Meniu

Crezul

  1. Unde este cuprins pe scurt ceea ce trebuie să credem?

    Ceea ce trebuie să credem este cuprins pe scurt în Crez, numit şi Simbolul credinţei sau Mărturisirea de credinţă.

  2. Care este textul Crezului?

    În Biserica noastră se foloseşte textul Crezului Niceno-Constantinopolitan. Se numeşte astfel pentru că a fost formulat la primele două Concilii Ecumenice, care au avut loc în oraşele Niceea (325), respectiv Constantinopol (381). Textul Crezului Niceno-Constantinopolitan este:

Cred într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţinătorul, Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor.

Şi într-Unul Domn Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul născut, Care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toţi vecii, Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.

Care, pentru noi, oamenii, şi pentru a noastră mântuire, s-a coborât din ceruri, şi s-a întrupat de la Spiritul Sfânt şi din Maria Fecioară şi s-a făcut om.

Şi s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit şi s-a îngropat.

Şi a înviat a treia zi, după Scripturi.

Şi s-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui.

Şi iarăşi va să vină cu mărire, să judece viii şi morţii, a Cărui împărăţie nu va avea sfârşit.

Şi întru Spiritul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care de la Tatăl (şi de la Fiul) purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi mărit, Care a grăit prin prooroci.

Într-Una, Sfântă, Catolică şi Apostolică Biserică.

Mărturisesc un botez întru iertarea păcatelor.

Aştept învierea morţilor.

Şi viaţa veacului ce va să fie. Amin.

 

Pentru a veni în întâmpinarea celor care ar dori să prezinte copiilor acest catehism, la cateheză sau la orele de religie, fiecare capitol este oferit şi ca prezentare PowerPoint, care, pe lângă textul de mai sus, include fotografii color, uneori şi alte elemente (ex: rugăciuni), totul pentru a îmbogăţi vizual experienţa predării.

În pagina care se va deschide după ce daţi click pe butonul de mai jos căutaţi textul "Descărcaţi online → Prezentare PPTX".

Descărcaţi această prezentare PowerPoint



Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *