Meniu

Cele 10 porunci. – Porunca 1-a dumnezeiască

Lecția a 13-a
CELE 10 PORUNCI

 

  1. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Să nu ai dumnezei străini înaintea mea, chip cioplit să nu-ți faci ca să te închini lui.
  2. Să nu iei numele lui Dumnezeu în deșert.
  3. Adu-ți aminte să sfințești ziua Domnului.
  4. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să trăiești mult și bine pe pământ.
  5. Să nu ucizi.
  6. Să nu fii desfrânat.
  7. Să nu furi.
  8. Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău.
  9. Să nu poftești femeia aproapelui tău.
  10. Să nu poftești nici un lucru al aproapelui tău.

PORUNCA ÎNTÂI DUMNEZEIASCĂ
"EU SUNT DOMNUL DUMNEZEUL TĂU.
SĂ NU AI DUMNEZEI STRĂINI ÎNAINTEA MEA,
CHIP CIOPLIT SĂ NU-ȚI FACI CA SĂ TE ÎNCHINI LUI".

 

În porunca întâi, Dumnezeu ne amintește că este FĂCĂTORUL nostru, STĂPĂNUL nostru și TATĂL nostru ceresc. De aceea să-L cinstim.

Cum Îl cinstim pe Dumnezeu?

Noi Îl cinstim pe Dumnezeu dacă credem în cuvântul Lui, totdeauna adevărat; dacă nădăjduim în bunătatea Lui față de noi; dacă Îl iubim mai presus de toate; și dacă Îi slujim ca singurului Stăpân, împlinind poruncile Sale.

Cum arătăm în afară cinstirea lui Dumnezeu?

Noi arătăm în afară cinstirea lui Dumnezeu când ne fa­cem cruce, când îngenunchem, când cântăm și ne rugăm, mai cu seamă în sfânta Biserică.

Trebuie să arătăm și în afară cinstirea lui Dumnezeu, pen­tru că și trupul Dumnezeu ni l-a dat, și nu trebuie să ne ru­șinăm a-L mărturisi pe Isus.

Pe cine trebuie să-i cinstim, pe lângă Dumnezeu?

Pe lângă Dumnezeu trebuie să-i cinstim pe îngeri și pe sfinți, mai cu seamă pe Sfânta Fecioară Maria, pentru că în ei se oglindește în cel mai frumos mod chipul lui Dumnezeu.

Dumnezeu este ca un soare, plin de tot felul de străluciri și nu-l putem privi în față: atunci privim soarele în oglinda apei, iar pe Dumnezeu în sfinții Săi. În sfinți noi cinstim darurile lui Dumnezeu. Sfinții sunt icoana după care noi învățăm să trăim plăcut lui Dumnezeu. Ei se roagă pen­tru noi lui Dumnezeu.

O cinstim îndeosebi pe SFÂNTA FECIOARĂ MARIA, pen­tru că este plină de dar și este Mama lui Dumnezeu și-a su­fletelor noastre. Îngerul Gavril și Sfânta Elisabeta i s-au în­chinat ei. Iar Isus o ascultă totdeauna, cum a ascultat-o în Cana Galileii.

Mai cinstim sfintele MOAȘTE, adică rămășițele din tru­pul sau hainele Sfinților. Le cinstim pentru că trupurile Sfinților au fost Biserica Spiritului Sfânt, iar Dumnezeu a dat putere ca și cine atinge hainele lor să se vindece. Așa au fost hainele Sfinților Petru și Pavel.

Mai cinstim sfintele ICOANE, care ne aduc aminte de Isus, de Sfânta Fecioară și de Sfinți. Mai cu seamă cinstim sfânta CRUCE. Ea ne amintește cât a suferit Isus pentru noi, ca noi să ne ferim de păcate.

În casă icoanele se așează la loc de cinste. Să purtăm la piept chipul lui Isus sau al Sfinților, ca să ocrotească.

Prin ce se păcătuiește împotriva poruncii întâi?

Împotriva poruncii întâi se păcătuiește prin lepădarea credinței, prin nepăsare față de cele sfinte și prin credințe deșarte, prin farmece și vrăjitorii.

Păcătuiește acela care-și pierde nădejdea în bunătatea lui Dumnezeu, ca Iuda, și care-i necinstește pe oamenii lui Dumnezeu și lucrurile sfinte. Acesta face păcatul sacrilegiului.

Sunt păgâni care socotesc că chipurile cioplite și animalele sunt Dumnezeu, și se închină lor. Ei calcă porunca întâi dumnezeiască.

© Editura Viaţa Creştină, str. Moţilor, nr. 26, RO-400001-Cluj-Napoca, www.viata-crestina.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *