Meniu

Numele lui Dumnezeu în Sfânta Scriptură

Folosiţi-vă cunoştinţele şi dovediţi-vă intuiţia

Imag. III.1. O icoană ce printr-o simbolistică particulară încearcă să cuprindă toate elementele relatării biblice a întâlnirii lui Moise cu Dumnezeu la rugul arzând.

În vremea aceea, Moise păştea oile lui Ietro, preotul din Madian, socrul său. Şi, depărtându-se odată cu turma în pustiu, a ajuns până la muntele lui Dumnezeu, la Horeb, iar acolo i s-a arătat îngerul Domnului într-o pară de foc ce ieşea dintr-un rug; şi a văzut că rugul ardea, dar nu se mistuia. Atunci Moise şi-a zis: "Mă duc să văd această arătare minunată: că rugul nu se mistuie". Iar dacă a văzut Domnul că se apropie să privească, a strigat la el Domnul din rug şi a zis: "Moise, Moise!" Şi el a răspuns: "Iată-mă, Doamne!"

Şi Domnul a zis: "Nu te apropia! Ci scoate-ţi încălţămintea din picioare, căci locul pe care calci este sfânt!" […] A zis iarăşi Moise către Dumnezeu: "Iată, eu mă voi duce la fiii lui Israel şi le voi zice: Dumnezeul părinţilor voştri m-a trimis la voi… Dar de mă vor întreba: «Cum îl cheamă?», ce să le spun?" Atunci, Dumnezeu i-a răspuns lui Moise: "Eu sunt cel ce sunt". Apoi i-a zis: "Aşa să le spui fiilor lui Israel: Cel ce este m-a trimis la voi!" (Ex 3,1-5,13-14).

Oamenii pe parcursul istoriei i-au dat lui Dumnezeu diferite nume: Zeus, Jupiter etc. Tu ce nume i-ai da? De ce i-ai da acest nume? Cum i s-a prezentat Dumnezeu lui Moise? Ştiai acest nume al lui Dumnezeu?

1. Numele lui Dumnezeu în Vechiul Testament

Imag. III.2. "A fi cu adevărat tată înseamnă a iubi şi îngriji propriul fiu, dar «una este sfânta îndrăzneală şi altceva neruşinarea lumii»" (J. Escriva de Balaguer, Drum, 388).

Înainte de Moise, Dumnezeu era cunoscut sub diferite nume: Dumnezeul lui Abraham, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacob, Cel Preaînalt, Cel Atotputernic, Cel Veşnic.

Vechiul Testament ne spune că numele lui Dumnezeu a fost dezvăluit de însuşi Dumnezeu pe muntele Horeb în jurul anului 1200 î.C., în rugul aprins (Ex 3,14): Eu sunt cel ce sunt (Iahve).

Numele Iahve a cunoscut o evoluţie complexă în viaţa religioasă a israeliţilor. Din respect faţă de numele lui Dumnezeu şi pentru ca acest nume să nu fie batjocorit de păgâni, evreii nu rosteau numele propriu al lui Iahve, ci Elohim (Dumnezeu) şi Adonai (Stăpânul meu).

2. Numele lui Dumnezeu în Noul Testament

În Noul Testament, Isus le face cunoscut ucenicilor că Dumnezeu este Tatăl său: "Tată drept, lumea nu te-a cunoscut, dar eu te-am cunoscut (…) şi le voi face cunoscut numele tău, pentru ca iubirea cu care m-ai iubit pe mine să fie în ei şi eu în ei" (In 17,25-26).

Tatăl ceresc, al cărui Fiu este însuşi Isus, în acelaşi timp este şi Tatăl tuturor acelora care cred în Isus. "Când vă rugaţi, nu spuneţi multe, ca păgânii, care cred că vor fi ascultaţi pentru vorbăria lor. Aşadar, să nu vă asemănaţi cu ei, căci Tatăl vostru ştie de ce aveţi nevoie, înainte să-i cereţi. Voi deci aşa să vă rugaţi: Tatăl nostru, care eşti în ceruri, sfinţească-se numele tău". (Mt 6,7-9).

3. Numele de creştin

Imag. III.3. Dacă trebuie să slujeşti pe Dumnezeu cu inteligenţa ta, pentru tine, a studia înseamnă o îndatorire foarte serioasă. (J. Escriva de Balaguer, Drum, 336).

La popoarele antice a primi un nume însemna a aparţine celui care-ţi dădea numele şi a te bucura de protecţia lui deosebită. A primi numele de creştin, "în numele Tatălui, şi al Fiul, şi al Sfântului Duh", prin sacramentul Botezului, înseamnă a deveni ai lui Dumnezeu, proprietatea Sfintei Treimi şi a te bucura de protecţia Domnului. A primi şi numele unui sfânt însemnă a avea un exemplu de urmat şi a te bucura de mijlocirea lui deosebită.

Sfânta Scriptură spune că Dumnezeu îl cheamă pe fiecare om pe nume. De aceea, numele oricărui om este sfânt; numele oricărui om e un nume veşnic, care va străluci pentru toată veşnicia; numele oricărui om cere respect, ca semn al demnităţii celui ce îl poartă.

În vieţile sfinţilor găsim numele multor sfinţi. Acestea pot fi o bună sursă de inspiraţie pentru părinţi atunci când dau nume copiilor.

4. Cinstirea numelui lui Dumnezeu

Numele lui Dumnezeu trebuie cinstit, adorat, sfinţit (Ps 5,12;7,18). În mod concret cinstim numele lui Dumnezeu pronunţându-l cu evlavie, rugându-ne, mulţumindu-i pentru binefacerile primite, rugându-ne pentru cei care-i necinstesc numele.

Aplicaţi noile cunoştinţe

1. De ce Dumnezeu a vrut să ne facă cunoscut numele său?

2. Redă gesturile pe care le face Moise în prezenţa divinităţii.

3. Odată, un grup de copii vorbeau despre Dumnezeu. La un moment dat, unul dintre ei a spus: "Iată, fiecare dintre noi are două nume: un nume de familie şi alt nume primit la Botez. Dumnezeu de ce are numai un nume? Haideţi să mai găsim un nume, ca să aibă şi el două nume!" Şi fiecare şi-a dat cu părerea despre ce nume să mai poarte Dumnezeu.

"Eu zic să se cheme Dumnezeu Soare, – a spus unul – pentru că soarele ne dă lumină şi căldură şi alungă noaptea". "Eu zic să se cheme Dumnezeu Apă, – a spus al doilea copil – pentru că, fără apă, nimic nu poate trăi pe pământ". "Eu zic să se cheme Dumnezeu Pământ, – a spus un al treilea – pentru că pământul ne dă tuturor de mâncare". "Eu zic să se cheme Dumnezeu Aer, – a spus al patrulea copil – pentru că, fără aerul pe care-l respirăm, nu putem trăi".

În acel moment trecea un tată cu un copil mic în braţe. Îl legăna, îl dezmierda şi, din când în când, îl săruta. Văzându-l, ultimul copil a spus: "Eu zic să se cheme Dumnezeu Tatăl, pentru că Dumnezeu ne iubeşte aşa cum îşi iubeşte acest tată copilul".

Şi toţi au căzut de acord că acesta este numele cel mai frumos şi cel mai potrivit care i se poate da lui Dumnezeu.

Când rostesc numele lui Dumnezeu, la ce trebuie să mă gândesc?

4. Cum cinsteşti numele lui Dumnezeu?

5. Calităţile lui Dumnezeu Tată şi raportul dintre Tatăl şi fiii săi le găsim exprimate în parabola fiului risipitor, parabolă din care se desprinde foarte clar că iubirea lui Dumnezeu depăşeşte iubirea oricărui tată (Lc 15,11-32). Citeşte această parabolă. Cum este tatăl din parabola fiului risipitor?

6. Spune o mică istorioară legată de numele tău.Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *