Meniu

Euharistia ca sacrament

63. Euharistia este numai prezență reală și jertfă?

Nu, Euharistia este și sacrament.

64. Ce este un sacrament?

Un sacrament este un semn văzut, orânduit de Isus Cristos, care conferă har sufletului.

65. Ce este harul?

Harul este un dar minunat al lui Dumnezeu care face sufletul nostru strălucitor și luminos prin însăși lumina lui Dumnezeu. După cum un fier înfierbântat, cu toate că rămâne fier, capătă anumite proprietăți ale focului, la fel și sufletul nostru prin har, cu toate că rămâne suflet, mai exact cu toate că rămâne o realitate creată, capătă proprietăți dumnezeiești. Sfânta Ecaterina de Siena spune că dacă noi am vedea un suflet în harul lui Dumnezeu l-am confunda cu Dumnezeu însuși.

66. Harul se referă numai la viața aceasta sau și la viața viitoare?

Harul ne este dat în viața aceasta, dar când sufletul părăsește această lume în momentul morții, harul îl introduce în fericirea veșnică a paradisului. Harul este ca o sămânță care înflorește în viața veșnică din cer.

67. Cum se obține harul?

Harul este dăruit de Dumnezeu în sacramentul Botezului și dacă omul îl pierde prin păcatul de moarte îl poate primi din nou prin sacramentul Pocăinței sau al Spovezii.

68. Ce este păcatul de moarte?

Păcatul de moarte este o neascultare gravă a unei porunci a lui Dumnezeu, cu știință și voință deplină.

69. Care sunt păcatele de moarte cele mai frecvente?

Păcatele de moarte cele mai frecvente sunt: înjurătura, lipsa de la Liturghie duminica sau în celelalte sărbători de poruncă, neplăcerile mari făcute părinților, încălcările virtuții curăției sau castității, furtul.

70. Ce trebuie să facă acela care a săvârșit un păcat de moarte?

Cine a săvârșit un păcat de moarte trebuie să se căiască imediat, să ceară iertare lui Dumnezeu și să caute să se spovedească în cel mai scurt timp. În orice caz, cel care a săvârșit chiar și un singur păcat de moarte nu se poate împărtăși înainte de a se spovedi.

71. Ce se întâmplă dacă o persoană se împărtășește cu păcat de moarte pe suflet?

Cine se împărtășește cu păcat de moarte pe suflet săvârșește un păcat foarte grav numit sacrilegiu.

72. Dacă harul este dat la Botez și la Spovadă, iar cine primește Euharistia trebuie să aibă deja harul, în ce mod Euharistia dă harul?

Euharistia dă harul în sensul că îl mărește. Ea este, într-adevăr, hrana sufletului. Așa cum pentru a ne păstra în viață și pentru a crește avem nevoie de hrană, tot așa pentru a ne păstra în viața harului și pentru a crește în ea trebuie să ne împărtășim bine și cât mai des. Nu numai des, ci mai ales bine.

73. Euharistia are și alte efecte?

Euharistia are și alte efecte minunate, chiar dacă toate sunt legate de creșterea în har. Ea ne face una cu Isus, pentru că ne face să intrăm în comuniune intimă cu el și în consecință face din noi toți un singur trup: “Noi suntem un singur trup, căci toți ne împărtășim din aceeași unică pâine”, spune sfântul Paul (1Cor 10,17). Apoi Euharistia introduce în noi germenul învierii viitoare, unindu-ne cu Isus înviat. În sfârșit, șterge păcatele ușoare sau veniale, cu singura condiție ca inima noastră să nu fie atașată de acestea.

© Editura Presa Bună, Bd. Ştefan cel Mare, nr. 26, RO-700064-Iaşi, www.ercis.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *