Meniu

Sfânta Liturghie: liturgia cuvântului şi liturgia euharistică

Lecţia 17

 

Sfânta Liturghie este momentul culminant al vieţii Bisericii. Spre ea se îndreaptă toate acţiunile şi de la ea pornesc toate. Ea este jertfa Noului Testament, în care Domnul nostru Isus Cristos, sub chipul pâinii şi al vinului, se jertfeşte Tatălui său ceresc, prin mâinile preotului.

O trăire autentică a credinţei are ca scop o participare mai activă la sfânta Liturghie. O Liturghie trăită profund are rolul de a-l ajuta pe om în trăirea şi înţelegerea întregii sale vieţi. Sfânta Liturghie nu este o simplă masă, un banchet în sensul pe care îl ştim noi oamenii; nu este nici doar o simplă adunare, ci este memorialul morţii şi învierii lui Isus. Ea este noua şi veşnica alianţă. În cadrul ei, Isus se jertfeşte Tatălui pentru mântuirea lumii. Toate acestea, în cadrul sfintei Liturghii, nu sunt doar amintite sau sărbătorite, ci atunci se întâmplă. De aceea e mare sfânta Liturghie, e "dumnezeiasca Liturghie", este "cutremurătoarea Liturghie". La ea participă oamenii de pe pământ, îngerii şi sfinţii din cer, este unită într-un fel întreaga creaţie. Preotul împrumută trupul său cu tot ce îi aparţine lui Isus şi-l lasă pe Isus să celebreze.

Sfânta Liturghie are două părţi: liturgia cuvântului şi liturgia euharistică. Nu sunt două Liturghii, ci este una singură împărţită în două.

Prima parte are în centru cuvântul lui Dumnezeu. La început se cântă un cântec care are rolul de a însoţi intrarea preotului la altar. Sfânta Liturghie începe cu semnul sfintei cruci, după care urmează salutul preotului. Actul penitenţial la care suntem invitaţi prin cuvintele: "Să ne recunoaştem păcatele pentru a lua parte cu vrednicie la această sfântă Liturghie" are rolul de a-l determina pe cel care participă să-şi recunoască cu umilinţă micimea înaintea lui Dumnezeu. Dacă este o sărbătoare are loc şi intonarea imnului "Gloria in excelsis Deo", după care urmează rugăciunea colectei sau rugăciunea zilei. Următoarea etapă este proclamarea cuvântului lui Dumnezeu: două lecturi şi un psalm în zi de lucru (una luată din alte cărţi decât Evanghelia şi un fragment propriu-zis din Evanghelie), trei lecturi şi un psalm în zi de sărbătoare, după care urmează omilia sau predica. Prima parte, liturgia cuvântului, se încheie cu recitarea Crezului şi rugăciunea credincioşilor.

A doua parte are în centru prefacerea sau transformarea pâinii şi a vinului în trupul şi sângele lui Isus Cristos. Această parte începe cu ofertoriul. Sunt aduse la altar pâinea şi vinul pentru a fi consacrate. Printr-o binecuvântare specială, preotul le oferă lui Dumnezeu şi mulţumeşte pentru ele. Liturghia continuă cu rugăciunea euharistică în cadrul căreia sunt amintite lucrările pe care Dumnezeu le-a făcut de-a lungul timpului în favoarea omului; este amintită jertfa lui Cristos de pe Calvar, după care are loc momentul sfânt al prefacerii. Preotul, folosind aceleaşi cuvinte pe care le-a folosit şi Isus Cristos, împlineşte dorinţa lui: "Faceţi aceasta în amintirea mea!" (Lc 22,19b). Ceea ce se vede, pâinea şi vinul, prin cuvintele lui Isus, pronunţate de preot, se transformă în trupul şi sângele lui Isus Cristos. Acest moment se încheie cu doxologia finală: "Prin Cristos, cu Cristos şi în Cristos, ţie, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea şi mărirea în toţi vecii vecilor. Amin". Urmează recitarea rugăciunii "Tatăl nostru", ritul păcii, distribuirea sfintei Împărtăşanii, rugăciunea de după Împărtăşanie, binecuvântarea finală şi trimiterea credincioşilor: "Liturghia s-a sfârşit, mergeţi în pace!" Este o trimitere în misiune. Creştinul care a participat la sfânta Liturghie trebuie să meargă şi să trăiască în viaţa lui misterul la care a participat.

Astfel, din două părţi, sfânta Liturghie, memorialul morţii şi învierii lui Isus Cristos, îi trimite pe fiecare dintre participanţi în misiune. Pentru a satisface preceptul duminical, un creştin trebuie să participe la o Liturghie întreagă: de la semnul sfintei cruci de la început până la binecuvântarea şi trimiterea finală. Sfânta Împărtăşanie nu se poate păstra decât în locurile prevăzute special: catedrală, bazilică, biserică, oratoriu, capelă. Nu se poate păstra în case particulare sau în buzunar. Locul ei este în tabernacol.

De reţinut

Sfânta Liturghie are două părţi: liturgia cuvântului şi liturgia euharistică.

Prima parte are în centru cuvântul lui Dumnezeu, a doua prefacerea sau transformarea pâinii şi a vinului în trupul şi sângele lui Isus Cristos.

Prima parte reprezintă pregătirea celei de-a doua, iar cea de-a doua este împlinirea celei dintâi.

Amândouă părţile sunt importante şi pentru ca o Liturghie să fie validă, nu se poate omite nici una.

Vocabular

doxologie = rugăciune prin care este preamărită Sfânta Treime;

precept duminical = obligaţia de a participa în fiecare duminică şi sărbătoare de poruncă la sfânta Liturghie.

Întrebări

Câte părţi are sfânta Liturghie?

Care sunt etapele principale din prima parte? Dar din partea a doua?

Când poate să spună cineva că a participat duminica sau în sărbătorile de poruncă la o sfântă Liturghie întreagă?

În care parte a Liturghiei are loc ritul ofertoriului?

Exerciţii

Ordonaţi silabele şi formaţi cuvinte:

  • ne-pâi =
  • col-ta-ber-na =
  • ni-e-îm-păr-tă-şa =
  • ge-sân =

Pune semnul X în faţa propoziţiilor adevărate din punct de vedere creştinesc:

  • Trebuie să mergem la biserică duminica şi în celelalte sărbători de poruncă.
  • Sfânta Împărtăşanie se păstrează în buzunar.
  • Isus ne dă trupul şi sângele său la Spovadă.
  • Transformarea pâinii şi a vinului în trupul şi sângele lui Isus are loc în timpul sfintei Liturghii.

Compuneţi o poezie cu titlul: "Sfânta Liturghie".

Lectură

Cântec

Refren: Domnul ne cheamă la sărbătoare,
Masă a pregătit pentru noi.
El ne aşteaptă cu bucurie,
Cu noi să-mpartă viaţa sa.

I. Uită de toate las-orice grijă,
Orice problemă te-ar frământa.
Domnul te-aşteaptă cu nerăbdare,
Vrea să-ţi ofere iubirea sa.

II. Ca şi în iesle ca şi pe cruce,
El e prezent acum pe altar.
Vino, te-aşteaptă la sărbătoare,
Cu trupul său te va hrăni.

III.El va ierta greşelile tale,
Va înţelege de ce ai căzut.
El a venit s-aducă în lume
Dragostea, pacea şi mila sa.

© Editura Presa Bună, Bd. Ştefan cel Mare, nr. 26, RO-700064-Iaşi, www.ercis.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *