Meniu

Isus ne cere să avem grijă de bunuri şi să fim generoşi

Folosiţi-vă cunoştinţele şi dovediţi-vă intuiţia

Imag. VIII.1. Creaţia vorbeşte despre Dumnezeu

Prima prezentare a activităţii oamenilor este descrisă în felul următor de Sfântă Scriptură: "Dumnezeu i-a binecuvântat [pe primii oameni] şi le-a zis: «Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pământ». Şi Dumnezeu a zis: «Iată, v-am dat toată iarba care face sămânţă şi care este pe faţa întregului pământ şi tot pomul ce are în el rod cu sămânţă; aceasta să fie hrana voastră». Şi a fost seară, şi a fost dimineaţă: ziua a şasea" (Gen 1,23-31).

Ce drepturi are omul asupra bunurilor pe care le-a primit de la Dumnezeu? De ce unii au primit mai mult, iar alţii mai puţin? Ce crezi, dacă statul ar depune mai multe eforturi, ar fi mai puţini oamenii necăjiţi?

1. Destinaţia universală a bunurilor creaţiei

Imag. VIII.2. Ochii de fluture caută mai ales florile: ochii noştri ce privesc?

Expresia destinaţia universală a bunurilor vrea să spună că bunurile creaţiei sunt destinate tuturor, adică întregului neam omenesc, deoarece, la început, Dumnezeu a încredinţat pământul şi resursele lui ca proprietate comună întregii omeniri.

Dumnezeu a încredinţat întreaga sa creaţie omului pentru a o îngriji, a o stăpâni prin muncă şi a se bucura de roadele ei. Aşadar, omul nu e proprietarul, ci administratorul bunurilor create de Dumnezeu.

Prin urmare, omul trebuie să respecte integritatea creaţiei, incluzând aici animalele, plantele, şi lucrurile neînsufleţite, care sunt în mod natural destinate binelui comun al omenirii. Aşadar, bunurile creaţiei sunt destinate întregului neam omenesc.

Pământul, cu tot ce este pe el, rămâne proprietatea absolută a lui Dumnezeu. Oamenii sunt simpli administratori şi, în administrarea bunurilor, ei trebuie să ţină cont de destinaţia lor universală.

Animalele însăşi, fiind făpturi ale lui Dumnezeu, prin simpla lor existenţă, îl binecuvântează şi îi aduc slavă. Omul nu are dreptul să se comporte arbitrar cu animalele, ci trebuie să le folosească în conformitate cu planul lui Dumnezeu.

2. Proprietatea privată

Imag. VIII.3. Olar care munceşte: virtutea hărniciei

Expresia proprietate privată desemnează dreptul fiecărei persoane de a deveni posesoare a bunurilor creaţiei. De exemplu, terenul agricol este împărţit între oameni, pentru a le asigura securitatea vieţii, pentru a le garanta libertatea şi demnitatea, pentru a-l ajuta pe fiecare să-şi satisfacă nevoile fundamentale şi nevoile celor pe care îi are în grijă.

Dreptul la proprietatea privată nu desfiinţează destinaţia universală a bunurilor. În folosirea bunurilor, omul nu trebuie niciodată să considere lucrurile exterioare pe care le posedă numai ale sale, ci comune. Astfel, pământul şi resursele lui rămân proprietatea absolută a lui Dumnezeu, oamenii fiind doar administratori ai Providenţei.

3. Munca

Imag. VIII.4. Fericita Tereza de Calcutta a sfinţit munca şi prin muncă s-a sfinţit.

Omul, creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, este chemat să prelungească prin munca sa lucrarea creaţiei, înfăptuită de Cel Atotputernic. Astfel, munca este o obligaţie şi o datorie având o valoare deosebită. Prin munca sa, creştinul se înnobilează şi colaborează cu Cristos la răscumpărarea proprie şi la mântuirea lumii. Astfel, creştinismul răscumpără şi sfinţeşte munca umană.

Posibilitatea de a muncii, de a avea o profesie, de a-şi câştiga existenţa trebuie să fie garantate fiecărui om. Munca nu trebuie să devină o "robie", căci omul este mai presus de munca sa şi prin muncă el se perfecţionează.

Omul nu trebuie să se epuizeze numai muncind din dorinţa de a câştiga bunuri materiale cât mai multe. Trebuie să înceteze lucrul pentru a-şi reface forţele respectând şi programul de odihnă şi relaxare. În acest sens, omul respectă şi porunca a III-a prin care Dumnezeu cere să cinstim ziua de duminică.

Aplicaţi noile cunoştinţe

1. Citeşte textul biblic 1Tes 3,10 şi comentează-l.

2. Întocmeşte un "desfăşurător" al creaţiei pe zile.

3. Scrie trei proverbe sau zicători care se referă la muncă şi hărnicie. Fă legătură cu lecţia.

4. Din textul biblic de pe prima pagină a lecţiei (Gen 1,23-31) comentează cuvintele prin care Dumnezeu îl invită pe om să întreţină lucrarea creaţiei sale prin muncă.

5. Analizează următoarea relatare.

Imag. VIII.5. La muncă. Dumnezeu ne-a înzestrat cu sănătate şi putere de muncă "a munci" nu este o ruşine, este mai degrabă o sfântă datorie.

"Emil, copil al străzii, abandonat de la naştere de părinţi, a ajuns să trăiască cerşind pentru a nu muri de foame. Din locul unde stă în fiecare zi, aşteptând mila trecătorilor, vede cum trec spre şcoală şi spre terenul de joacă mulţi copii de vârsta lui. Atenţia îi este mereu atrasă de doi dintre copii, doi fraţi care, în fiecare zi, fie cu rolele, fie cu bicicletele, sunt în veşnică rivalitate şi adesea se ceartă, pentru că fiecare crede despre sine că este mai bun decât celălalt. Într-o zi, l-a văzut chiar pe unul dând cu piciorul în celălalt, în altă zi, i-a văzut cum şi-au aruncat mingea de fotbal pe terasa unui bloc şi acolo au lăsat-o, iar astăzi l-a văzut pe unul dintre fraţi lovind cu racheta de tenis atât de puternic, încât ea s-a rupt.

De aceea, n-a mai rezistat şi le-a zis: «Vă văd în fiecare zi cum, din duşmănie unul faţă de altul, vă distrugeţi lucrurile ce vă aparţin. Înţeleg că vreţi să vă faceţi rău unul altuia, dar acum înţeleg că nici lucrurilor ce vă aparţin în egală măsură nu le purtaţi de grijă. Dacă aş fi în locul vostru, aş plânge de fericire să am tot ceea ce aveţi voi. De aceea, am o propunere pentru voi: ori de câte ori simţiţi nevoia să distrugeţi un lucru, daţi-mi-l mai bine mie. Eu o să-i port de grijă şi o să-l dau celorlalţi băieţi cu care stau în canal, ca să se joace şi ei». Ruşinaţi oarecum de aceste vorbe, cei doi fraţi au căzut pe gânduri şi şi-au propus ca, din acea zi, să aibă mai multă grijă atât de lucrurile personale, cât şi de cele ale celuilalt". Tu ce hotărâre îţi iei ca să fii şi tu înţelept ca Emil?

6. Ce faci pentru cei de lângă tine care au primit mai puţine bunuri?Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *