Meniu

Omul a fost creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu

Folosiţi-vă cunoştinţele şi dovediţi-vă intuiţia

Imag. VII.1. Dumnezeu l-a creat pe om după chipul şi asemănarea sa, este logic de a-i vorbi copilului despre Tatăl şi mama lui Isus căci un copil bun este în legătură cu ascultarea de cei buni. Trebuie să apreciem exemplele pozitive.

Ideea centrală în prezentarea creaţiei omului este următoarea: cartea neamului lui Adam. În ziua când Dumnezeu l-a creat pe om, l-a făcut după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. I-a creat bărbat şi femeie, i-a binecuvântat şi le-a dat numele de om în ziua când au fost creaţi (cf. Gen 5,1-2).

De ce Dumnezeu l-a creat pe om după asemănarea lui? Ce înseamnă de fapt că omul are chipul lui Dumnezeu? De ce l-a creat Dumnezeu pe om bărbat şi femeie?

1. "Bărbat şi femeie i-a făcut…"

Cartea Genezei ne arată că omul este creatura vizibilă cea mai importantă a lui Dumnezeu. Remarcă faptul că omul este creaţia cea mai minunată a lui Dumnezeu (Gen 1,27-30). Omul este o unitate de spirit (suflet nemuritor) şi materie (corp) care depăşeşte în demnitate şi valoare toate celelalte vieţuitoare vizibile create de Dumnezeu. Omul este după chipul lui Dumnezeu întrucât are un suflet nemuritor inteligent, liber şi capabil să iubească.

Imag. VII.2. Căsătoria Fecioarei, pictură de Raffaello (1504)

Ca persoană omul este sfânt deoarece:

  • este fiu al lui Dumnezeu, înzestrat cu daruri naturale şi supranaturale;
  • prin Botez devine templul Duhului Sfânt;
  • este primit ca membru al Bisericii şi aparţine trupului mistic al lui Cristos;
  • este predestinat să ajungă în paradis.

Dumnezeu este iubire şi vrea ca omul să intre în "familia" Sfintei Treimi. Creând bărbatul şi femeia după chipul său, Dumnezeu întipăreşte în ei chemarea la iubire şi comuniune: "Dumnezeu l-a creat pe om după chipul său: (…) bărbat şi femeie i-a creat" (Gen 1,27).

Imag. VII.3. Icoana îi reprezintă pe ei trei îngeri ce au fost primiţi ca oaspeţi de familia lui Abraham la Mambre; este o icoană alegorică ce reprezintă Sfânta Treime. Icoana este pictată de Andrej Rublev din Moscova şi este una foarte renumită.

Textele biblice precizează un lucru surprinzător: dintre toate fiinţele create, doar omul a fost creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. Dar el nu poate fi egal cu Dumnezeu pentru că este de o altă natură decât Dumnezeu şi deoarece toate capacităţile şi calităţile sale sunt în creştere, adică perfectibile. De fapt, mântuirea omului constă tocmai în unirea cu Dumnezeu prin iubire.

Unii sfinţi părinţi compară sufletul omului cu o oglindă în care se reflectă chipul lui Dumnezeu. Dacă oglinda este murdară, ea nu mai reflectă nimic.

2. Sexualitatea în planul lui Dumnezeu

Creat de Dumnezeu, omul prin unirea dintre bărbat şi femeie, în căsătorie, devine părtaş şi prin trup la iubirea şi rodnicia creatorului. Biblia scrie pe scurt: "Bărbatul îşi va lăsa pe tatăl său şi pe mama sa şi se va uni cu femeia sa şi vor fi amândoi un singur trup" (Gen 2,24).

Isus care a venit să restaureze creaţia în puritatea de la început, în predica de pe munte interpretează în mod riguros planul lui Dumnezeu şi spune: "Aţi auzit că s-a spus: Să nu comiţi adulter. Eu însă vă spun că oricine priveşte o femeie, dorind-o, a şi comis adulter cu ea în inima lui" (Mt 5,27-28). De asemenea, a arătat că legătura conjugală dintre bărbat şi femeie este indisolubilă, deoarece Dumnezeu însuşi a încheiat-o: "Ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă" (Mt 19,6).

Imag. VII.4. Doamne, Dumnezeu meu. Te iubesc, dar învaţă-mă să iubesc! (Cf. J. Escrivá de Balaguer, Drum, 423).

Dumnezeu vrea ca soţul şi soţia să colaboreze la planul creaţiei. Din iubirea lor rodeşte o altă persoană, şi anume copilul. Întotdeauna, viaţa trebuie să fie rodul iubirii adevărate, ce îşi are originea şi legile de la Sfânta Treime. Pentru a da naştere unui copil, tatăl şi mama au primit de la Dumnezeu anumite organe şi funcţii prin care pot dărui viaţa. Această capacitate cu tot ce dă particularitate bărbatului şi femeii se numeşte sexualitate.

În gândirea creştină, sexualitatea este o binecuvântare a iubirii lui Dumnezeu. Sexualitatea implică toate aspectele persoanei umane, trup şi suflet, dar se referă în mod deosebit la capacitatea de a procrea şi, într-un mod mai general, la capacitatea de a lega relaţii de comuniune cu alte persoane, prin iubire. Diferenţa şi complementaritatea fizică, morală şi spirituală a celor două sexe sunt orientate spre binele căsătoriei şi al vieţii de familie. De felul în care sunt trăite diferenţa şi complementaritatea între sexe depinde în parte armonia familiei şi a societăţii. Deoarece bărbatul şi femeia sunt amândoi creaţi după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu sunt persoane egale în demnitate.

Aplicaţi noile cunoştinţe

1. Când devine sufletul omului templu al Duhului Sfânt?

2. Caută textele biblice din lecţie şi reciteşte-le.

3. Formulaţi o definiţie a sexualităţii.

4. Citeşte textul următor.

"Un om de ştiinţă întâlni un bătrân indian ce lucra repede ca un tânăr şi arăta foarte vesel şi liniştit. Cercetătorul îl întrebă: «Cum se face că mereu eşti bine dispus, că nu eşti trist aşa cum sunt mulţi oameni de vârsta ta? Ce ţine trupul şi sufletul tău aşa de sănătos?» Bătrânul îi răspunse: «Ceea ce mă face bucuros şi plin de putere este ceea ce gândesc. Iată, mă gândesc la faptul că există flămânzi, iar eu nu a trebuit să flămânzesc niciodată cu adevărat! Că există bolnavi, şi eu nu am fost niciodată bolnav cu adevărat! Că există oameni persecutaţi, şi eu am fost mereu om liber! Asta mă face aşa de bucuros!»

Omul de ştiinţă îi spuse: «O fi adevărat ce spui, dar nu te-ai gândit şi la faptul că există oameni mai puternici, mai bogaţi, mai fericiţi şi mai inteligenţi decât tine?» Înţeleptul îi răspunse: «Ia uitaţi-vă, domnule, dacă mă gândesc la aceşti oameni

mai puternici, mai fericiţi şi mai inteligenţi decât mine, atunci am înaintea mea ceva din ceea ce pot deveni! Iar acest lucru nu este decât un motiv de a fi recunoscător şi bucuros. Nu eşti de aceeaşi părere?» Omul de ştiinţă dădu din cap. Când voia să-şi ia rămas-bun, îi spuse bătrânului indian: «Bătrâne, îţi mulţumesc! În tine stau ascunse înţelepciunea şi bunătatea»". Ce motive îl făceau pe bătrân înţelept şi fericit?Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *