Cuprins

I. Decalogul. Noţiuni generale
I.1. Dumnezeu dăruieşte poporului cele zece porunci
I.2. Isus împlineşte şi perfecţionează cele zece porunci
I.3. Porunca iubirii faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele
Evaluare finală

II. Porunca I
II.1. "Eu sunt Domnul Dumnezeul tău să nu ai alţi dumnezei afară de mine"
II.2. "Să nu mai ai alţi dumnezei afară de mine"
II.3. Virtuţile teologale: credinţa, speranţa şi iubirea
II.4. Păcatele împotriva poruncii I

III. Porunca a II-a
III.1. Numele lui Dumnezeu în Sfânta Scriptură
III.2. Păcatele împotriva poruncii a II-a

IV. Porunca a III-a
IV.1. Ziua Domnului în Sfânta Scriptură
IV.2. Cum sfinţim ziua Domnului
Evaluare finală la poruncile I, a II-a şi a III-a

V. Porunca a IV-a
V.1. Familia. Îndatoririle copiilor şi ale părinţilor
V.2. Biserica - mod de organizare. Îndatoririle creştinilor
V.3. Societatea. Datoriile cetăţenilor faţă de stat şi autorităţi

VI. Porunca a V-a
VI.1. Respectul faţă de viaţă
VI.2. Păcatele împotriva poruncii a V-a

VII. Poruncile a VI-a şi a IX-a
VII.1. Omul a fost creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu
VII.2. Isus ne cere să respectăm trupul. Virtutea curăţiei
VII.3. Păcatele împotriva curăţiei

VIII. Poruncile a VII-a şi a X-a
VIII.1. Isus ne cere să avem grijă de bunuri şi să fim generoşi
VIII.2. Respectul faţă de bunurile noastre şi ale apropiaţilor
VIII.3. Păcatele împotriva poruncilor a VII-a şi a X-a

IX. Porunca a VIII-a
IX.1. Adevărul şi minciuna. Isus ne cere să fim sinceri
IX.2. Respectul pentru onorarea aproapelui
IX.3. Păcatele împotriva poruncii a VIII-a
Evaluare finală

X. Poruncile Bisericii
X.1. Sărbătorile anului liturgic
X.2. Rolul postului în viaţa creştinului
X.3. Participarea la sacramente

XI. Fericirile
XI.1. Fericirile
Evaluare finală