Meniu

Căsătoria: definiţia, materia şi forma sacramentului

Lecţia 26

 

Cartea Genezei ne spune că Dumnezeu, creându-l pe om după chipul şi asemănarea sa, l-a aşezat în paradis unde nu-i lipsea nimic. Adam însă nu era fericit pentru că se simţea singur. Atunci, Dumnezeu a zis: "Nu este bine ca omul să fie singur; am să-i fac un ajutor potrivit pentru el" (Gen2,18). Apoi a întemeiat căsătoria, spunându-le: "De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa, şi se va uni cu nevasta sa şi se vor face un singur trup" (Gen 2,24). Astfel, Adam şi Eva au format prima familie de pe pământ. De la un capăt la altul Sfânta Scriptură vorbeşte despre căsătorie şi despre misterul ei, despre întemeierea ei şi sensul pe care Dumnezeu i l-a dat, despre originea şi scopul ei, despre greutăţile ei izvorâte din păcat (cf. Gen 1 ; 2; 3). Iubirea reciprocă dintre cei doi devine o imagine a iubirii absolute cu care Dumnezeu îl iubeşte pe om. Şi înainte de Cristos oamenii se căsătoreau şi întemeiau familii pe baza unei înţelegeri. A fost voinţa lui Dumnezeu încă de la început ca oamenii să trăiască împreună.

Venind în lume, Mântuitorul înalţă căsătoria la demnitatea de sacrament. Prezenţa sa la nunta din Cana Galileii (cf. In 2,1-12) confirmă acest lucru. Biserica acordă o mare importanţă prezenţei lui Isus la nunta din Cana. Vede în ea confirmarea bunătăţii căsătoriei şi vestirea că de acum încolo căsătoria va fi un semn eficient al prezenţei lui Cristos. Acolo, la Cana Galileii, prin prezenţa sa, Isus binecuvântează căsătoria celor doi miri. Minunea cu schimbarea apei în vin are rolul de a arăta că realitatea Vechiului Testament, prin prezenţa lui Isus, se transformă; devine bucurie, curaj. În esenţa sa, Căsătoria dorită de Isus Cristos este un sacrament prin care două persoane libere, bărbat şi femeie, se unesc pentru toată viaţa lor şi primesc de la Dumnezeu harul de a putea îndeplini cu credinţă şi până la moarte îndatoririle lor. În această frumoasă şi dificilă aventură, un bărbat şi o femeie care sunt mărginiţi în calităţi şi poate cu multe defecte, îşi pun viaţa în comun dorind să se angajeze în iubire unul faţă de celălalt. Este nevoie de mult curaj, de încredere şi mai ales de multă răbdare.

Materia, în cazul sacramentului Căsătoriei este dată de prezenţa celor doi miri, iar forma este dată de formula consimţământului matrimonial. De fapt, cei care celebrează sacramentul Căsătoriei sunt cei doi miri, nicidecum nu este preotul care asistă. Consimţământul matrimonial este actul voinţei prin care un bărbat şi o femeie se dăruiesc şi se primesc reciproc şi definitiv, cu scopul de a trăi o legătură de iubire fidelă şi rodnică. Fără exprimarea consimţământului, căsătoria nu este validă. De asemenea, din partea fiecărui mire, trebuie să se dea în mod liber consimţământul. La rândul său, preotul confirmă legământul prin cuvintele: "Dumnezeu, în bunătatea sa, să întărească acest consimţământ pe care l-aţi dat înaintea noastră şi să împlinească în voi binecuvântarea sa. Ceea ce Dumnezeu a unit omul să nu despartă". După rugăciunea de mulţumire preotul binecuvântează verighetele, iar mirii şi le pun reciproc pe deget, timp în care explică şi semnificaţia: "semn al iubirii şi al fidelităţii".

Căsătoria poate fi încheiată de către toţi aceia care nu sunt opriţi dintr-un motiv anume: faptul că au mai fost căsătoriţi, o boală gravă, un handicap etc. Şi în cazul acestui sacrament, pe lângă celebrant, este nevoie de cel puţin doi martori. Pot fi chiar necăsătoriţi. Căsătoria încheiată între o persoană catolică şi una necatolică, dar botezată, se numeşte căsătorie mixtă.

De reţinut

Imaginea căsătoriei apare încă de la creaţie, când Dumnezeu a spus: "Nu este bine ca omul să fie singur; să-i facem ajutor potrivit pentru el" (Gen 2,18). Apoi a întărit cele spuse: "De aceea, va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va uni cu femeia sa şi amândoi vor fi un singur trup" (Gen 2,24).

Isus Cristos, prin prezenţa sa la nunta din Cana Galileii, înalţă căsătoria Vechiului Testament la rangul de sacrament. De acum, cei doi miri sunt binecuvântaţi de harul lui Dumnezeu.

Căsătoria se încheie între două persoane libere, bărbat şi femeie, pentru toată viaţa.

Materia este reprezentată de prezenţa celor doi miri, iar forma de cuvintele consimţământului pe care şi-l dau unul altuia.

Preotul sau celebrantul doar asistă căsătoria celor doi miri, nu el este cel care o celebrează.

Pentru încheierea căsătoriei este nevoie de doi martori.

Vocabular

paradis = locul de fericire veşnică;

consimţământ matrimonial = formula pe care şi-o spun cei doi miri în cadrul sacramentului Căsătoriei;

creaţi după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu = chipul este reprezentat în om de prezenţa minţii şi avoinţei, iar asemănarea de gradul de iubire pe care îl are omul. Cu cât iubeşte mai mult cu atât se aseamănă mai mult cu Dumnezeu; valid = valabil.

Întrebări

În care carte a Sfintei Scripturi apare pentru prima dată ideea de familie?

În care moment al vieţii a înfiinţat Isus sacramentul Căsătoriei?

Care este materia şi forma acestui sacrament?

Cine nu poate încheia sacramentul Căsătoriei?

Care este rolul preotului în cazul acestui sacrament. Ce este căsătoria mixtă?

Exerciţii

Căutaţi în Vechiul Testament şi alte modele de familie decât cea a lui Adam şi Eva.

Întrebaţi-i pe părinţii voştri despre familia voastră şi alcătuiţi o compunere cu titlul: "Suntem o adevărată familie".

Eliminaţi ceea ce nu corespunde: Căsătoria este un sacrament prin care două persoane căsătorite şi libere, bărbat şi femeie, nu se unesc pentru toată viaţa lor şi primesc de la Dumnezeu harul de a putea îndeplini tot ceea ce vor cu credinţă şi până la moarte îndatoririle lor.

Lectură

Ritualul Căsătoriei

"Preaiubiţilor, aţi venit în casa Domnului pentru ca voinţa voastră de a încheia Căsătoria în faţa slujitorului Bisericii şi a comunităţii să fie întărită de Domnul cu pecetea sa sfântă. Cristos binecuvântează din belşug dragostea voastră conjugală. Pentru a rămâne mereu fideli unul altuia şi pentru a putea îndeplini şi celelalte îndatoriri ale Căsătoriei, el îi îmbogăţeşte şi îi întăreşte cu un sacrament deosebit pe cei pe care i-a consacrat deja prin sfântul Botez.

De aceea vă întreb înaintea Bisericii despre intenţiile voastre.

N. şi N., aţi venit aici fără nici o constrângere, ci în mod liber şi din toată inima ca să încheiaţi legământul Căsătoriei?

Sunteţi pregătiţi, mergând pe drumul Căsătoriei, să vă iubiţi şi să vă respectaţi unul pe altul pentru toată viaţa?

Sunteţi pregătiţi să primiţi cu dragoste copiii pe care Dumnezeu va binevoi să vi-i dea şi să-i educaţi după legea lui Cristos şi a Bisericii sale?

Deoarece sunteţi hotărâţi să încheiaţi legământul sfintei Căsătoriei, daţi-vă mâna dreaptă şi exprimaţi-vă consimţământul în faţa lui Dumnezeu şi a Bisericii sale.

Mirele: «Eu, N., te iau pe tine, N., de soţie şi promit că îţi voi fi credincios în orice împrejurare, fericită sau nefericită, în caz de boală ca şi în timp de sănătate, să te iubesc şi să te respect în toate zilele vieţii mele».

Mireasa: «Eu, N., te iau pe tine, N., de soţ şi promit că îţi voi fi credincioasă în orice împrejurare, fericită sau nefericită, în caz de boală ca şi în timp de sănătate, să te iubesc şi să te respect în toate zilele vieţii mele».

Dumnezeu, în bunătatea sa, să întărească acest consimţământ pe care l-aţi dat înaintea Bisericii şi să binevoiască a împlini în voi binecuvântarea sa. Ceea ce Dumnezeu uneşte, omul să nu despartă.

Binecuvântarea şi înmânarea inelelor:

Domnul să binecuvânteze aceste inele, pe care le veţi dărui unul altuia în semn de iubire şi fidelitate. Amin.

Mirele: «N., primeşte acest inel ca semn al iubirii şi al fidelităţii mele. În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin».

Mireasa: «N., primeşte acest inel ca semn al iubirii şi al fidelităţii mele. În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin»".

© Editura Presa Bună, Bd. Ştefan cel Mare, nr. 26, RO-700064-Iaşi, www.ercis.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *