5,17-20).

Isus a murit "în numele legii" din iubire. Pentru Isus a proclama legea nouă a iubirii, a vesti împărăţia lui Dumnezeu era mai important decât a-şi păstra viaţa cu orice preţ. Isus a fost fidel Tatălui până la moarte. Practicarea legii iubirii a valorat mai mult pentru el decât viaţa şi a murit din iubire făcând bine tuturor.

Aplicaţi noile cunoştinţe

1. Lumea de astăzi crede în progres bazându-se pe principiul "cel mai bun merită să câştige". Iată un exemplu:

Două surori au început de mici să practice tenisul de câmp. Zilnic se antrenau în fiecare zi cam două ore. Ele se împăcau foarte bine până când antrenorul a spus că o va alege pe cea mai bună. De atunci, între ele a început o luptă dură, care de pe teren s-a mutat şi în familie. Mama lor le-a spus că trebuie să se antreneze mai mult, dar nu să se urască.

a) Cine este, de fapt, cel mai bun: cel care-i învinge pe toţi sau cel care îi iubeşte pe toţi, chiar când se află în concurenţă cu ei?

b) Poţi să fii cel mai bun fără să-ţi schimbi viaţa?

2. Despre farisei citeşte într-un dicţionar sau scoate câteva idei din Biblie şi analizează: care sunt caracteristicile fariseilor? Care sunt consecinţele rigorismului practicat de farisei?

3. Analizează şi argumentează:

  • În In 8,1-11, comentează dacă Legea este un instrument de condamnare sau o cale a vieţii?
  • În Lc 18,19-31, descoperă ce este dincolo de respectarea strictă a Legii?

4. Citeşte textul următor: Mc 2,22-28 şi comentează ce atitudine a avut Isus şi ce atitudine au avut fariseii.Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *