Meniu

Puterile lui Dumnezeu în tine

Când Dumnezeu ţi-a dat viaţa omenească, a pus în tine două puteri "umane", adică proprii omului: inteligenţa şi voinţa.

Apoi, când în Botez ţi-a dat viaţa sa divină, a pus în tine două puteri "divine": virtuţile şi darurile Duhului Sfânt.

Virtuţile divine

Virtuţile divine îţi dau "capacitatea şi puterea" de a acţiona ca fiu al lui Dumnezeu.

Fără ele – chiar având în tine viaţa divină -, ai fi la fel ca un om viu, dar incapabil să se mişte şi să acţioneze.

Totuşi, virtuţile cer colaborarea ta. Sunt ca şi vâslele unei bărci, necesare pentru a o face să înainteze, dar care trebuie să fie mişcate.

Virtuţile teologale

Cele trei virtuţi divine principale, pe care Dumnezeu le-a pus în tine în ziua Botezului, sunt credinţa, speranţa şi iubirea.

Ele conduc raportul tău cu Dumnezeu, pentru că au puterea să te pună în contact direct cu el, să te unească cu el fără intermediari: pentru aceasta sunt numite "virtuţi teologale" (din grecescul Theos = Dumnezeu ).

Copilul care "crede" fără cel mai mic dubiu în ceea ce-i spune tatăl, care "se abandonează" cu încredere în braţele sale, "care-l iubeşte" cu aceeaşi dragoste cu care se vede iubit: iată imaginea cea mai frumoasă a ceea ce virtuţile teologale fac să fie posibil pentru noi, în relaţie cu Tatăl nostru ceresc!

Virtuţile morale

Toate celelalte virtuţi divine conduc însă raporturile tale cu creaturile (cu tine însuţi, cu aproapele, cu lucrurile), dându-ţi capacitatea de a te comporta faţă de ele în felul şi în măsura în care te unesc mai mult cu Dumnezeu: pentru aceasta sunt numite "virtuţi morale".

Ele nu te unesc cu Dumnezeu imediat, ci prin modul corect în care te vei folosi de creaturi – sunt ca "paşii" copilului care aleargă către Tatăl său!

Virtuţile morale sunt mult mai numeroase, dar toate pot fi conduse către cele patru virtuţi, numite "cardinale": prudenţa, dreptatea, tăria, cumpătarea.

Astfel, de exemplu, virtutea numită "prudenţa" îţi dă capacitatea şi puterea de a alege mijloacele cele mai potrivite pentru a merge spre Dumnezeu, evitând obstacolele ce te-ar putea îndepărta de el.

Darurile Duhului Sfânt

În timp ce virtuţile divine (atât cele teologale, cât şi cele morale) îţi dau "capacitatea" de a acţiona ca fiu al lui Dumnezeu, darurile Duhului Sfânt au funcţia de "a uşura" urcarea ta către Dumnezeu.

Darurile acţionează independent de colaborarea ta.

Ele sunt ca velele bărcii care adună suflarea Duhului Sfânt (inspiraţiile sale sfinte), făcând în acest fel plăcută şi uşoară practicarea virtuţilor.

Astfel, darul înţelepciunii, dându-ţi dorul de Dumnezeu, înflăcărează iubirea ta faţă de el. Darul inteligenţei, ajutându-te să intuieşti adevărurile divine, luminează credinţa ta în el. Şi la fel se poate spune şi despre celelalte şapte daruri în relaţie cu celelalte virtuţi.

Care sunt virtuţile divine ce ne fac capabili să acţionăm ca fii ai lui Dumnezeu?

Virtuţile divine care ne fac capabili să acţionăm ca fiii ai lui Dumnezeu sunt cele trei virtuţi teologale: credinţa, speranţa şi iubi rea şi cele patru virtuţi cardinale: prudenţa, dreptatea, tăria şi cum pătarea.

Care sunt darurile Duhului Sfânt ce uşurează raporturile noastre cu Dumnezeu?

Darurile Duhului Sfânt sunt: înţelepciunea, înţelegerea, ştiinţa, sfatul, pietatea, tăria şi frica de Dumnezeu.

Act de credinţă

Doamne, Dumnezeul meu,
cred cu tărie tot ceea ce ne-ai descoperit tu,
adevărul veşnic şi negreşelnic,
şi ce ne învaţă sfânta Biserică.
Cred mai ales în tine,
unicul şi adevăratul Dumnezeu
în trei persoane egale, şi totuşi deosebite,
Tatăl, şi Fiul şi Sfântul Duh.
Cred în Isus Cristos, Fiul unic al Tatălui,
care s-a născut din Maria Fecioara,
a pătimit, a murit şi a înviat pentru mântuirea noastră.
Cred că tu eşti drept şi dai fiecăruia după faptele sale:
pe cei buni îi răsplăteşti cu fericirea cerească,
iar pe cei răi îi pedepseşti cu osânda veşnică a iadului.
În această credinţă vreau să trăiesc şi să mor.
Doamne, întăreşte-mi credinţa. Amin.

Act de speranţă

Doamne, Dumnezeul meu,
nădăjduiesc cu încredere deplină că-mi vei dărui,
din bunătatea ta şi prin meritele lui Isus Cristos,
iertarea păcatelor, harul tău şi fericirea veşnică,
fiindcă tu mi-ai făgăduit acestea
şi eşti nesfârşit de credincios făgăduinţelor tale. Amin.

Act de iubire

Doamne, Dumnezeul meu,
te iubesc din toată inima, din tot sufletul,
din toate puterile mele şi mai presus de orice,
pentru că eşti nemărginit de bun şi vrednic de iubire.
Îl iubesc şi pe aproapele ca pe mine însumi din dragoste către tine
şi iert din inimă pe toţi aceia care mi-au greşit.
Doamne, fă să te iubesc din ce în ce mai mult. Amin.

Când Dumnezeu ţi-a dăruit viaţa sa divină în Botez, a pus în tine şi puterile sale divine, pentru ca tu să poţi acţiona în mod divin: aceste puteri sunt VIRTUŢILE şi DARURILE. Rugăciunile din această pagină te vor ajuta să obţii de la Dumnezeu creşterea puterilor divine.

© Editura Sapientia, Str. Th. Văscăuţeanu 6, RO–700462-Iaşi, www.editurasapientia.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *