Meniu

Roadele sacramentului Mirului

Lecţia 12

 

Mirul este o revărsare deplină a Duhului Sfânt, o întărire şi o desăvârşire a Botezului. Prin acest sacrament are loc în noi creşterea harurilor baptismale: consolidează în noi calitatea de fii ai lui Dumnezeu; ne uneşte mai strâns cu Isus; sporeşte în noi darurile Duhului Sfânt; ne leagă mai strâns cu Biserica; ne dăruieşte o putere specială a Duhului Sfânt, pentru a răspândi şi apăra credinţa prin cuvânt şi faptă, ca adevăraţi martori ai lui Isus, pentru a nu ne ruşina niciodată de crucea lui. Cel care primeşte sacramentul Mirului cu credinţă, primeşte nobilul titlu de soldat şi apostol al lui Cristos.

Ca soldat al lui Cristos, trebuie să participe la lupta pe care Domnul său o duce împotriva Satanei şi a păcatului. Soldatul trebuie să fie capabil să sufere pentru a câştiga o bătălie (nu există luptă fără suferinţă), pentru bine şi pentru adevăr. Ca apostol, trebuie să înveţe adevărul religios pe cei mici, pe cei ignoranţi: să apere adevărurile religioase în faţa celor care-l neagă pe Dumnezeu sau îl ofensează.

Mirul îl pecetluieşte pe creştin cu un sigiliu spiritual de neşters numit caracter, ca semn că îi aparţine definitiv lui Cristos, este pentru totdeauna în slujba lui. Nu trebuie să uiţi niciodată: Duhul Sfânt lucrează în tine în tăcere pentru a te lumina, a te călăuzi, a te sfinţi. El îţi pune la dispoziţie cele şapte daruri ale sale. El îţi dă înţelepciunea şi înţelegerea. Va depinde de tine dacă vrei să înţelegi lucrurile divine, ascultând cuvântul său, studiindu-l la ora de religie, la Liturghie. Duhul Sfânt îţi dă frica de Dumnezeu, dar este de datoria ta să te gândeşti la suveranitatea celui Preaînalt având în tine sentimente de umilinţă şi respect. Duhul Sfânt aşteaptă sfinţirea ta. Depinde de tine dacă vrei să te apropii de izvoarele sfinţirii, care sunt sacramentele: Euharistia, Pocăinţa. Este hotărârea ta de a recurge cu promptitudine la ele.

Cheamă-l pe Duhul Sfânt în rugăciunile tale şi cere darurile sale. El este oaspetele dulce al sufletului tău şi nu aşteaptă decât chemarea ca să te ajute; cere şi urmează sfatul lui. În orice împrejurare vei avea nevoie de lumină şi întărire. Aminteşte-ţi că fără el nu poţi face nimic care să aibă merit în faţa lui Dumnezeu. El este cel care te inspiră la bine, te luminează să iei hotărârile cele mai bune. El te ocroteşte împotriva răului şi tot el conduce în tine opera de sfinţire. El este cel pe care trebuie să-l chemi în rugăciunile tale şi în momentele tale de ispită. El este cel care conduce Biserica şi pe tine care faci parte din Biserică prin Botez. Duhul Sfânt este acela care te întăreşte în toate.

De reţinut

Mirul împrospătează în noi Botezul, ne angajează mai mult în Biserică, ne dă forţă pentru a ne apăra credinţa, primim darurile Duhului Sfânt, ne aminteşte că suntem fiii lui Dumnezeu.

Duhul Sfânt este cel care lucrează în noi, el ne inspiră să facem binele şi să fugim de rău.

Trebuie să-l invocăm deseori pe Duhul Sfânt cu darurile sale pentru a creşte în noi credinţa, speranţa şi dragostea.

Vocabular

 ignorant = neştiutor;

 a da mărturie = a face cunoscut un adevăr ştiut;

 soldat al lui Cristos = cel care cunoaşte învăţătura lui Cristos şi o trăieşte în viaţa de zi cu zi; cel care apară credinţa creştină;

 promptitudine = cu rapiditate, imediat;

 ispită = îndemn sau ademenire spre rău;

Întrebări

Care sunt roadele Mirului?

Care sunt cele şapte daruri ale Duhului Sfânt?

Ce înseamnă să fii soldatul lui Isus? Dar apostolul său?

Exerciţii

Sfântul Ştefan a fost primul care a mărturisit prin sângele său adevărurile învăţate de Isus. Poţi citi despre el în Faptele Apostolilor în capitolele 6 şi 7. După ce ai citit această istorisire răspunde corect la următoarele întrebări:

a) Cine este Ştefan?

b) Care a fost misiunea sa în Biserică?

c) Ce le spunea adversarilor săi?

d) Cum a murit?

e) Care au fost ultimele sale cuvinte?

f) Ce rol a jucat Duhul Sfânt în viaţa lui?

Citeşte următoarele texte din Sfânta Scriptură şi notează pe caiet însuşirile Duhului Sfânt: In16,13; Ioel2 ,28-29; Fap 2,38; Fap 8,14-17; Fap 2,3-4; Fap 8,17; Ef 4 ,30; 2Cor 1,21-22.

Precizează darul Duhului Sfânt care a lucrat mai mult în următoarele cazuri:

a) Apostolii, care au fost bătuţi pentru învăţătura lui Isus pe care o predicau. Ei erau fericiţi zicând că au fost făcuţi demni de a suporta ocări şi dureri pentru Cristos.

b) Sfântul Dominic Savio a scris următoarele cuvinte: "Mai bine moartea, decât păcatul".

c) Elena era foarte bolnavă, dar îşi zicea: "Sufăr mult, această suferinţă o ofer lui Isus".

Lectură

Cântec

Refren: Vino, Duhule Sfinte,
peste noi revarsă harurile tale.

 1. Tu eşti Duhul iubirii sfinte
  Ce purcezi dintr-un bun Părinte
  Şi din Fiul veşnic adorat.
 2. Raza-ţi sfântă din cer venită,
  Inimi multe la har invită,
  Ca să aibă viaţă-n Cristos.
 3. Unde tu eşti primit cu-ardoare
  Omul vechi şi lumesc dispare
  Şi se plămădeşte omul nou.
 4. Tu ne dai nouă alinare
  Când suntem puşi la-ncercare,
  Şi ni-i viaţa de nesuferit.
 5. Când furtuna-mprejur vuieşte,
  Tu eşti cel care ne-ntăreşte
  Şi ne duce sigur la liman.
 6. Varsă-n noi ne-ncetat lumină,
  Fă-ne fruntea mereu senină,
  Prin iubirea ta de negrăit.
© Editura Presa Bună, Bd. Ştefan cel Mare, nr. 26, RO-700064-Iaşi, www.ercis.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *