Meniu

Societatea. Datoriile cetăţenilor faţă de stat şi autorităţi

Folosiţi-vă cunoştinţele şi dovediţi-vă intuiţia

Imag. V.9. Vizita papei Ioan Paul al II-lea în România (8-9 mai 1999)

Învăţătura Bisericii Catolice, vorbind despre puterea politică, dă următoarele explicaţii:

Cei care sunt supuşi autorităţii îşi vor privi superiorii ca pe reprezentanţi ai lui Dumnezeu care i-a rânduit slujitori ai darurilor sale: "De dragul Domnului, supuneţi-vă oricărei autorităţi omeneşti, atât împăratului, ca domnitor, cât şi guvernatorilor, ca trimişi de el, ca să-i pedepsească pe cei care fac răul şi să-i laude pe cei care fac binele. Căci aceasta este voinţa lui Dumnezeu: făcând binele, să închideţi gura neştiinţei oamenilor fără minte. Purtaţi-vă ca nişte oameni liberi, dar nu ca aceia care fac din libertate o acoperire a răului, ci ca slujitori ai lui Dumnezeu" (1Pt 2,13-16). Colaborarea loială a cetăţenilor comportă dreptul şi, uneori, îndatorirea de a exercita o critică justă cu privire la ceea ce li se pare dăunător demnităţii persoanelor şi binelui comunităţii.

Datoria cetăţenilor este să contribuie împreună cu puterea civilă la binele societăţii, în spirit de adevăr, dreptate, solidaritate şi libertate. Iubirea şi slujirea patriei derivă din datoria de recunoştinţă şi din ordinea iubirii. Supunerea faţă de autorităţile legitime şi slujirea binelui comun cer cetăţenilor să-şi îndeplinească rolul în viaţa comunităţii politice.

Gândeşti că este corect să ne supunem şi altcuiva, în afară de Dumnezeu? Politica este un lucru potrivit pentru un creştin? Ce rol consideri tu că joci pentru bunul mers al societăţii? Isus era prieten cu cei care conduceau?

1. Statul şi Biserica

Imag. V.10. Întâlnire ecumenică Oameni şi religii: "Pacea este numele lui Dumnezeu" (Bucureşti, 30 august – 1 septembrie 1998)

Statul şi Biserica sunt două societăţi suverane şi autonome. Fiecare are un scop diferit: scopul statului este de ordin civil, binele comun temporar al cetăţenilor; scopul Bisericii este de ordin religios, mântuirea care începe deja aici, pe pământ

şi se va desăvârşi în fericirea veşnică.

Pentru a-şi atinge aceste scopuri, ambele societăţi au o organizare administrativă şi o autoritate proprie. În cazul statului, această autoritate se numeşte civilă, în cazul Bisericii, ea se numeşte religioasă.

Biserica nu se confundă în nici un fel cu statul. Însă face parte din misiunea Bisericii să-şi exprime judecata morală, chiar şi asupra unor lucruri, care ţin de ordinea politică. Această activitate este cerută de drepturile fundamentale ale persoanei umane, folosind în acest scop toate mijloacele conforme cu evanghelia şi cu binele comun.

2. Biserica şi egalitatea dintre oameni

În învăţătura sa, Biserica declară categoric faptul că puterea politică trebuie să respecte drepturile fundamentale ale persoanei umane. Ea va înfăptui dreptatea cu omenie, respectând dreptul fiecăruia, mai ales al familiilor şi a persoanelor marginalizate.

Principiul egalităţii în demnitate nu contrazice diferenţele dintre oameni legate de capacitatea fizică, intelectuală sau morală. Scopul său este doar acela de a elimina orice discriminare în privinţa drepturilor fundamentale bazate pe diferenţele de sex, rasă, cultură, religie, condiţie socială ori alte criterii de diferenţiere între oameni.

Aceasta nu este doar poziţia Bisericii. De regulă, chiar şi legile civile garantează drepturile fundamentale ale omului. Un bun criteriu pentru identificarea acestor drepturi este Declaraţia drepturilor omului. Printre drepturile afirmate în acest document le regăsim pe cele mai importante: dreptul la viaţă, la libertate, la egalitate în faţa legii.

3. Datoriile cetăţeanului

Imag. V.11. O imagine simbol ce vrea să comunice faptul că Biserica este cu braţele deschise faţă de toţi

Supunerea faţă de autorităţile civile se traduce în trei îndatoriri ale cetăţenilor: plata impozitelor, exercitarea dreptului de vot şi apărarea ţării.

Plata impozitelor. Isus însuşi este de acord cu plata impozitelor. De altfel, impozitele sunt justificate prin destinaţia finală a acestora. Astfel, şcolile, spitalele, poliţia, pompierii, precum şi alte servicii publice sau de protecţie socială ori civilă sunt organizate şi finanţate de către autorităţile statale cu banii proveniţi de la toţi cetăţenii.

Exercitarea dreptului de vot. Este un drept şi, în acelaşi timp, o datorie a cetăţeanului. Este un drept, pentru că fiecare trebuie să-şi exprime opinia în legătură cu cei care urmează să conducă ţara. Este totodată o obligaţie, pentru că, prin neexercitarea acestui drept, pot fi favorizate persoane nedemne de funcţia ori poziţia vizată în societate.

Apărarea ţării. În caz de război, cetăţenii sunt obligaţi să se implice în apărarea propriei ţări. Pe timp de pace, această datorie este redusă la efectuarea unor servicii în folosul comunităţii.

Aplicaţi noile cunoştinţe

1. Citiţi următorul text:

"Şi, urmărindu-l cu atenţie, au trimis spioni, care se prezentau ca fiind drepţi, ca să-l prindă cu vreun cuvânt şi să-l dea pe mâna autorităţii şi a puterii guvernatorului. Ei l-au întrebat: Învăţătorule, ştim că vorbeşti şi înveţi cu dreptate şi nu ţii cont de înfăţişare, ci înveţi calea lui Dumnezeu după adevăr. Ne este permis sau nu să dăm tribut cezarului? El însă, cunoscând viclenia lor, le-a spus: Arătaţi-mi un dinar. Ale cui sunt imaginea şi inscripţia? Ei au răspuns: Ale cezarului. Atunci le-a spus: Daţi-i, aşadar, cezarului ceea ce este al cezarului şi lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu. Astfel, nu l-au putut prinde cu nici un cuvânt în faţa poporului, ci, uimiţi de răspunsul lui, au tăcut" (Lc 20,20-26).

Ce vrea Isus să spună prin: "Daţi cezarului ce este al cezarului"? Ce anume trebuie să-i dăm lui Dumnezeu?

2. De ce crezi că autoritatea civilă trebuie să se exercite ca o slujire?

3. Pe lângă drepturile afirmate de Declaraţia drepturilor omului, enumerate de textul lecţiei, adăugaţi şi voi altele noi.

4. Dacă statul şi Biserica sunt două societăţi suverane şi autonome, ce puncte comune au?Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *