Meniu

Adevăruri şi norme de viaţă creştină

Cele două taine (mistere) principale ale credinţei

 1. Unitatea şi trinitatea lui Dumnezeu.
 2. Întruparea, pătimirea, moartea şi învierea Domnului nostru Isus Cristos.

Cele şase adevăruri de crezut

 1. Este numai un singur Dumnezeu.
 2. Dumnezeu este drept: el răsplăteşte binele şi pedepseşte răul.
 3. În Dumnezeu sunt trei persoane: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh.
 4. A doua persoană dumnezeiască s-a făcut om, pentru ca, prin moartea sa pe cruce, să răscumpere pe oameni şi în veci să-i mântuiască.
 5. Sufletul omului este nemuritor.
 6. Harul lui Dumnezeu este trebuincios pentru mântuirea omului.

Cele două porunci ale iubirii

 1. Să-l iubeşti pe Domnul Dumnezeul tu din toată inima ta, din tot sufletul tu, din tot cugetul tu şi din toate puterile tale.
 2. Să-l iubeşti pe aproapele tu ca pe tine însuţi.

Regula de aur (Mt 7,12)

Tot ce vrei ca oamenii să fac pentru voi, faceţi şi voi pentru ei.

Cele opt fericiri evanghelice (Mt 5,3-10)

 1. Fericiţi cei săraci în duh, pentru că a lor este împărăţia cerurilor.
 2. Fericiţi cei care plâng, pentru că ei vor fi consolaţi.
 3. Fericiţi cei blânzi, pentru că ei vor moşteni pământul.
 4. Fericiţi cei cărora le este foame şi sete de dreptate, pentru că ei vor fi săturaţi.
 5. Fericiţi cei milostivi, pentru că ei vor afla milostivire.
 6. Fericiţi cei cu inima curată, pentru că ei îl vor vedea pe Dumnezeu.
 7. Fericiţi făcătorii de pace, pentru că ei vor fi numiţi fii ai lui Dumnezeu.
 8. Fericiţi cei persecutaţi pentru dreptate, pentru că a lor este împărăţia cerurilor.

Cele trei virtuţi teologale

 1. Credinţa
 2. Speranţa
 3. Iubirea

Cele patru virtuţi cardinale

 1. Prudenţa
 2. Dreptatea
 3. Cumpătarea
 4. Tăria

Cele şapte daruri ale Duhului Sfânt

 1. Înţelepciunea
 2. Înţelegerea
 3. Ştiinţa
 4. Sfatul
 5. Pietatea
 6. Tăria
 7. Frica de Dumnezeu

Cele douăsprezece roade ale Duhului Sfânt

 1. Iubirea
 2. Bucuria
 3. Pacea
 4. Răbdarea
 5. Bunăvoinţa
 6. Bunătatea
 7. Îngăduinţa
 8. Blândeţea
 9. Fidelitatea
 10. Modestia
 11. Cumpătarea
 12. Castitatea

Cele şapte sacramente

 1. Botezul
 2. Mirul
 3. Euharistia
 4. Pocăinţa
 5. Ungerea bolnavilor
 6. Preoţia
 7. Căsătoria

Cele şase păcate împotriva Duhului Sfânt

 1. A abuza de bunătatea lui Dumnezeu, cu gândul că Dumnezeu nu ne va pedepsi.
 2. A deznădăjdui de mila lui Dumnezeu.
 3. A te împotrivi adevărului cunoscut.
 4. A-l invidia pe aproapele pentru darurile pe care le-a primit.
 5. A avea o inimă împietrită faţă de dojenile mântuitoare.
 6. A rămâne cu îndărătnicie în nepocăinţă.

Cele patru păcate strigătoare la cer

 1. Uciderea de bunăvoie sau premeditat;
 2. Sodomia;
 3. Asuprirea săracilor, a văduvelor şi orfanilor;
 4. Oprirea nedreaptă a plăţii datorate altora.

Cele şapte vicii capitale

 1. Mândria
 2. Zgârcenia
 3. Necurăţia
 4. Invidia
 5. Lăcomia
 6. Mânia
 7. Lenea

Cele patru lucruri de pe urmă

 1. Moartea
 2. Judecata
 3. Iadul
 4. Paradisul

Cele Zece Porunci (Decalogul)

Eu sunt Domnul Dumnezeul tău:

 1. Să nu ai alţi dumnezei în afară de mine, să nu-ţi faci chip cioplit, ca să te închini lui.
 2. Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în zadar.
 3. Adu-ţi aminte să sfinţeşti ziua Domnului.
 4. Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să-ţi fie ie bine şi să trăieşti mult pe pământ.
 5. Să nu ucizi.
 6. Să nu faci fapte necurate.
 7. Să nu furi.
 8. Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tu.
 9. Să nu pofteşti femeia aproapelui tu.
 10. Să nu pofteşti casa aproapelui tu şi nici un lucru ce este al lui.

Cele cinci porunci ale Bisericii

 1. Să sfinţeşti sărbătorile rânduite de sfânta Biserică şi să asculţi sfânta Liturghie în toate duminicile şi sărbătorile de poruncă.
 2. Să ţii posturile rânduite de sfânta Biserică şi să nu mănânci carne în zilele oprite.
 3. Să-ţi mărturiseşti păcatele cel puţin o dată pe an şi să primeşti sfânta Împărtăşanie în timpul Paştilor.
 4. Să nu faci nuntă în zile oprite.
 5. Să plăteşti Bisericii simbria şi celelalte datorii către ea după legi şi obiceiuri.

Cele şapte fapte de milostivire sufletească

 1. A sfătui pe cei ce în îndoială.
 2. A învăţa pe cei neştiutori.
 3. A avertiza pe cei păcătoşi.
 4. A mângâia pe cei mâhniţi.
 5. A ierta ofensele.
 6. A suporta cu răbdare nedreptatea.
 7. A ne ruga lui Dumnezeu pentru cei vii şi pentru cei mori.

Cele şapte fapte de milostivire trupească

 1. A da de mâncare celor înfometaţi.
 2. A da de băut celor însetaţi.
 3. A îmbrăca pe cei goi.
 4. A găzdui pe pelerini.
 5. A vizita pe cei bolnavi.
 6. A vizita pe cei închişi.
 7. A îngropa pe cei morţi.

Ce se cere pentru a face o Spovadă bună?

Pentru a face o Spovadă bună, se cer cinci lucruri:

 1. examinarea conştiinţei;
 2. părerea de rău pentru păcate;
 3. promisiunea să nu le mai săvârşeşti niciodată;
 4. acuzarea păcatelor sau mărturisirea;
 5. îndeplinirea pocăinţei.

Ce se cere pentru a putea primi cu vrednicie sfânta Împărtăşanie?

Pentru a primi cu vrednicie sfânta Împărtăşanie, se cer patru lucruri:

 1. să fii în harul lui Dumnezeu;
 2. să ştii şi să crezi că în sfânta Împărtăşanie primim adevăratul trup şi sânge al lui Isus Cristos;
 3. să posteşti cel puţin o oră înainte de a primi sfânta Împărtăşanie;
 4. să te rogi înainte şi după primirea sfintei Împărtăşanii.

Sărbătorile de poruncă

În afară de toate duminicile de peste an, sărbătorile de poruncă pe care trebuie să le ţinem sunt următoarele:

 1. Sfânta Maria, Născătoarea de Dumnezeu (1 ianuarie).
 2. Epifania Domnului (6 ianuarie).
 3. Sfântul Iosif, Soţul Sfintei Fecioare Maria (19 martie).
 4. Înălţarea Domnului (40 de zile dup Paşti).
 5. Trupul şi Sângele Domnului (joi, după duminica Preasfintei Treimi).
 6. Sfinţii Petru şi Paul, apostoli (29 iunie).
 7. Adormirea Maicii Domnului (15 august).
 8. Toi Sfinţii (1 noiembrie).
 9. Neprihănita Zămislire a Sfintei Fecioare Maria (8 decembrie).
 10. Naşterea Domnului nostru Isus Cristos (25 decembrie).

Posturile catolice

Posturile rânduite de Biserică sunt:

 • Timpul Adventului, de patru săptămâni.
 • Postul Mare, de patruzeci de zile (Quadragesima), care ţine de la Miercurea Cenuşii până în Joia Mare, când începe Triduum-ul pascal.
© Editura Sapientia, Str. Th. Văscăuţeanu 6, RO–700462-Iaşi, www.editurasapientia.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *