Meniu

Adaos pentru pregătirea la Mir

Despre Mir

67. Ce este Mirul?

Mirul sau Confirmaţiunea este un sacrament prin care dobândim pe Sfântul Duh cu darurile sale, ca să putem mărturisi cu tărie credinţa creştinească.

Prin sacramentul Mirului, Cristos revarsă în noi plinătatea Sfântului Duh. Acest sacrament, administrat odinioară de apostoli, de regulă este administrat astăzi de către episcop creştinilor ajunşi la vârsta priceperii. "Atunci Petru şi Ioan au pus mâinile peste ei şi ei l-au primit pe Duhul Sfânt" (Fap 8,17).

68. Cum se administrează Mirul?

Episcopul îşi impune mâinile asupra celui care primeşte Mirul, îl unge pe frunte cu untdelemn sfinţit spunând în acelaşi timp cuvintele: "N…, primeşte pecetea darului Sfântului Duh" şi cel miruit răspunde: "Amin". După aceea episcopul dăruieşte pacea spunând: "Pace ţie", la care cel miruit răspunde: "Şi cu duhul tău".

69. Ce înfăptuieşte Cristos în noi prin sacramentul Mirului?

Prin sacramentul Mirului, Cristos îl revarsă în noi pe Sfântul Duh pentru ca:

 • să mărturisim fără şovăire credinţa;
 • să luptăm neînfricaţi împotriva duşmanilor mântuirii noastre;
 • să conlucrăm la sfinţirea lumii.

Prin sfântul Mir, viaţa harului primită la Botez trebuie să ajungă la maturitate. Mirul întipăreşte în sufletul omului o pecete de neşters, semnul celui care lupă şi munceşte pentru instaurarea împărăţiei lui Cristos. Noi trebuie să ne îngrijim şi de mântuirea celorlalţi oameni. Vom răspunde în faţa lui Dumnezeu pentru tot ce am fi putut face în această privinţă şi nu am făcut.

70. Mirul este necesar pentru mântuire?

Sacramentul Mirului nu este numaidecât necesar pentru mântuire, dar nu face bine cel care nu-l primeşte din nepăsare.

71. Cum trebuie să ne pregătim pentru primirea Mirului?

Pentru primirea Sfântului Mir trebuie să ne pregătim curăţindu-ne sufletul cel puţin de toate păcatele de moarte şi cerând de la Dumnezeu darurile Duhului Sfânt.

72. Care sunt cele şapte daruri ale Duhului Sfânt?

Cele şapte daruri ale Duhului Sfânt sunt:

 • Înţelepciunea;
 • Înţelegerea;
 • Sfatul;
 • Puterea;
 • Ştiinţa;
 • Evlavia;
 • Frica de Dumnezeu.

Duhule Sfânt, dă-mi curaj şi fervoare ca să-mi mărturisesc pretutindeni şi fără reţinere credinţa. "Biserica valorează pentru noi atât cât suntem dispuşi să muncim, să ne rugăm şi să ne jertfim pentru ea" (Papa Pius al XI-lea).

Despre Maslu

73. Ce este Maslul?

Maslul este un sacrament prin care bolnavul, prin ungerea cu untdelemn sfinţit şi prin rugăciune preotului, dobândeşte harul lui Dumnezeu pentru mântuirea sufletului şi deseori chiar pentru sănătate trupului.

Despre Preoţie

74. Ce este Preoţia?

Preoţia este un sacrament, care dă puterea preoţească şi harul de a putea îndeplini cu sfinţenie slujbele religioase.

75. Ce daruri cuprinde puterea preoţească?

Puterea preoţească cuprinde darurile:

 1. De a preface pâinea şi vinul în trupul şi sângele lui Isus Cristos;
 2. De a ierta păcatele;
 3. De a predica cuvântul lui Dumnezeu.

Despre Căsătorie

76. Ce este Căsătoria?

Căsătoria este un sacrament prin care două persoane libere, bărbat şi femeie, se unesc pentru toată viaţa lor şi primesc de la Dumnezeu harul de a îndeplini cu credinţă, până la moarte, îndatoririle lor.

© Editura Presa Bună, Bd. Ştefan cel Mare, nr. 26, RO-700064-Iaşi, www.ercis.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *