Meniu

Celebrarea sacramentului Botezului

Lecţia 7

 

În zilele noastre, în lume, sunt numeroase botezurile de adulţi, de tineri sau de copii mai mari, căci n-au primit harul Botezului de la naştere, dar la fel de numeroase sunt şi botezurile nou-născuţilor care au părinţi creştini. Botezul este un sacrament care implică şi face responsabilă întreaga Biserică.

Botezul adulţilor trebuie pregătit printr-o perioadă de timp numită catehumenat, iar pentru Botezul copiilor, Biserica cere o pregătire corespunzătoare a părinţilor, pentru ca aceştia să-şi dea mai bine seama de harul credinţei pe care îl primeşte copilul lor. În acest har, ei trebuie să-şi educe copilul. Pentru Botez există un dublu ritual: unul pentru Botezul adulţilor (care primesc după Botez, imediat Mirul şi Euharistia, aşa cum se procedează în Biserica Orientală şi cu copiii), altul pentru Botezul copiilor.

Oficiantul Botezului este episcopul, preotul sau diaconul (în pericol de moarte, poate boteza orice persoană, dacă o face cu sinceritate şi după intenţia Bisericii). Naşii sunt martorii comunităţii. Ei trebuie să fie creştini convinşi şi să fi fost ei înşişi botezaţi şi confirmaţi. Ei sunt chemaţi, împreună cu părinţii, să susţină credinţa celui botezat, de-a lungul întregii vieţi, prin exemplul şi sfaturile lor.

Ritualul normal al Botezului copiilor, decurge astfel: semnul sfintei cruci, care este o pecete asupra celui care îi va aparţine lui Cristos şi semn că harul Botezului a fost dobândit prin crucea lui Cristos; urmează citirea cuvântului lui Dumnezeu şi explicarea lui. Deoarece Botezul înseamnă lepădarea de păcat şi de diavol, asupra celui care se botează se rosteşte un exorcism, este uns cu untdelemnul catehumenilor, se face lepădarea de Satana şi mărturisirea credinţei. Urmează binecuvântarea apei de botez printr-o rugăciune numită epicleză, prin care se cere ca puterea Duhului Sfânt să coboare în acea apă, pentru ao binecuvânta. Urmează apoi Botezul propriu-zis, care semnifică şi înfăptuieşte moartea faţă de păcat şi dobândirea identităţii de fiu al lui Dumnezeu. Botezul se face prin turnarea apei pe capul celui care îl primeşte. Este recomandat însă să se facă prin scufundarea de trei ori în apa baptismală, ceea ce ar evidenţia mai bine ceea ce simbolizează Botezul: omul e înmormântat şi revine la viaţă împreună cu Cristos. Tripla scufundare sau turnare a apei e însoţită de formula: "N…, eu te botez în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin".

După Botezul propriu-zis, are loc ungerea cu sfânta crismă, ce semnifică darul Duhului Sfânt făcut noului botezat. El a devenit creştin, adică uns cu Duhul Sfânt, încorporat lui Isus, care e uns preot, profet şi rege. Veşmântul alb pe care îl primeşte după această ungere simbolizează faptul că cel botezat "s-a îmbrăcat în Cristos" (Gal 3 ,27), a înviat împreună cu Cristos. La fel şi lumânarea aprinsă de la lumânarea pascală arată că cel botezat a devenit "lumina lumii" (Mt 5,14). Botezul este încheiat cu binecuvântarea solemnă, care scoate în evidenţă bucuria mamei şi a tatălui ce şi-au încredinţat copilul lui Dumnezeu.

La aceeaşi celebrare pot fi botezaţi toţi copiii născuţi într-o anumită perioadă de timp. În afară de cazul că sunt motive temeinice, Botezul trebuie celebrat duminica în cadrul sfintei Liturghii, în biserică. Numai în cazuri excepţionale (de necesitate) este permis ca Botezul să se facă în spital, la maternitate, acasă sau în alt loc.

De reţinut

Oficiantul Botezului e episcopul, preotul sau diaconul ( în pericol de moarte, poate boteza orice persoană, dacă o face cu sinceritate şi după intenţia Bisericii).

Celebrarea Botezului cuprinde: semnul sfintei cruci; citirea cuvântului lui Dumnezeu; rostirea rugăciunii de exorcizare, ungerea cu untdelemnul catehumenilor, lepădarea de Satana şi mărturisirea credinţei, Botezul propriu-zis, ungerea cu sfânta crismă; înmânarea veşmântului alb şi a lumânării aprinse şi binecuvântarea finală.

Vocabular

 rit = ceremonie religioasă, rânduială.

 exorcism= rugăciune pentru alungarea spiritului rău, în cazul Botezului, pentru iertarea păcatului strămoşesc;

 catehumenat = timpul necesar pentru pregătirea unui adult care doreşte să primească Botezul;

 epicleză = rugăciune de invocare a Duhului Sfânt;

 apa baptismală = apa folosită la Botez;

Sfânta crismă = ulei special de măsline şi balsam sfinţit de episcop în Joia Mare.

Întrebări

Cum se numeşte perioada de pregătire pentru adulţii care cer Botezul?

Cine cere Botezul pentru nou-născuţi?

Cum se conferă Botezul propriu-zis?

Cine poate celebra în mod obişnuit sacramentul Botezului?

Care sunt etapele principale din cadrul celebrării Botezului?

Exerciţii

Află de la biroul parohial următoarele:

Data Botezului ……………………………………..

Naşii ………………………………………………….

Numele de botez ……………………………………

Preotul care a celebrat Botezul ………………….

Oraşul şi biserica în care ai fost botezat ………………………………….

Citeşte din Faptele Apostolilor despre botezul primilor creştini.

Lectură

Într-o zi, un credincios protestant a vrut să-l contrazică pe un preot, spunându-i:

– Chiar dacă în Biblie Mântuitorul spune să ne botezăm, eu nu cred că e bine să-i botezăm pe copii, ci doar pe oamenii mari. Trebuie să aştepţi ca cei mici să crească şi de-abia atunci să îi întrebi dacă vor sau nu să fie botezaţi. Doar aşa, ca oameni în toată firea, pot hotărî cu adevărat. Cum puteţi voi, catolicii şi ortodocşii, să-i botezaţi pe copii?

– Spune-mi, îi zise preotul, după ce îl ascultă cu răbdare, ştiu că dumneata ai copii; când erau mici i-ai dus la doctor să-i vaccineze?

– Da, îi răspunse omul.

– De ce nu ai aşteptat să crească şi să-i întrebi mai întâi dacă vor sau nu să fie vaccinaţi? îl mai întrebă preotul pe om.

– Fiindcă nu voiam să se îmbolnăvească şi ştiam că e bine pentru ei.

– Ei, vezi, tot aşa şi noi ştim că Botezul este bun pentru copii şi nu trebuie să aşteptăm. Aşa cum vaccinezi un copil de mic ca să nu i se îmbolnăvească trupul fragil, tot aşa îl botezi pentru a nu i se "îmbolnăvi" sufletul lui tânăr. Prin puterea Duhului Sfânt, prin harul său, coborât astfel peste prunc, acesta e un om nou, pregătit pentru o viaţă nouă şi luminoasă: viaţa creştinească. Protestantul îşi plecă ochii în pământ şi plecă gândind la cele spuse de preot.

© Editura Presa Bună, Bd. Ştefan cel Mare, nr. 26, RO-700064-Iaşi, www.ercis.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *