Meniu

Sacramentul Botezului

 1. Ce este Botezul?

  Botezul este Sacramentul prin care ne naştem la viaţa divină, fiind eliberaţi de păcatul strămoşesc şi de toate păcatele făcute până atunci.

 2. De ce este numit Botezul "poarta Sacramentelor"?

  Botezul este "poarta Sacramentelor" deoarece este primul Sacrament primit în viaţa omului. Înainte de Botez nu putem primi nici un alt Sacrament. Prin această "poartă" intrăm în Biserică, devenind creştini.

 3. Este necesar Botezul pentru mântuire?

  Da, Botezul este necesar pentru mântuirea celor cărora le-a fost vestită Evanghelia şi care au avut posibilitatea de a fi botezaţi.

 4. Poate fi suplinită cumva lipsa Botezului?

  Lipsa Botezului dat de Biserică poate fi suplinită de:

  • Botezul sângelui – îl primeşte acela care moare pentru credinţa creştină;

  • Botezul dorinţei – îl primeşte catecumenul (candidatul ce se pregăteşte pentru acest Sacrament) care moare înainte de a fi botezat şi, de asemenea, acela care, deşi nu cunoaşte Evanghelia lui Hristos şi Biserica Sa, caută cu sinceritate adevărul şi împlinirea voinţei lui Dumnezeu.

 5. Care sunt efectele Botezului?

  Prin Botez:

  • ne este iertat păcatul strămoşesc, dar şi toate păcatele personale şi pedepsele pentru păcatele comise până atunci;

  • suntem făcuţi părtaşi la viaţa divină, primind harul sfinţitor;

  • devenim fii ai lui Dumnezeu, fraţi ai lui Isus Hristos, temple ale Spiritului Sfânt, membri ai Bisericii, moştenitori ai Împărăţiei Cerurilor;

  • primim virtuţile teologale şi darurile Spiritului Sfânt.

 6. Când a orânduit Isus Hristos Sacramentul Botezului?

  Isus Hristos a orânduit Sacramentul Botezului după învierea Sa, când le-a spus Apostolilor: "Mergeţi, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Spirit" (Matei 28,19).

 7. Ce se cere de la cel care doreşte să primească Botezul?

  De la cel care doreşte să primească Botezul se cere Mărturisirea de credinţă, făcută personal, sau prin naşi, în cazul copiilor mici.

 8. Care este rolul naşilor?

  Naşii rostesc la Botez lepădările de satana şi Mărturisirea de credinţă în numele botezatului. Tot ei trebuie să se asigure că noul botezat va fi educat creştineşte, susţinându-l în credinţă de-a lungul întregii vieţi, prin exemplul şi sfaturile lor.

 9. Cine administrează Sacramentul Botezului?

  În mod obişnuit, episcopul sau preotul este cel care administrează Sacramentul Botezului. În caz de nevoie (ex: pericol de moarte pentru cel nebotezat), îl poate administra orice persoană, cu condiţia de a avea intenţia să facă ceea ce face Biserica.

 10. Cum se administrează Sacramentul Botezului?

  Cel care administrează Botezul toarnă de trei ori apă sfinţită pe capul celui ce primeşte Sacramentul sau îl scufundă de trei ori în apă sfinţită, spunând în acelaşi timp: "Se botează servul lui Dumnezeu… (numele lui), în numele Tatălui şi al Fiului şi al Spiritului Sfânt. Amin."

 11. Poate fi repetat Sacramentul Botezului?

  Sacramentul Botezului nu poate fi repetat, dat fiind că prin primirea lui creştinul este însemnat cu un sigiliu de neşters, care arată că îi aparţine pentru totdeauna lui Hristos.

 

Pentru a veni în întâmpinarea celor care ar dori să prezinte copiilor acest catehism, la cateheză sau la orele de religie, fiecare capitol este oferit şi ca prezentare PowerPoint, care, pe lângă textul de mai sus, include fotografii color, uneori şi alte elemente (ex: rugăciuni), totul pentru a îmbogăţi vizual experienţa predării.

În pagina care se va deschide după ce daţi click pe butonul de mai jos căutaţi textul "Descărcaţi online → Prezentare PPTX".

Descărcaţi această prezentare PowerPointImportant: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *