Meniu

Sfintele Taine (Sacramentele) – rolul lor în viaţa creştinului

“nu este om drept pe pământ care să facă binele și să nu păcătuiască" (Ecclesiast 7,20).

Dumnezeu a făcut multe lucruri minunate pentru om. Din Sfânta Scriptură aflăm cum a modelat omul după "chipul Său", în ce fel a eliberat poporul evreu din robia egipteană, cum l-a hrănit în pustiu, l-a condus în Țara Făgăduită și multe alte fapte minunate.

Cel mai mare semn de iubire făcut de Dumnezeu este că L-a trimis în lume pe Fiul Său, pentru a ne mântui.

La rândul Său, Isus a făcut multe fapte minunate, semne ale puterii Sale Dumnezeiești. Astfel: a schimbat apa în vin la nunta din Cana, a vindecat mulți bolnavi, a scos diavoli din oameni și le-a iertat păcatele a înmulțit pâinile și peștii, și multe altele.

Pentru ca aceste semne ale iubirii și atotputerniciei lui Dumnezeu să se perpetueze, Isus le-a încredințat Bisericii. Aceste semne sunt Sfintele Taine.

Prin Sfintele Taine Biserica primește în continuare haruri pentru mântuirea oamenilor.

Definiție: Sfintele Taine sunt semne văzute, lăsate de Isus Hristos, prin care dobândim harul sfințitor spre sfințirea vieților noastre.

Se numesc semne văzute pentru că fiecare Sfântă Taină are un element vizibil, care exprimă și produce un efect nevăzut – harul sfințitor.

Fiecare Sfântă Taină are două elemente: un semn material, vizibil și un semn spiritual, invizibil. Elementul vizibil poate fi: un gest, ca punerea mâinilor sau un element material precum apa, pâinea, untdelemnul, vinul, însoțit de diferite formule verbale.

Prin Sfintele Taine membri Bisericii se unesc în mod tainic cu Isus Hristos.

Celebrare:

Sfintele Taine se celebrează în Biserică, dar în situații speciale se pot celebra și în casele creștinilor, sau chiar în spitale.

Celebranții Sfintelor Taine sunt preoții, iar primitorii lor sunt credincioșii.

Celebrarea este însoțită de ceremonii rânduite de Biserică și anume: cântări, tămâieri(cădelnițări), citiri.

Isus Hristos a încredințat Bisericii Sale șapte Sfinte Taine și anume:

Botezul, Mirul, Euharistia, Spovada, Maslul, Preoția și Căsătoria. Ele sunt legate de toate etapele vieții creștine.

După efectul pe care îl produc și rolul pe care îl au, deosebim:

 • Taine de inițiere – de intrare în viața creștină. Acestea sunt: Botezul, Mirul și Euharistia.
 • Taine de vindecare – prin care Isus vindecă sufletele și trupurile rănite de păcat și boală. Acestea sunt: Pocăința și Maslul.
 • Taine de slujire – Preoția si Căsătoria.

Unele Sfinte Taine imprimă o pecete de neșters, și de aceea pot fi primite o singură dată în viață. Acestea sunt: Botezul, Mirul și Preoția.

Sfintele Taine sunt razele prin care Dumnezeu revarsă harul Său asupra celui care le primește cu credință.

Chiar și Isus, înainte de a înfăptui o minune, de a vindeca pe cineva, verifica credința celui care îi cerea ajutorul întrebând: “crezi tu că pot să fac lucrul acesta?" Verificarea credinței devenea astfel un mijloc de pregătire în vederea binelui pe care acesta urma să îl primească.

Pentru primirea Sfintelor Taine așa cum se cuvine, Biserica face o pregătire a oamenilor numită cateheză. Prin Sfintele Taine, creștinii își sfințesc viețile și se pregătesc pentru Împărăția lui Dumnezeu.

De reținut!

 • Pentru primirea Sfintelor Taine se cere credință!
 • Sfintele Taine sunt mijloace prin care Biserica obține harurile necesare mântuirii oamenilor.
 • Sfintele Taine exprimă modul specific al lui Dumnezeu de a se apropia de oameni.
 • Semnele, simbolurile sunt lucruri care se văd, pentru a ne face să înțelegem lucruri care nu se văd.
 • Isus însuși este semnul iubirii lui Dumnezeu, prezent în Biserică prin Sfintele Taine.
 • În celebrarea Sfintelor Taine este prezent însuși Isus.

Aplicații

 • Realizați până la sfârșitul anului un portofoliu cu titlul Sfintele Taine, care să cuprindă: fotografii de la celebrarea acestora, denumirea și definiția fiecărei Sfinte Taine, citate din Sfânta Scriptură care să cuprindă momentul instituirii, diferite rugăciuni.
 • Arătați ce legătură există între Sfintele Taine, Biblie, Biserică și preoți.

Întrebări

 1. Ce sunt Sfintele Taine?
 2. Care este rolul Sfintelor Taine în viața creștinului?
 3. Cum se clasifică Sfintele Taine după efectul lor?
 4. Cine a instituit Sfintele Taine și cu ce scop?

Vocabular

 • caracter de neșters – semn spiritual imprimat în suflet de Taina Botezului, Mirului și Preoției, care nu poate fi șters de nimeni, niciodată.
 • inițiere – a face cunoscut, a introduce în mister.
 • taină – mister, realitate inaccesibilă minții omenești.Taina Botezului


Taina Mirului


Taina Împărtășaniei


Taina Spovedaniei


Taina Maslului


Taina Căsătoriei


Taina PreoțieiImportant: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *