Meniu

Indulgenţele

85. Prin ce ne ajută Biserica să prescurtăm pedepsele vremelnice, datorite păcatelor iertate?

Biserica ne ajută să prescurtăm pedepsele vremelnice, datorite păcatelor iertate prin indulgențe.

86. Ce este indulgența?

Indulgența este iertarea pedepselor vremelnice, datorite păcatelor iertate, ce ar trebui să le suferim aici pe pământ, sau în Purgator.

87. În ce chip iartă biserica pedepsele vremelnice datorite păcatelor iertate?

Biserica iartă pedepsele vremelnice datorite păcatelor iertate, îndestulând dreptatea lui Dumnezeu cu vredniciile îmbelșugate ale lui Isus Cristos, ale prea Sfintei Fecioare și ale Sfinților.

EXPLICAȚIE: Cuvântul indulgență înseamnă îngăduire. Prin indulgență nu ni se iartă nici un păcat, dar numai pedeapsa vremelnică ce trebuie să o îndurăm pentru păcatele iertate. Numai Papa dă indulgențe, deși și episcopii dau unele indulgențe, dar foarte mici. Puterea de a da indulgențe izvorăște din cuvintele lui Cristos: «Orice veți dezlega pe pământ, va fi dezlegat și în ceruri». (Mat. 16. 19; 18, 18). Prin această puterea Papa aplică vredniciile lui Cristos, ale Prea Sfintei Fecioare și ale Sfinților. Toate aceste vrednicii formează comoara (tezaurul) duhovnicească a Bisericii. Toți credincioșii împreună cu sfinții din cer sunt mădularele unui același corp moral, al cărui cap e Cristos. Dar într-un corp ceea ce prisosește unui membru, folosește altuia; de aceea Biserica ia din acea comoară a vredniciilor lui Cristos și a Sfinților, căci ei au avut merite cu prisosință, și ni le dă spre folosul nostru. Indulgențele sale către creștinii din Corint, a acordat indulgență unui creștin scandalos, după ce acesta a dat semn că s-a întors la Dumnezeu. (II Cor. 2. 10)

88. Ce trebuie să facem, ca să dobândim o indulgență?

Ca să dobândim o indulgență, trebuie să fim curați de orice păcat de moarte, și să împlinim faptele poruncite.

EXPLICAȚIE: 1. Pentru dobândirea indulgențelor se cere numai decât: a) să fii în harul Sfințitor, adică să-ți faci o bună spovadă; b) să îndeplinești faptele poruncite, cum este de pildă Împărtășania, vizitarea Prea Sfântului sacrament în biserică, să vizitezi pe bolnavi, ba chiar câteodată se prescrie să se dea pomană pentru săraci sau o altă faptă de binefacere. Dacă nu se îndeplinește ceea ce se prescrie pentru fiecare indulgență, aceasta nu se dobândește.

2. Indulgențele sunt de două feluri: depline, prin care dobândim iertare de toate pedepsele vremelnice și parțiale, nedepline, prin care se iartă numai o parte din pedepsele meritate. Dar trebuie observat că nu ni se iartă șapte ani de purgator printr-o indulgență de șapte ani, ci ni se îngăduie atâta iertare cât am dobândi dacă am face șapte ani de pocăință prescrisă de Canoanele cele vechi ale Bisericii.

Pilde

Porțiuncula. Sf. Francisc de Assisi se ruga într-o zi într-o bisericuță Sf. Maria a Îngerilor, chemată și Porțiuncula. Iată că i se arătă Isus și prea Sf. Fecioară înconjurați de un stol de îngeri. Domnul îi zise să ceară orice har, și-l va dobândi. Sf. Francisc răspunse: «Doamne, fă ca toți aceia, care spovediți și împărtășiți vor vizita această biserică, să dobândească o indulgență deplină.» Isus Cristos primind rugăciunea sfântului, îl trimite la Papa ca să i-o acorde. Papa Onoriu III mai întâi rămâne uimit, apoi cunoscând voința lui Dumnezeu, învoi ca la 2 august să se poată dobândi această indulgență, dar numai la Assisi în acea bisericuță. Mai apoi Papa Gregoriu XV a învoit-o tuturor bisericilor franciscane, iar Papa Piu X la toate bisericile parohiale din lumea întreagă.

Practică: Să dai mare însemnate indulgențelor și să îndeplinești cu evlavie ceea ce se prescrie pentru dobândirea lor. Se poate spune că prin mijlocul lor plătim datoria noastră cu îndestularea altora. Multe indulgențe se pot aplica sufletelor din purgator, de aceea caută să ajuți prin ele pe acele sărmane suflete!
© Editura Serafica, str. Teiului, nr. 20, RO-611047-Roman, serafica.ofmconv.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *