Meniu

Respectul faţă de bunurile noastre şi ale apropiaţilor

Folosiţi-vă cunoştinţele şi dovediţi-vă intuiţia

Imag. VIII.6. Zaheu şi Isus

"Un bărbat numit Zaheu, care era şeful vameşilor şi era bogat, căuta să vadă cine este Isus, dar nu putea din cauza mulţimii, întrucât era mic de statură. […]. El l-a primit cu bucurie (pe Isus în casa sa). Toţi cei care au văzut au murmurau spunând. «A intrat să fie găzduit la un om păcătos». Dar Zaheu, stând în picioare, i-a spus Domnului: «Iată, Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor şi, dacă am nedreptăţit pe cineva, îi dau înapoi împătrit»" (Lc 19,8).

Cum l-a privit Isus pe Zaheu? Găseşti vreo asemănare între Zaheu şi bogaţii de azi?

1. Respectul faţă de persoane şi faţă de bunurile lor

Bunurile materiale sunt pentru binele omului, dar folosirea lor nechibzuită poate pune stăpânire asupra lui. Isus prin învăţătura şi exemplul său marchează care este atitudinea corectă faţă de bunurile materiale (cf. Mt 6,19-21). Omul care vrea să fie corect cu el şi cu ceilalţi trebuie să înveţe să fie cumpătat şi drept.

În acest sens, Biserica se preocupă de aceste realităţi, având în vedere‚ drepturile fundamentale ale persoanei şi mântuirea veşnică.

Creştinul trebuie să ştie că valoarea şi demnitatea omului nu este dată de bunurile materiale ce le posedă: trebuie să ştie că este mai important a fi, decât a avea.

Isus însuşi care a fost sărac a muncit alături de părinţii săi şi a fost atent cu cei săraci şi marginalizaţi, iubindu-i mai mult pe aceştia (cf. Mc 10,23-25).

2. Virtutea cumpătării, dreptăţii şi solidarităţii

În domeniul binelui social, respectul faţă de demnitatea umană pretinde practicarea virtuţilor. Unele virtuţi, conform învăţăturii lui Isus, pot să favorizeze practicarea carităţi:

 • virtutea cumpătării care este capacitatea de a modera ataşamentul faţă de bunurile acestei lumi;
 • virtutea dreptăţii care este capacitatea de a ocroti drepturile aproapelui şi a-i acorda ceea ce i se cuvine;
 • virtutea solidarităţii, care îi cere omului să ţină seama de toţi ceilalţi şi să se conformeze regulii de aur a iubirii practicate de Isus, care, "deşi era bogat, s-a făcut sărac, pentru ca, prin sărăcia lui, voi să vă îmbogăţiţi" (2Cor 8,9).

Omul trebuie să fie mulţumit cu bunurile materiale pe care le are, să le folosească cu înţelepciune şi să se bucure de ele fără să poftească bunurile aproapelui.

3. Faptele de milostenie

Imag. VIII.7. Fapte de milostenie sunt adevăratele mărturii care fac să se aprindă credinţa unii de la alţii.

Biserica îndeamnă la practicarea faptelor de milostenie, bazându-se pe învăţătura lui Isus Cristos, care ne-a arătat deseori că Dumnezeu îi binecuvântează pe cei care vin în ajutorul săracilor şi-i osândeşte pe cei cărora nu le pasă de ei (cf. Mt 5,42; 10,8).

Isus le cere ucenicilor săi să dea de pomană nu numai din ceea ce le prisoseşte (cf. Lc 21,3-4), iar lipsa de dragoste faţă de săraci este condamnată în parabola lui Lazăr cel sărac (cf. Lc 16,19-31).

Iubirea faţă de cei săraci şi lipsiţi de bunuri materiale se concretizează în faptele de milostenie (cf. Mt 25,34-40). Acestea sunt acţiunile caritabile prin care venim în ajutorul aproapelui în nevoile lui trupeşti şi sufleteşti (cf. Mt 25).

Faptele de milostenie trupească

 • a da de mâncare celor flămânzi;
 • a da de băut celor însetaţi;
 • a-i îmbrăca pe cei goi;
 • a-i adăposti pe cei străini;
 • a-i vizita pe cei bolnavi;
 • a-i vizita pe cei închişi;
 • a-i îngropa pe cei morţi.


Faptele de milostenie sufletească

 • a-i sfătui pe cei în îndoială;
 • a-i învăţa pe cei neştiutori;
 • a-i dojeni pe cei păcătoşi;
 • a-i mângâia pe cei mâhniţi;
 • a le ierta celor care ne-au supărat;
 • a suferi cu răbdare nedreptatea;
 • a ne ruga lui Dumnezeu pentru cei vii şi pentru cei morţi.

Aplicaţi noile cunoştinţe

1. Reflectează la afirmaţiile din nuvela "Satul fără reguli":

"Lumea din sat era sătulă de reguli. Totul era stabilit dinainte: când trebuie să te trezeşti, când trebuie să mergi la serviciu, când era o zi de lucru, când începe şcoala pentru elevi, reguli de circulaţie etc. Erau, într-adevăr, prea multe reguli şi oamenii au hotărât într-o zi să le desfiinţeze. Părea frumos.

– Nu mai sunt reguli! Oamenii nu puteau să doarmă din cauza muzicii gălăgioase. Mulţi nu mai găseau banii la locul lor, copiii dormeau pe unde apucau, maşinile claxonau pe stradă fără rost.

– Unde sunt copiii?… Cine mi-a stricat gardul?… Unde-mi sunt banii?…

– Unde este poliţia? La numărul de telefon de la Poliţie nimeni nu răspundea. Dacă nu mai există reguli, nu mai este nevoie nici de cineva care să le apere.

Într-o seară, începură să sune clopotele bisericii. Lumea s-a adunat şi s-a spus:

– Aşa nu se mai poate trăi, ne trebuie reguli, vrem din nou reguli. Toţi strigau în cor acelaşi lucru.

Începură să facă din nou reguli: copiii să asculte de părinţi, părinţii să-i iubească pe copii. Nu mai era voie să-i faci rău altuia. Nu mai era voie să furi. Trebuia să spui adevărul.

– Vrem aceste reguli! spuseră cu toţii şi merseră împăcaţi la casele lor.

De ce sunt necesare regulile într-o societate?

2. Completează spaţiile libere, apoi ia prima literă a cuvintelor găsite şi alcătuieşte un cuvânt. Acesta să fie sinonim pentru faptele de milostenie:

…………………………………. = convorbire între două persoane

…………………………………. = primul apostol martir

…………………………………. = dialog cu Dumnezeu

…………………………………. = Testament ce cuprinde evangheliile

…………………………………. = acţiunea de a ierta

…………………………………. = sentiment pe care-l simte omul faţă de Dumnezeu

…………………………………. = Mântuitorul neamului omenesc

…………………………………. = cucernicie

3. Citeşte versetul biblic: 2Cor 8,9 şi completează spaţiile libere:

………………………….. bogat ……………………………… sărac …………………………..

îmbogăţiţi …………………………… sărăcia ………………………….

4. Comentează următoarele cuvinte rostite de sfânta Roza din Lima: "Când îi slujim pe bolnavi, îl slujim pe Isus".Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *