Meniu

Prefaţă

Nu e de ajuns omului numai credință pentru a se putea mântui, căci Sf. Iacob Apostolul scrie – credința fără fapte este moartă. – Ceea ce ne face să ajungem la mântuire este harul lui Dumnezeu și faptele bune, ce le săvârșim cu ajutorul lui. Iată de ce în întâia parte a Catehismului am vorbit despre credința cuprinsă în Simbolul Apostolilor, și în această a doua parte vom vorbi despre harul lui Dumnezeu și despre mijloacele prin care primim acest har, așa de trebuincios.

Mijloacele alese de Isus Cristos, prin care să ne dea harurile sale, se numesc Sacramente, adică lucruri tainice, nepătrunse de mintea omenească. Sfântul Ioan Gură de aur zice că într-adevăr se cuvenea ca Dumnezeu să aleagă lucruri sensibile, cum este apa, pâinea ș. a. ca prin ele să ne dea harurile sale, care sunt cu totul spirituale, pentru că noi suntem și materie și spirit, adică suntem alcătuiți din trup și din suflet, așa că noi nu putem ajunge la cunoștința celor spirituale, cunoscând harurile decât cu ajutorul lucrurilor simțitoare. Iar Sf. Augustin zice: "oamenii nu se pot uni într-o religie, fie ea adevărată ori falsă, decât prin semne externe sau sacramente sensibile" (Lib. c. Faust) Asemenea sacramente sensibile, lăsate nouă de Isus Cristos, sunt numai șapte.

Dând fiecăruia din aceste șapte sacramente explicația cuvenită, am ținut seamă de priceperea mărginită a tineretului nostru, mai ales a copiilor, pentru care este alcătuit acest Catehism.

Publicând această carte, nu urmăresc altceva decât ca să îmbunătățesc predarea și înțelegerea învățăturii creștinești despre cele șapte sacramente, prin care tinerii noștri, cunoscându-le bine și primindu-le cu sfințenie, să ajungă la mântuire.

© Editura Serafica, str. Teiului, nr. 20, RO-611047-Roman, serafica.ofmconv.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată.