Meniu

Despre Biserică

 1. Ce este Biserica?

  Biserica este o mare familie, formată din toţi cei botezaţi, care mărturisesc aceeaşi credinţă, participă la aceleaşi Sacramente şi sunt conduşi de Papa şi de episcopii în comuniune cu el. Biserica este noul Popor al lui Dumnezeu şi, în acelaşi timp, Maica şi învăţătoarea noastră.

 2. Ce alte imagini ne pot ajuta să înţelegem mai bine ce este Biserica?

  Biserica este un trup mistic: credincioşii formează împreună trupul, iar Isus Hristos este Capul. Sfânta Scriptură sugerează şi alte imagini pentru Biserică: mireasă, templu, barcă, viţă de vie, ogor, turmă…

 3. Cine a întemeiat Biserica?

  Isus Hristos a întemeiat Biserica, încredinţând-o Apostolilor cu Sfântul Petru în fruntea lor.

 4. Care este misiunea Bisericii?

  Misiunea Bisericii este aceea de a continua misiunea Fiului lui Dumnezeu pe pământ, predicând adevărul revelat, administrând Sacramentele şi lucrând pentru mântuirea sufletelor credincioşilor.

 5. Cine conduce Biserica?

  Isus Hristos conduce Biserica, fiind Capul nevăzut al ei; capul văzut al Bisericii este Papa, urmaşul Sfântului Petru.

 6. Cine este Papa?

  Papa este Vicarul lui Isus Hristos, păstorul Bisericii Universale, Episcopul Romei, capul Colegiului Episcopilor. El are autoritatea supremă şi finală în Biserică.

 7. Cine sunt urmaşii Apostolilor?

  Episcopii sunt urmaşii Apostolilor, primind, prin succesiunea apostolică, misiunea şi puterea acestora: de a predica; de a celebra Sacramentele şi de a conduce Poporul lui Dumnezeu. Ei au autoritate asupra Bisericii locale încredinţată grijii lor pastorale.

 8. Cine sunt preoţii?

  Preoţii sunt cei care îl ajută pe episcop în slujirea Poporului lui Dumnezeu. Ei îşi exercită slujirea în comuniune cu episcopul propriu şi sub conducerea sa.

 9. Poate greşi Biserica atunci când ne învaţă lucruri ce privesc credinţa şi morala?

  Biserica, şi chiar Papa singur, nu pot greşi atunci când declară ca definitive învăţături care privesc credinţa şi morala, datorită asistenţei Spiritului Sfânt.

 10. De ce poate Biserica să înveţe adevărurile de credinţă?

  Biserica are de la Hristos autoritatea de a învăţa, fiind totodată păstrătoarea tezaurului de credinţă. Acest tezaur cuprinde Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie.

 11. Ce este Sfânta Tradiţie?

  Sfânta Tradiţie cuprinde transmiterea vie a Cuvântului lui Dumnezeu, transmitere făcută de-a lungul timpului de Păstorii legitimi ai Bisericii.

 12. Ce este Sfânta Scriptură?

  Sfânta Scriptură sau Biblia este cea mai importantă carte pentru creştini, deoarece conţine Cuvântul lui Dumnezeu pus în scris sub inspiraţie divină. Este de fapt o colecţie de cărţi, grupate în două mari părţi: Vechiul Testament şi Noul Testament.

 13. Ce cuprinde Vechiul Testament?

  Vechiul Testament cuprinde 46 de cărţi, ce se pot grupa astfel:

  • Pentateuhul sau Legea, care conţine legile după care trăia poporul evreu;

  • Cărţile profetice, care cuprind ceea ce Dumnezeu a transmis poporului ales prin profeţi;

  • Cărţile istorice, care relatează istoria relaţiei dintre Dumnezeu şi poporul ales;

  • Cărţile didactice, care învăţau poporul cum să respecte legea şi să trăiască în pace cu Dumnezeu.

 14. Ce cuprinde Noul Testament?

  Noul Testament cuprinde 27 de cărţi:

  • Evangheliile lui Matei, Marcu, Luca şi Ioan, despre viaţa şi misiunea lui Isus Hristos;

  • Faptele Apostolilor, care prezintă viaţa Bisericii primare;

  • Scrisorile unor Apostoli către diferite comunităţi creştine;

  • Apocalipsa, cu revelaţii privind viitorul Bisericii.

 15. Sunt legate între ele Vechiul şi Noul Testament?

  Vechiul Testament pregăteşte Noul Testament, iar Noul Testament este împlinirea Vechiului Testament. Ele vorbesc împreună despre planul lui Dumnezeu de mântuire a omului.

 16. Cine este autorul Sfintei Scripturi?

  Autorul unic al Sfintei Scripturi este Dumnezeu. El s-a folosit însă de oameni, în diferite momente ale istoriei, pe care i-a inspirat în ceea ce au scris.

 17. Conţine Sfânta Scriptură greşeli?

  Fiind un text inspirat, Sfânta Scriptură ne învaţă fără greşeală tot ce ţine de adevărurile de credinţă necesare pentru mântuirea noastră.

 18. Cum este adevărata Biserică a lui Isus Hristos?

  Adevărata Biserică a lui Isus Hristos este Una, Sfântă, Catolică (adică Universală) şi Apostolică.

 19. De ce spunem că Biserica este Una?

  Biserica este Una deoarece toţi membrii ei sunt în comuniune, mărturisind aceeaşi credinţă, având aceleaşi Sacramente şi fiind uniţi sub acelaşi cap vizibil, care este Papa.

 20. De ce spunem că Biserica este Sfântă?

  Biserica este Sfântă pentru că întemeietorul ei, Isus Hristos, este sfânt, pentru că învăţătura ei este sfântă şi pentru că pune la dispoziţia membrilor ei mijloacele pentru a duce o viaţă sfântă.

 21. De ce spunem că Biserica este Catolică (Universală)?

  Biserica este Universală în timp (va exista până la sfârşitul veacurilor), în spaţiu (nu se limitează la o anumită zonă geografică sau popor) şi în învăţătură (vestind tuturor oamenilor întreg adevărul revelat de Dumnezeu).

 22. De ce spunem că Biserica este Apostolică?

  Biserica este Apostolică pentru că a fost întemeiată de Isus Hristos pe temelia Apostolilor, învăţătura ei este aceeaşi cu a Apostolilor şi este păstorită de succesorii acestora.

 23. Sunt membri ai Bisericii doar credincioşii în viaţă?

  În sens larg, Biserica îi include pe toţi membrii Poporului lui Dumnezeu, atât pe cei care trăiesc pe pământ, cât şi pe cei care sunt fericiţi în cer sau îşi împlinesc purificarea în purgatoriu. Între toţi membrii Bisericii, aflaţi pe pământ, în rai sau în purgatoriu, există o legătură strânsă numită comuniunea (sau împărtăşirea) sfinţilor.

 24. Cum suntem uniţi cu sfinţii din rai?

  Suntem uniţi cu sfinţii din rai prin rugăciunile noastre către ei şi prin harurile pe care ei ni le dobândesc de la Dumnezeu. Membrii Bisericii care se află în rai formează Biserica Triumfătoare (Învingătoare).

 25. Cum suntem uniţi cu sufletele din purgatoriu?

  Suntem uniţi cu sufletele din purgatoriu prin rugăciunile şi faptele bune pe care le facem pentru a le uşura suferinţele. Membrii Bisericii care se află în purgatoriu formează Biserica Suferitoare.

 26. Cum sunt uniţi între ei credincioşii de pe pământ?

  Credincioşii de pe pământ sunt uniţi între ei prin faptul că iau parte cu toţii la bunurile spirituale ale Bisericii. Membrii Bisericii care se află pe pământ formează Biserica Luptătoare (sau Militantă).

 

Pentru a veni în întâmpinarea celor care ar dori să prezinte copiilor acest catehism, la cateheză sau la orele de religie, fiecare capitol este oferit şi ca prezentare PowerPoint, care, pe lângă textul de mai sus, include fotografii color, uneori şi alte elemente (ex: rugăciuni), totul pentru a îmbogăţi vizual experienţa predării.

În pagina care se va deschide după ce daţi click pe butonul de mai jos căutaţi textul "Descărcaţi online → Prezentare PPTX".

Descărcaţi această prezentare PowerPointImportant: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *