Meniu

Rugăciunea de valoare infinită: sfânta Liturghie

Între toate rugăciunile pe care noi le putem înălța la Dumnezeu, cea mai prețioasă și cea mai perfectă este sfânta Liturghie. Și aceasta din trei motive:

1 – Primul, pentru că, în sfânta Liturghie, ÎNSUȘI ISUS este cel care-l roagă pe Tatăl ceresc pentru noi.

2 – Al doilea, pentru că, în sfânta Liturghie, Isus nu numai că se roagă pentru noi, dar se oferă pe sine însuși CA JERTFĂ PENTRU NOI, așa cum a făcut pe cruce.

3 – Al treilea, pentru că, în sfânta Liturghie, NOI ne rugăm cu ISUS și participăm la sacrificiul său, până la a deveni una cu el, în sfânta Împărtășanie.

Sfânta Liturghie are, deci, o VALOARE INFINITĂ și este izvorul tuturor harurilor pe care noi le primim atât în sfintele sacramente (ale Botezului, Mirului, Pocăinței și așa mai departe), cât și în toate celelalte rugăciuni și fapte bune pe care le facem.

Iată de ce Biserica, asemenea unei mame ce vrea adevăratul bine pentru copiii ei, ne obligă să participăm la sfânta Liturghie, mă car duminica și în zilele de sărbătoare!

MĂ VEI ÎNTREBA: cum să fac pentru a participa cu rodnicie la sfânta Liturghie?

ÎȚI RĂSPUND: urmărește cu atenție și cu credință rugăciunile și acțiunile "sfintei Liturghii", așa cum sunt explicate în Liturghier sau în Cartea de rugăciuni.

1 – LA ÎNCEPUTUL LITURGHIEI

La începutul Liturghiei, preotul și credincioșii, după ce au făcut împreună "semnul crucii", îi cer iertare lui Dumnezeu pentru păcatele lor și îi înalță imnul "Mărire în cer".

Apoi, preotul recită Rugăciunea zilei, la care toți credincioșii răspund: "Amin".

2 – LITURGIA CUVÂNTULUI

Imediat după aceea, este "liturgia cuvântului", în care unii credincioși, aleși de preot, citesc un fragment din Biblie, fie din Vechiul, fie din Noul Testament.

Apoi, preotul celebrant citește fragmentul din Evanghelie și îl explică credincioșilor în "omilie" sau predică.

Pentru tine este foarte important să urmărești cu atenție predica preotului, pentru că aceasta te va ajuta să-l cunoști mai bine pe Isus și să trăiești ca el.

La sfârșitul omiliei, preotul îi invită pe credincioși să spună împreună Crezul, apoi îl invocă pe Dumnezeu, cu invocații scurte, la care răspunde toată adunarea: aceasta se numește "Rugăciunea universală", sau "a credincioșilor".

3 – OFERTORIUL

Urmează "Ofertoriul", adică oferirea pâinii și a vinului pe care credincioșii le duc la altar (de obicei, prin ministranți), și pe care preotul le oferă lui Dumnezeu Tatăl, spunând:

"Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul universului, fiindcă din dărnicia ta am primit pâinea, pe care ți-o oferim, rod al pământului și al muncii oamenilor, care va deveni pentru noi pâinea vieții".

Apoi, preotul pune în potir vinul cu câteva picături de apă, spunând:

"Prin taina acestei ape și a vinului, să ne facem părtași de dumnezeirea aceluia care a binevoit să se facă părtaș de firea noastră omenească".

Apoi, îl oferă Tatălui, spunând:

Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul universului, fiindcă din dărnicia ta am primit vinul, pe care ți-l oferim, rod al viței-de-vie și al muncii oamenilor, care va deveni pentru noi băutură spirituală.

Ofertoriul se încheie cu o rugăciune a preotului asupra darurilor, la care toți răspund "Amin".

4 – RUGĂCIUNEA EUHARISTICĂ

Are loc aici partea cea mai importantă a sfintei Liturghii, adică "Rugăciune euharistică" asupra pâinii și a vi nu lui, care, prin cuvintele lui Isus, vor deveni trupul și sângele său.

Rugăciunile euharistice ale Liturghierului sunt patru: ele încep toate cu o frumoasă rugăciune pe care preotul i-o înalță lui Dumnezeu în numele tuturor credincioșilor, și care se numește "Prefața", care se încheie cu "Sfânt", imnul de adorare a Prea sfintei Treimi.

La sfârșitul "Prefeței", întreaga adunare a credincioșilor îngenunchează în liniște, în timp ce preotul – după ce l-a invocat pe Duhul Sfânt ("epicleza") – pronunță aceleași cuvinte ale prefacerii pe care Isus le-a pronunțat asupra pâinii și a vinului în Joia Sfântă, când, în timpul ultimei cine pascale, împreună cu apostolii săi, a instituit Euharistia:

În numele și în persoana lui Isus, preotul ia în mâinile sale pâinea și spune:

"Luați și mâncați din aceasta toți: acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi".

La aceste cuvinte, pâinea încetează să mai fie pâine și devine Isus: atunci, preotul o înalță pentru a o oferi adorației tuturor.

Este frumos și de dorit ca fiecare credincios, privind Ostia sfântă, să-l adore în liniște pe Isus, spunându-i, în gând, cu sfântul Toma:

"Domnul meu și Dumnezeul meu!"

Apoi, preotul ia în mână potirul cu vin și spune:

"Luați și beți din acesta toți: acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului Legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor.

Faceți aceasta în amintirea mea!"

La aceste cuvinte ale lui Isus, vinul încetează să mai fie vin și devine Isus: atunci, preotul îl înalță pentru a-l oferi adorației tuturor.

Și este din nou frumos ca fiecare credincios, privind potirul sfânt, să-l adore în liniște pe Isus, spunându-i, în gând, cu sfântul Toma:

"Domnul meu și Dumnezeul meu!"

Apoi, preotul încheie cu aceste cuvinte:

"Misterul credinței!" la care credincioșii răspund cu o aclamație de mulțumire lui Dumnezeu.

La sfârșit, preotul înalță trupul și sângele Domnului, slăvind Prea sfânta Treime cu aceste cuvinte:

"Prin Cristos, cu Cristos și în Cristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhului Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor".

Toți credincioșii răspund: "Amin".

Acesta este "Amin"-ul cel mai important din toată Liturghia, pentru că, prin el, te unești cu Isus în perfecta sa glorificare a Preasfintei Treimi.

Tu știi deja că dubla și separata consacrare a pâinii și a vinului înseamnă și realizează sacrificiul lui Isus pe cruce, când tot sângele său a fost separat de trupul său, până la ultima picătură; dar mai știi că Isus este prezent în întregime (cu trupul său, cu sângele său, cu sufletul său și cu dumnezeirea sa), atât sub chipul pâinii, cât și al vinului consacrat.

5 – RITUL ÎMPĂRTĂȘANIEI

Acum, că Isus este pe altar, preotul și credincioșii se pregătesc să se hrănească cu el în sfânta Împărtășanie. Pentru a se pregăti demn la aceasta, ei recită împreună rugăciunea "Tatăl nostru".

Această rugăciune este urmată (în ritul roman) de gestul de frângere al pâinii, același gest pe care Isus l-a făcut la ultima cină, înainte să o dea ca împărtășanie apostolilor săi.

Apoi, preotul îl prezintă pe Isus credincioșilor, spunând:

"Iată Mielul lui Dumnezeu, care ia asupra sa păcatele lumii.

Fericiți cei chemați la ospățul Mielului".

Toți credincioșii răspund împreună cu preotul:

"Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt

și se va tămădui sufletul meu".

Preotul se împărtășește cu pâinea și vinul; apoi ia trupul lui Isus, coboară spre credincioși și-i împărtășește pe cei care sunt pregătiți, spunând pentru fiecare dintre ei:

"Trupul lui Cristos".

Creștinul răspunde:

"Amin".

După sfânta Împărtășanie, este foarte important să-l adorăm pe Isus care este în noi și să-i cerem toate harurile de care avem nevoie.

6 – ÎNCHEIEREA SFINTEI LITURGHII

Preotul spune:

"Domnul să fie cu voi".

Credincioșii răspund: "Și cu duhul tău".

Apoi, preotul binecuvântează credincioșii, spunând:

"Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu , Tatăl, și Fiul, a și Sfântul Duh".

Credincioșii răspund:

"Amin".

© Editura Sapientia, Str. Th. Văscăuţeanu 6, RO–700462-Iaşi, www.editurasapientia.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *