Meniu

Spovada: instituirea, definiţia, materia şi forma

Lecția 19

 

Întotdeauna păcatul e o ofensă pe care i-o aducem lui Dumnezeu și numai el o poate ierta. Totodată păcatul ne slăbește puterea da a face binele și puterea de a fugi de rău. De asemenea, rupe legăturile dintre noi și Dumnezeu, dintre noi și aproapele. Cunoscând natura slabă a omului, Isus nu a vrut ca boala păcatului să îl distrugă pentru totdeauna și a găsit mijlocul de a vindeca sufletul omului rănit de păcat. Isus a întemeiat un sacrament special al milostivirii divine. Acesta este sacramentul Spovezii. Mai este numit: pocăință, penitență, reconciliere, împăcare etc.

Cel care iartă păcatele este Dumnezeu. Pentru că Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu, el spune despre sine: "Fiul omului are puterea de a ierta păcatele pe pământ" (Mc 2,10). Și nu o dată își exercită această putere: "Îți sunt iertate păcatele!" (Mc 2,5; Lc 7,48). Având această putere, Isus o dă și oamenilor, pentru a o exercita în numele său. Acesta este momentul în care Isus înființează sacramentul Pocăinței: "Atunci Isus le-a zis: «Pace vouă! Așa cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi». Și spunând aceasta, a suflat asupra lor și le-a zis: «Primiți pe Duhul Sfânt, cărora le veți ierta păcatele vor fi iertate, și cărora le veți ține, vor fi ținute» (In 20,21-23). Isus încredințează această putere apostolilor, pentru ca la rândul lor să o transmită urmașilor lor. Biserica nu putea fi altfel decât o comunitate a împăcării, un instrument al iertării, iertare pe care ne-a dobândit-o Isus prin sângele său. Păcatele comise, constituind o ruptură între Dumnezeu și om, între aproapele și om, era necesar ca reconcilierea să fie tot la nivel uman. Omul trebuia să fie sigur pe iertarea divină. Cineva trebuia să-l asigure că a fost iertat: "…Cărora le veți ierta păcatele vor fi iertate, și cărora le veți ține, vor fi ținute" (In 20,23). Aceștia sunt apostolii, aleșii lui Dumnezeu. Ei au primit de la Isus Cristos misiunea de a ierta păcatele. Episcopii, urmașii apostolilor, preoții, cei care îl ajută pe episcop, sunt aleșii lui Dumnezeu. În virtutea sacramentului preoției, ei primesc de la Dumnezeu puterea de a ierta păcatele în numele său.

Așadar, Pocăința sau Spovada este un sacrament, prin care, preotul, în numele lui Dumnezeu, iartă păcatele, dacă omul se căiește de ele, le mărturisește și este hotărât să nu mai păcătuiască. În Biserica lui Cristos pot fi iertate absolut toate păcatele. Condiția necesară este spovedirea lor, părerea de rău și hotărârea de a nu le mai comite. Materia acestui sacrament este dată de numărul păcatelor comise și mărturisite la spovadă, iar forma sunt cuvintele dezlegării: "Dumnezeu, Părintele îndurărilor, care a împăcat lumea cu sine prin moartea și învierea Fiului său, și a trimis pe Duhul Sfânt spre iertarea păcatelor, prin puterea acordată Bisericii, să-ți dăruiască iertare și pace. Iar eu te dezleg de păcatele tale † În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin".

Locul unde se celebrează acest sacrament este biserica, în confesional. Totuși, pentru motive bine întemeiate, se poate celebra și în altă parte.

De reținut

Isus a întemeiat sacramentul Spovezii din iubire față de noi.

Isus are puterea de a ierta păcatele pentru că este Dumnezeu.

În virtutea acestui fapt, el a încredințat această putere apostolilor și prin ei episcopilor și preoților.

Pocăința sau Spovada este un sacrament prin care preotul, în numele lui Dumnezeu, iartă păcatele, dacă omul se căiește de ele, le mărturisește și este hotărât să nu mai păcătuiască.

Materia este dată de păcatele comise și spovedite, iar forma de cuvintele dezlegării.

Vocabular

ofensă = cuvânt sau faptă jignitoare îndreptată împotriva cuiva;

milostivire divină = mila lui Dumnezeu față de oameni, compătimire, îndurare;

confesional = loc special în biserică unde se face spovada.

Întrebări

Când a instituit Isus Cristos sacramentul Pocăinței?

Ce este Spovada sau Pocăința?

Cine are în Biserică puterea de a ierta păcatele?

Care sunt materia și forma acestui sacrament?

Unde este în biserică locul în care se celebrează sacramentul Pocăinței?

Exerciții

Tăiați cu o linie ceea ce nu corespunde:

Isus a înființat sacramentul Pocăinței:

 • imediat după botezul său,
 • în timp ce era la Cafarnaum,
 • după înviere,
 • pe cruce,
 • la Rusalii.

Puterea de a ierta păcatele o au:

 • preoții,
 • diaconii,
 • papa,
 • pastorii,
 • episcopii,
 • cardinalii,
 • ministranții.

La Spovadă trebuie spuse:

 • toate păcatele,
 • doar păcatele mici,
 • o parte din păcatele mari.

Memorați cuvintele prin care Isus Cristos a înființat sacramentul Spovezii.

Lectură

Din Evanghelia după Ioan 8,1-18

"Isus s-a dus pe Muntele Măslinilor. Dar în zori a apărut din nou la templu și tot poporul venea la el, iar el, așezându-se, îi învăța. Cărturarii și fariseii au adus o femeie prinsă în adulter și, punând-o la mijloc, i-au zis: «Învățătorule, această femeie a fost surprinsă asupra faptului de adulter. Moise ne-a poruncit în Lege ca pe astfel de femei să le ucidem cu pietre. Dar tu, ce zici?» Însă spuneau aceasta ispitindu-l, ca să aibă de ce să-l acuze. Dar Isus, aplecându-se, scria cu degetul pe pământ. Întrucât continua să-l întrebe, s-a ridicat și le-a spus: «Acela dintre voi care este fără de păcat să arunce primul cu piatra în ea». Și, aplecându-se din nou scria pe pământ. Când au auzit, au plecat unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni. El a rămas singur, iar femeia era în mijloc. Isus s-a ridicat și i-a spus: «Femeie, unde sunt ei? Nu te-a condamnat nimeni?» Ea a zis: «Nimeni, Doamne». Isus i-a spus: «Nici eu nu te condamn; mergi, de acum să nu mai păcătuiești!»".

© Editura Presa Bună, Bd. Ştefan cel Mare, nr. 26, RO-700064-Iaşi, www.ercis.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *