Meniu

Prima etapă: lupta împotriva păcatelor de moarte

Să-l iubești pe Dumnezeu
Este harul său și este virtutea celor puternici

Decizia de a ieși dintr-o viață de păcat și de a începe să urci pe calea iubirii lui Dumnezeu este făcută posibilă de o chemare a lui Dumnezeu, de un har al său.

Pentru unii, acest "har" este dezgustul ce-l încearcă pentru o viață irosită în păcat; pentru alții, este conștientizarea neprevăzută și îngrozitoare de a trăi pe pragul iadului veșnic; pentru alții, apoi, este o durere nouă și profundă, pentru că l-au făcut să sufere pe Isus.

Pentru mulți, "harul convertirii" este câte puțin din cele trei haruri împreună.

Oricum, "harului" lui Dumnezeu trebuie să-i corespundă "da"-ul nostru generos și puternic, un "da" spus liber și pentru totdeauna, ca o întoarcere la 180 de grade, care ne face să întoarcem spa tele păcatului și să îndreptăm toată iubirea noastră către Dumnezeu.

Așa începe prima etapă pe calea sfințeniei, de-a lungul căreia vom lupta împotriva păcatului de moarte, până când îl vom elimina complet din viața noastră.

Ceea ce costă sunt primii pași

Pentru a da curaj celui care a început acest drum, îi voi spune repede că cele mai mari dificultăți sunt cele inițiale.

Apoi, pe măsură ce înaintează, ispitele sunt tot mai rare și mai puțin violente: "Pe acest drum – ne asigură sfântul paroh de Ars – ceea ce costă sunt primii pași".

De fapt, atâta timp cât doi luptători (voința ta, care luptă împotriva păcatului) stau în picioare unul în fața celuilalt, lupta este dură și reușita este nesigură. Dar când voința ta reușește să pună păcatul cu spatele la pământ, victoria este câștigată și, cu puțină osteneală, vei învinge orice ispită nouă: experiența ne învață de fapt că, la fiecare victorie asupra păcatului, noi devenim mai puternici și el mai slab.

Două arme de neînvins

Așa cum ne învață sfinții, pentru o victorie sigură, este necesar ca tu să folosești două arme spirituale, una de apărare și cealaltă de atac:

– Prima armă: Fuga de ocaziile periculoase.

În "Viața părinților deșertului" se citește că un tânăr s-a dus în deșertul din Egipt pentru a-l întreba pe sfântul eremit Anton cum să procedeze ca să nu cadă în păcat.

Sfântul i-a spus: "Dacă promiți să faci cele trei lucruri pe care ți le voi spune, nu vei cădea niciodată în păcat".

"Care sunt?" a întrebat tânărul.

"Primul – a răspuns bătrânul Anton – este: «să fugi de ocazii»; al doilea este tot «să fugi de ocazii»; al treilea, în sfârșit, este tot «să fugi de ocazii»".

Ocaziile de păcat sunt acele situații (de exemplu, anumite companii, anumite spectacole TV, anumite cărți, dar și puțina modestie sau starea de lene) ce favorizează ispita și păcatul.

Fiecare dintre noi cunoaște care sunt pentru el "ocaziile de păcat" și trebuie să încerce să fugă de ele.

Un proverb popular spune: "cine se joacă cu focul, se arde". Pentru aceasta, mai ales în ispitele împotriva virtuții curăției, este valabilă axioma: "învinge cine fuge", știind că, pentru a fugi de ispite, este nevoie de mai multă putere decât pentru a cădea în păcat.

– A doua armă: A trăi în prezența lui Dumnezeu, a lui Isus și a preasfintei Fecioare Maria.

A doua armă care te va face de neînvins împotriva păcatului este să te gândești că nu ești niciodată singur, ci că Dumnezeu, Isus și prea sfânta Fecioara Maria sunt mereu aproape de tine pentru a te ajuta, așa cum însuși Dumnezeu ne-a promis când ne-a spus: "Trăiește în prezența mea și vei fi perfect" (Gen 17 ,1), adică nu vei cădea în păcat.

De fapt, cum este posibil să știi și să te gândești că Isus ne privește și apoi să păcătuiești împotriva lui?

Aceste două arme îți vor da în scurt timp victoria asupra păcatului de moarte: să nu te înclini niciodată în fața dușmanului, nici după o cădere, ba chiar mai ales atunci, pentru că – ne avertizează Isus – numai "cine va fi statornic până la sfârșit se va mântui!"

Am spus "mai ales după o cădere": pentru că tocmai atunci trebuie să i te încredințezi lui Isus, cerându-i iertare în inima ta și mărturisindu-te preotului imediat ce vei putea.

Câți tineri sărmani nu s-au predat tocmai când au ajuns la puțini metri de final; dar câți – și tu vei fi unul dintre aceștia! -, puțin câte puțin, au reușit să elimine păcatul de moarte din viața lor și au ajuns să guste din noua și nespusa bucurie rezervată de Dumnezeu "celor care-l iubesc!"

Sfântul eremit Anton i-a spus unui tânăr:

"Dacă promiți să faci cele trei lucruri pe care ți le voi spune, vei reuși să eviți orice păcat".

"Care sunt?" a întrebat tânărul.

© Editura Sapientia, Str. Th. Văscăuţeanu 6, RO–700462-Iaşi, www.editurasapientia.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată.