Meniu

Păcatele împotriva poruncilor a VII-a şi a X-a

Folosiţi-vă cunoştinţele şi dovediţi-vă intuiţia

Imag. VIII.8. Copiii care se roagă

Marele scriitor, Alessandro Manzoni, în copilărie, deseori îi vizita pe călugării capucini. Bătrân fiind, se distra povestind călugărilor cum, odată, aflat în mănăstire şi lăsat liber de către portar, a fost ispitit să meargă în cămară pentru a trage o ocheadă. Acolo, pe rafturi erau tot felul de fructe. Lui îi plăceau foarte mult merele şi a văzut chiar în faţa lui nişte mere mari şi frumoase. A întins mâna să ia unul… În acel moment, a privit în jur, speriat, să vadă dacă nu cumva îl vede cineva, şi ochii i-au căzut pe un cartonaş pe care era scris: "Dumnezeu te vede!". "Această inscripţie, povestea bătrânul scriitor, m-a mişcat atât de mult, încât am uitat de mere şi am luat-o la fugă. Întâmplarea aceasta m-a eliberat pentru toată viaţa de acest păcat de a pune mâna pe lucrul altuia".

De ce călugării au scris cartonaşul afişat în cămară? Unde consideri că ar trebui afişate astfel de cartonaşe, pentru ca oamenii să nu mai fure? De ce este greu să învingi lăcomia? Se spune că hoţii se tem că vor fi furaţi. Cum explici aceasta?

1. Păcatele de furt şi pagubele aduse aproapelui

Poruncile a VII-a şi a X-a interzic furtul şi orice pagubă provocată proprietăţii publice sau particulare. Pagubele ce pot fi provocate sunt multe:

 • luarea sau deţinerea pe nedrept a bunului altuia, chiar dacă nu contravine dispoziţiilor legii civile;
 • a reţine în mod deliberat bunuri luate cu împrumut sau obiecte pierdute;
 • a înşela în comerţ sau a plăti salarii mai mici decât cele corecte;
 • a ridica preţurile speculând ignoranţa sau sărăcia cuiva;
 • a primi şi a da bacşişuri;
 • însuşirea şi folosirea în interes personal a bunurilor sociale ale unor întreprinderi;
 • lucrările prost executate;
 • frauda fiscală;
 • falsificarea cecurilor şi a facturilor;
 • cheltuielile excesive şi risipa;
 • nerespectarea făgăduinţelor şi a contractelor comerciale (de vânzare sau cumpărare, de închiriere sau de muncă);
 • a îndemna şi a ajuta pe cineva să fure (a fi complice);
 • a distruge bunurile personale sau ale altuia.

2. Iertarea prin reparare

Imag. VIII.9. Apa ne spală, dar ne alungă şi setea: "Precum doreşte cerbul apa izvorului, tot aşa te doreşte pe tine, Doamne, sufletul meu!" (Ps 41).

Păcatul de furt, paguba sau nedreptatea nu sunt iertate de Dumnezeu până când nu este restituit bunul furat sau dat înapoi echivalentul în natură sau în bani. Dacă lucrul a dispărut, precum şi roadele şi avantajele pe care le-ar fi obţinut, în mod legitim proprietarul lui, restituirea se face prin echivalenţă.

De asemenea, sunt datori să restituie, în raport cu responsabilitatea şi profitul lor, toţi aceia care au participat în vreun fel la un furt sau au profitat de el în cunoştinţă de cauză; de pildă, cei care l-au poruncit, au ajutat la comiterea lui sau au ascuns cele furate.

3. Alte păcate împotriva acestor porunci

Jocurile de noroc (jocul de cărţi etc.) sau pariurile nu sunt în sine contrare dreptăţii. Devin păcat când lipsesc persoana de cele necesare pentru satisfacerea nevoilor proprii şi ale altora. Patima jocului riscă să devină o aservire gravă.

Porunca a VII-a interzice actele sau iniţiativele prin care este aservită persoana umană, cum ar fi: cumpărarea, vinderea şi schimbarea sa ca marfă, reducerea prin violenţă a persoanelor la o valoare de utilizare sau la o sursă de profit.

Imag. VIII.10. Pâine şi rozariu. "Ne rugăm aşa cum credem şi trăim aşa cum ne rugăm" (Card. Jean Marie)

Mai păcătuiesc şi cei care:

 • sunt invidioşi. Invidia fiind tristeţea încercată în faţa bunurilor altuia şi dorinţa nestăpânită de a le însuşi. Este un viciu capital;
 • sunt avizi după bunuri, având tendinţa de a-şi însuşi fără măsură bunurile pământeşti;
 • au o patimă nestăvilită după bogăţii;
 • sunt stăpâniţi de dorinţa de a săvârşi o nedreptate prin care s-ar aduce o daună aproapelui în bunurile sale;
 • sunt egoişti, zgârciţi, având inima alipită de bani.

Isus continuă să-i iubească pe oameni şi le dă ajutor ca să împlinească cele două porunci ce prescriu practicarea dreptăţii şi a iubirii în gestionarea bunurilor pământeşti şi a roadelor muncii oamenilor.

Nedreptatea săvârşită cere reparaţie.

Aplicaţi noile cunoştinţe

1. Alcătuieşte opt propoziţii folosind următoarele cuvinte: interzice, furt, bunuri, creaţie, inimă, poruncă, dorinţă, a poseda.

2. Scrie şi comentează trei proverbe şi zicători referitoare la porunca a VII-a!

3. "Nu vă înşelaţi: … nici hoţii, nici lacomii, nici beţivii, nici bârfitorii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu" (1Cor 6,10).

Interpretează această afirmaţie a sfântului Paul.

4. Care este diferenţa dintre a fura şi a pofti?

5. Scrie în dreptul cuvintelor de mai jos alte cuvinte care să exprime atitudini opuse acestora: dărnicie, sprijin, pomană, generozitate, caritate.

6. Comentează citatul următor: "Dacă nu putem fi buni, măcar să fim politicoşi" (Nicolae Steinhardt).Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *