Meniu

Păcatele împotriva poruncii a V-a

Folosiţi-vă cunoştinţele şi dovediţi-vă intuiţia

Imag. VI.6. Uciderea pruncilor nevinovaţi, Maestrul Codexului Egberti, X, sec. al X-lea, miniatură, Treviri (Germania), Stadbibliothek

"Atunci, Irod, văzând că a fost înşelat de magi, s-a înfuriat şi a trimis să fie ucişi, în Betleem şi în toate împrejurimile sale, toţi copiii de la doi ani în jos, după timpul pe care îl aflase de la magi" (Mt 2,16).

Oamenii sunt indignaţi de uciderea copiilor. Tu ce consideri, un om valorează pentru Dumnezeu? Ce preţ a plătit Dumnezeu pentru fiecare om? De ce Irod a săvârşit o astfel de faptă crudă? Şi-a atins scopul? Cum l-a privit Dumnezeu pe Irod?

1. Obligaţia de a respecta viaţa omului

Imag. VI.7. Cain şi Abel, icoană în domul din Porto Maurizio

Scriptura precizează că toate faptele care sunt împotriva vieţii sunt păcate. În predica de pe munte, Isus, Fiul lui Dumnezeu, interzice mânia, ura şi răzbunarea. Mai mult, îi cere ucenicului său să întoarcă şi celălalt obraz, să-şi iubească duşmanii. El însuşi s-a comportat aşa.

De exemplu, Isus a declarat: "Aţi auzit că s-a spus celor din vechime: Să nu ucizi! Dacă cineva comite o crimă, va fi condamnat la judecată. Dar, eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său, va fi condamnat la judecată" (Mt 5,21-22).

Pentru a respecta această poruncă, nu este suficient doar să nu ucidem, ci trebuie să ne ferim de a cădea în certuri, discuţii aprinse, insulte, ofense, ameninţări, comportamente violente, să nu fim răzbunători, să nu purtăm duşmănie şi să nu vorbim de rău.

2. Păcate grave împotriva vieţii omului

Omuciderea voluntară. Prin omucidere înţelegem uciderea arbitrară a unei fiinţe umane. Porunca a V-a indică şi interzice păcatele grave: omuciderea directă şi voluntară, omuciderea indirectă, adică expunerea vieţii la un risc mare fără necesitate, refuzul de a ajuta o persoană în pericol de moarte, exploatarea celor săraci mai ales în vremuri de foamete sau calamităţi, indiferenţa societăţii umane faţă de foametea ucigătoare.

Imag. VI.8. Fericita Gianna Beretti preferă să moară decât să comită un avort; în imagine sunt alături şi cei doi copii ai ei.

Avortul este uciderea unui copil în sânul mamei sale, înainte de a se naşte. Încă din primul moment al existenţei sale, fiinţei umane trebuie să i se recunoască toate drepturile cuvenite unei persoanei, printre care cel mai important este dreptul la viaţă. Sfânta Scriptură este foarte clară: "Înainte de a te fi zămislit în pântece, te-am cunoscut, şi înainte de a ieşi din sânul mamei, te-am sfinţit", spune Domnul (Ier 1,5).

Avortul este o crimă mai oribilă decât uciderea bătrânilor, întrucât bătrânul ar putea să se apere. În schimb copilul nenăscut nu-şi poate apăra singur viaţa, el trebuie să fie apărat de mama şi de ceilalţi responsabili cu aceasta. Nu există nici un motiv care să permită săvârşirea avortului. Avortul este un păcat strigător la cer.

Eutanasia este acţiunea nedreaptă de suprimare a vieţii persoanelor grav bolnave, handicapate, foarte înaintate în vârstă sau muribunde. Chiar dacă este comisă din compătimire sau la cererea expresă a celui în cauză cu scopul de a pune capăt suferinţei, eutanasia este întotdeauna o crimă.

Imag. VI.9. Sacrificiul lui Isaac, pictură de Rembrandt

Sinuciderea este suprimarea propriei vieţi, provocată în mod intenţionat printr-o acţiune sau o omisiune. Sinuciderea dispreţuieşte:

  • iubirea faţă de Dumnezeu, pentru că nu-l respectă pe Dumnezeu ca Domn şi proprietar al vieţii omului;
  • iubirea faţă de sine, pentru că este un act împotriva instinctului de conservare a propriei vieţii;
  • iubirea faţă de aproapele, pentru că rupe în mod nedrept legăturile de solidaritate cu ceilalţi, mai ales cu familia.

3. Respect pentru demnitatea persoanelor

Omul, fiind creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, trebuie să evite ispita şi ocazia de păcat, păstrându-şi propria demnitatea.

Tot porunca a V-a ne opreşte să dăm scandal, adică ne interzice să-i îndemnăm pe alţii la păcat, dând exemplu rău prin: cuvinte, gesturi, modă sau acţiuni păcătoase. Cuvintele lui Isus împotriva celor ce dau ocazii de scandal sunt deosebit de grave: "Vai omului prin care vine scandalul!" (Mt 18,7). Cel care dă ocazie de scandal trebuie să repare păcatul făcut.

Aplicaţi noile cunoştinţe

1. Îţi aminteşti fragmentul biblic în care se vorbeşte despre David care îl ucide pe Urie hetitul? Ce motive l-au condus pe David la această crimă?

2. Marcel este poliţist de proximitate într-un cartier mărginaş. Îndreptându-se spre casă după tura de noapte, zăreşte în scara unui bloc doi indivizi voinici care jefuiau un bătrânel, ameninţându-l cu un cuţit. Folosirea pistolului în acest caz constituie un păcat?

3. Ce alte episoade biblice cunoşti că se împotrivesc poruncii a V-a a lui Dumnezeu?

4. De câte ori a spus Isus că trebuie să-l iertăm pe cel ce ne greşeşte?

5. Exemplul rău poate dăuna altora? Cum?

Imag. VI.10. Salomea după ce a dansat a cerut capul profetului Ioan Botezătorul la îndemnul mamei sale ce era incomodată de faptul că profetul îi amintea că nu are voie să trăiască în adulter. (Tiziano 1515, Galleria Doria Pamphilij, Roma)


Imag. VI.11. Profetul Natan îl mustră pe David după ce acesta a păcătuit cu Betsabea.Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *