Meniu

Cele trei sacramente ale “iniţierii creştine”

Părtaş la Viaţa divină

După scurtul rezumat al adevărurilor creştine (pe care le cunoşteai deja din catehism, de la prima Împărtăşanie), vreau acum să-ţi explic în ce mod o simplă fiinţă omenească devine adevărat fiu al lui Dumnezeu ca şi Isus.

Aşa cum ştii, sacramentele instituite de Isus pentru a ne da viaţa sa divină sunt şapte: Botezul, Mirul, Euharistia, Pocăinţa, Ungerea bolnavilor, Preoţia şi Căsătoria.

Trei dintre acestea, însă, sunt mai necesare decât celelalte, pentru că ele sunt acelea care dau început vieţii noastre de creştini, viaţă ce va fi apoi perfecţionată de celelalte patru sacramente.

Aceste trei sacramente sunt:

  • Botezul, care ne face să ne naştem la viaţa divină a lui Isus;
  • Confirmaţiunea ( sau Mirul), care ne dă puterea de a creşte în viaţa creştină;
  • Euharistia, care hrăneşte viaţa noastră sufletească cu hrana divină a trupului şi sângelui Domnului.

Aceste trei sacramente sunt numite pentru aceasta sacramentele "iniţierii creştine": ele sunt, de fapt, acelea care dau început vieţii divine a lui Isus Cristos în fiecare dintre noi.

Părtaş la "Paştele" lui Cristos

Cele trei sacramente ale "iniţierii" sunt numite şi sacramente "pascale", pentru că realizează pe deplin "Paştele" nostru, adică "trecerea" noastră de la condiţia de simple fiinţe omeneşti la aceea de fii ai lui Dumnezeu.

Ele, în Vechiul Testament, sunt simbolizate de "trecerea" pe care a făcut-o poporul evreu "prin Marea Roşie", sub conducerea lui Moise, de la sclavia Egiptului la libertatea pământului făgăduit, trecere căreia în ebraică i se spune tocmai "Paştele" (Ex 12,37-51).

Dar "paştele" lui Moise a fost numai un simbol al "Paştelui" lui Isus, adică al "adevăratei treceri" de la moartea păcatului la viaţa lui Dumnezeu, pe care Isus Cristos a obţinut-o "trecând" de la moar tea pe cruce la înviere: Paştele adevărat la care noi participăm primind cele trei sacramente ale iniţierii creştine.

Trei sacramente, un singur Duh, un singur scop

Aceste trei sacramente, chiar dacă sunt distincte, au un singur izvor, pentru că în toate trei acţionează acelaşi Duh Sfânt.

Ele sunt ca trei paşi ce ne apropie din ce în ce mai mult de Isus şi ne unesc cu el atât de intim, încât îl putem numi pe Dumnezeu cu tandrul nume de "Abba, Tată" (Rom 8,15).

De ce Botezul, Mirul şi Euharistia se numesc "sacramentele iniţierii creştine"?

Aceste trei sacramente sunt numite ale "iniţierii creştine" pentru că, la fel cum se întâmplă în viaţa noastră omenească, ele dau început, întăresc şi hrănesc în noi viaţa lui Dumnezeu.

Aşa cum o sămânţă, după ce a răsărit la viaţă, pentru a nu muri, trebuie să se întărească şi să se hrănească, tot la fel, viaţa di vină, după ce s-a născut în tine prin Botez, trebuie să se întărească prin Mir şi să se hrănească prin Euharistie.

© Editura Sapientia, Str. Th. Văscăuţeanu 6, RO–700462-Iaşi, www.editurasapientia.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *