Meniu

Păcatele împotriva poruncii I

Folosiţi-vă cunoştinţele şi dovediţi-vă intuiţia

Imag. II.11. Viţelul de aur

Atunci a zis Domnul către Moise: "Grăbeşte de te coboară de aici, căci poporul tău, pe care l-ai scos din ţara Egiptului, s-a răzvrătit. Curând s-au abătut de la calea pe care le-am poruncit-o, şi-au făcut un viţel turnat şi s-au închinat la el, aducându-i jertfe şi zicând: «Iată, Israele, dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului»" (Ex 32,7-8).

Ce păcate descoperi în acest text? Cum explici comportamentul poporului care a făcut aceste fapte? Găseşti anumite fapte actuale care se aseamănă cu aceste păcate?

Orice porunca ne cere ceva şi ne opreşte de la ceva. Până acum am învăţat ce ne cere porunca întâi. De aici vom afla ce ne opreşte porunca întâi sau care sunt păcatele împotriva poruncii întâi.

1. Păcatele împotriva virtuţilor teologale

Noi trebuie să avem grijă de cele trei virtuţi teologale pe care le-am primit la Botez şi să le ferim de pericole şi de păcate.

Aceste păcate pot fi:

a) împotriva credinţei:

Imag. II.12. Necredinţa sfântului Toma de Francisco Ordaz. Sfântul Toma şi ezitarea lui în credinţă l-a făcut pe Isus să-i vină în ajutor şi să-i declare fericiţi pe cei care nu au văzut şi au crezut.

 • îndoiala voluntară (punem sub semnul întrebării ceea ce Dumnezeu ne-a revelat şi ceea ce Biserica ne propune să credem);
 • necredinţa (neglijăm adevărul revelat nepracticându-ne credinţa);
 • agnosticismul (despre Dumnezeu nu se poate spune nimic, nici că există, nici că nu există) sau indiferentism religios;
 • ateismul (negarea existenţei lui Dumnezeu);
 • erezia (învăţătura greşită despre Dumnezeu);
 • apostazia (abandonarea totală a credinţei creştine);
 • schisma (ruperea comuniunii apostolice cu episcopul Romei "papa").

b) împotriva speranţei:

 • disperarea (omul nu mai speră de la Dumnezeu nimic, nici ajutor, nici iertare);
 • prezumţia (ori se aşteaptă mântuirea fără ajutorul lui Dumnezeu, având încredere totală în propriile puteri ori se abuzează de bunătatea lui Dumnezeu sperând să obţină iertarea fără convertire).

c) împotriva iubirii:

 • indiferenţa şi nerecunoştinţa faţă de iubirea lui Dumnezeu;
 • lâncezeala şi lenea spirituală;
 • ura faţă de Dumnezeu (păcat diabolic ce se naşte din orgoliu).

2. Alte păcate împotriva poruncii întâi

Imag. II.13. Mulţi pictori au încercat ca prezentând "necredinţa lui Toma" să sublinieze importanţa studiului Sfintei Scripturi.

Idolatria: atunci când omul cinsteşte şi respectă o creatură în locul lui Dumnezeu. Astăzi puţini oameni mai cred în idoli aşa cum se întâmpla în vechime când erau adorate păsări, animale, arbori sau alte zeităţi. În schimb, au apărut noi idoli: banul, plăcerile, puterea, ştiinţa, sportul, cariera, muzica, televizorul, calculatorul, politica etc. Aceştia iau locul lui Dumnezeu, iar oamenii sacrifică totul pentru ei.

Superstiţia: este o credinţă falsă, înseamnă a atribui unor persoane sau lucruri însuşiri şi puteri pe care numai Dumnezeu le are. Poate avea mai multe forme:

 • ghicitul (descoperirea viitorului prin practici nepermise);
 • magia (vrăjitoria sau chemarea în ajutor a spiritelor în diferite scopuri);
 • spiritismul (încercarea de a intra în legătura cu sufletele morţilor pentru a cunoaşte lucruri ce nu pot fi cunoscute);
 • horoscopul sau zodiacul.

Impietatea: este lipsa de respect şi de încredere faţă de Dumnezeu care se poate manifesta prin:

 • ispitirea lui Dumnezeu (punerea la încercare în cuvinte sau fapte, a bunătăţii şi atotputerniciei lui Dumnezeu);
 • sacrilegiul (tratarea cu nevrednicie a lucrurilor, persoanelor sau locurilor consacrate lui Dumnezeu. Este un păcat grav atunci când este săvârşit împotriva Euharistiei);
 • simonia (este cumpărarea sau vinderea unor lucruri spirituale cu scopul de a le folosi puterea. Denumirea vine de la Simon Magul care voia să cumpere puterea spirituală pe care o vedea la apostoli).
Aplicaţi noile cunoştinţe

1. Care sunt idolii de astăzi?

2. Studiază textul următor şi răspunde la întrebări.

Imag. II.14. O comparaţie nu este o dovadă, dar ea duce către dovadă. (N. Iorga, Cugetări, 944)

Giro, în ciuda faptului că era un magician adevărat, era foarte sărac, pentru că, de ceva timp, nu mai avea clienţi. "Merg să dau o raită prin lume, ca să văd ce s-a întâmplat. Dacă a apărut vreun magician mai bun decât mine, vreau să-l cunosc". Zis şi făcut. Magicianul îşi împachetă lucrurile – bagheta, cartea cu formulele magice, două sau trei prafuri magice – şi porni la drum.

Merse ce merse şi, la căderea nopţii, ajunse în faţa unei case şi bătu la uşă. "Cine-i?" "Om bun, doamnă, om bun", a răspuns el. "Ah, foarte bine, intraţi. Puţini sunt cei care vin să mă viziteze. Luaţi loc. Aveţi nevoie de ceva?" "Eu?, a întrebat magicianul. Nu, doamnă, nu vreau nimic. Poate că dumneavoastră aveţi nevoie de mine. Ştiţi, sunt magician. Mă numesc Giro".

"Un magician? Ce minunat!", a exclamat femeia. "Da, un magician. Vedeţi bagheta aceasta? Nu pare, însă este o baghetă magică. Dacă spun două cuvinte, o stea va coborî ca să lumineze casa dumneavoastră!" "Lumina? Merg să o aprind. Iată! Gata! Ce-mi spuneaţi despre stea?" Însă magicianul rămase fără cuvinte pentru a mai putea continua conversaţia. "Dar… doamnă, cum aţi făcut?" Femeia i-a răspuns: "Cum am făcut? Am apăsat pe întrerupător şi becul s-a aprins. Mare lucru electricitatea aceasta!"

Magicianul Giro înregistră în mintea sa acest cuvânt nou – "electricitatea" – şi-şi spuse în gând: "Acesta trebuie să fie magicianul care-mi face concurenţă" (G. Rodari, Povestiri).

Dumnezeu este ca un magician care poate rezolva problemele? Omul modern, cu toată tehnica şi progresul său, mai are nevoie de Dumnezeu? Poate fi Dumnezeu înlocuit?

3. Poţi deosebi un idol de Dumnezeu?

4. A crede în horoscop este un păcat? De ce?

5. Când calculatorul poate deveni un idol?Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *