Meniu

Păcatele împotriva poruncii a II-a

Folosiţi-vă cunoştinţele şi dovediţi-vă intuiţia

Imag. III.4. Isus Cristos, bunul păstor, catacombele „Sfânta Priscila” din Roma. Una dintre imaginile cele mai vechi ale lui Isus Mesia, Fiul lui Dumnezeu cel viu.

"Isus le-a spus ucenicilor: «Dar voi cine spuneţi că sunt?» Atunci, răspunzând, Petru a zis: «Cristosul lui Dumnezeu!»" (Lc 9,20).

"Numele lui Dumnezeu este mare acolo unde este rostit cu tot respectul datorat măreţiei sale. Numele lui Dumnezeu este sfânt acolo unde este invocat cu veneraţie şi cu teamă de a nu-l ofensa" (Sf. Augustin).

Tu cum pronunţi numele sfinte? Cum explici această atitudine? Cei ce nu respectă numele sfinte sunt mai puternici? Sunt civilizaţi sau cum?

Păcatele împotriva cinstirii numelui lui Dumnezeu sunt:

1) Folosirea magică a numelui lui Dumnezeu şi a altor sfinţi cu intenţia de a ni se îndeplini diferite dorinţe este un păcat grav. De aceea, temelia rugăciunii şi a credinţei în Dumnezeu şi în sfinţi este umilinţa şi ascultarea. De exemplu: a rosti o rugăciune cu pretenţia să se facă cum vrei tu, sau a "plăti rugăciuni" la şapte biserici pentru că "sigur" se va împlini este o tendinţă magică şi simoniacă, întrucât efectul rugăciunii este pus în relaţie cu un număr, cu banii, nu cu bunăvoinţa lui Dumnezeu.

O formă gravă de folosire magică a numelui lui Dumnezeu este invocarea lui în blesteme, cu ură sau cu intenţie de răzbunare.

Imag. III.5. Dumnezeu Tatăl şi Duhul Sfânt. Frescă de Dizian Gaspare, sec. al XVIII-lea, bazilica „Sfântul Anton” Padova

2) Hula sau blasfemia constă în a gândi, a rosti cuvinte de ură, reproş, dispreţ sau cuvinte necuviincioase şi neadevărate la adresa lui Dumnezeu, a sfinţilor şi a lucrurilor sfinte. De exemplu: glumele deplasate făcute pe seama lui Dumnezeu, a sfinţilor, a cuvintelor din sfânta Scriptură şi a lucrurilor sfinte. Hule sau blasfemii sunt expresii ca: "Dumnezeu doarme, nu vede!", "Dumnezeu nu-i drept, nu-i pasă de ce se întâmplă în lume!" ş.a.

3) Rostirea în zadar a numelor sfinte este pronunţarea fără rost, mai ales, la mânie şi nerăbdare, a numelor sfinte din obişnuinţă, cu uşurătate. De exemplu: Of, Doamne!

4) Înjurătura este unul dintre păcatele cele mai grave şi mai răspândite, este cea mai gravă insultă pe care creatura o aduce Creatorului. Ea nu aduce nici un folos, nici o plăcere, nici o satisfacţie. Sfântul Ioan Gură de Aur explica: "După cum o piatră aruncată în sus împotriva stelelor nu provoacă nici un rău stelelor, ci căzând înapoi îl loveşte pe cel care a aruncat-o, tot astfel, cel care-l înjură pe Dumnezeu nu-i face lui Dumnezeu nici un rău, ci îşi provoacă sieşi moartea veşnică". Din nefericire, înjurătura este folosită doar de creştini; budiştii nu-l înjură pe Buda, mahomedanii nu-l înjura pe Alah, păgânii nu-şi înjură idolii. Acesta este un păcat satanic, deoarece numai diavolul îl insultă pe Dumnezeu.

5) Jurământul fals este atunci când îl luăm pe Dumnezeu ca martor la minciunile noastre. În predica de pe munte, Isus ne spune să nu jurăm strâmb, ci cuvântul nostru să fie "da, da; nu, nu", iar tot ce se spune în plus vine de la Cel Rău (Mt 5,33.37).

Aplicaţi noile cunoştinţe

Imag. III.6. "O inimă veselă înseninează faţa, iar când inima este tristă şi duhul este fără de curaj" (Prov 15,13).

1. De ce crezi că înjură copiii?

2. Citeşte acest fapt:

Cu ani în urmă, un italian ce se afla într-o ţară musulmană l-a înjurat pe Mahomed. Denunţat de un arab, a fost judecat şi condamnat la 30 de zile de închisoare grea. La proces, creştinul superficial s-a apărat cu naivitate: "Cum vine asta? Am înjurat pe Dumnezeu, pe Maica Domnului, pe toţi sfinţii din calendarul creştin şi nu am păţit nimic. Acum, pentru o înjurătură la adresa lui Mahomed, am parte de proces, arest, închisoare cu pâine şi apă?".

Cum comentezi atitudinea acestui creştin?

3. Ce-ţi spun următoarele expresii: "Dumnezeu doarme!", "Lui Dumnezeu nu-i pasă de mine!"

4. De ce păcatele atrag după sine şi pedeapsă?

5. Ce trebuie să facă un copil atunci când aude că cineva înjură?Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *